Legalloyd Blog - Ik heb een vof, hoe zit dat nou met de aansprakelijkheid?

Ik heb een vof, hoe zit dat nou met de aansprakelijkheid?

Een populaire bedrijfsvorm waarmee veel samenwerkende ondernemers beginnen is de Vennootschap onder Firma (vof). Het is niet verplicht om een vennootschapscontract op te stellen, maar wel heel erg aan te raden. In dit contract maak je afspraken over de ‘inbreng’, de verdeling van de winst en de bevoegdheden van de vennoten. Het is wel verplicht om de vof in te schrijven in het Handelsregister van de KvK. Een kenmerk van de vof is dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vof. De gevolgen daarvan bekijken we in dit blog.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdregel is dat elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden van de vof. Dat betekent dat je privé aansprakelijk kunt zijn. Schulden van de vof zijn alle schulden aangegaan door een van de vennoten.

De vof kent een ‘afgescheiden’ vermogen. Schuldeisers van de vof kunnen hun schulden op dit vermogen verhalen. Naast verhaal op dit afgescheiden vermogen kunnen schuldeisers zich dus ook verhalen op de privévermogens van de vennoten. De schuldeiser mag zelf kiezen wie hij aanspreekt. Hij kan er dus ook voor kiezen om meteen het privévermogen van een vennoot aan te spreken!

Wanneer één vennoot is aangesproken en de hele schuld privé heeft betaald, heeft hij eigenlijk een schuld van de vennootschap betaald. Die vennoot kan vervolgens verhaal nemen op het afgescheiden vermogen van de vennootschap. Wanneer dat niet voldoende is, kan ook hij de privévermogens van zijn medevennoten aanspreken. De vennoot moet wèl eerst het afgescheiden vermogen aanspreken!

Kun je andere afspraken maken?

Dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn is dwingend recht. Dit betekent dat de vennoten niet van deze regel kunnen afwijken. Ook de omvang van de bevoegdheid om de vof te vertegenwoordigen kan deze hoofdregel niet opzijzetten.

Hoewel de vennoten tegenover derden dus niet van hun aansprakelijkheid kunnen afwijken, kunnen de vennoten onderling wel een regeling treffen over welk deel de vennoten aan de schulden moeten bijdragen. Vaak is die verdeling gelijk aan de winstverdeling, maar dat is niet verplicht. Ook een regeling die voorschrijft dat één enkele vennoot alle schulden moet dragen is toegestaan, maar die regeling geldt dus alleen tussen de vennoten!

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de partner van de vennoot?

Aangezien vennoten privé aansprakelijk zijn voor schulden van de vof, zijn partners getrouwd in gemeenschap van goederen dat ook. Veel vennoten willen voorkomen dat hun partner kan worden aangesproken voor de schulden van de vof. Dit kan worden uitgesloten door in de huwelijkse voorwaarden op te nemen dat de partner van de vennoot niet aansprakelijk is voor de schulden van de vof. Belangrijk hierbij is dat deze huwelijksvoorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister omdat de schuldeiser anders geen rekening met die bepaling hoeft te houden!

De aansprakelijkheid van de vof beperken in algemene voorwaarden

Of de aansprakelijkheid van de vof kan worden beperkt door een bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen hangt af van de andere partij. Als de andere partij een bedrijf is bestaat er meer ruimte om aansprakelijkheid te beperken. Dit moet natuurlijk wel redelijk blijven. Wanneer de andere partij een consument is wordt het lastiger om aansprakelijkheid te beperken. De wet beschermt een consument namelijk erg goed.

In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld wel worden opgenomen dat de aansprakelijkheid van de vof wordt beperkt tot de factuurwaarde met een bepaald maximum. Ook kan worden opgenomen dat de vof aansprakelijk is voor zover haar verzekering dit dekt. Nu geldt ook weer dat de volledige schuld op ieder van de vennoten kan worden verhaald. Hierin kunnen de algemene voorwaarden géén verandering brengen! Lees hier wanneer en hoe je algemene voorwaarden van toepassing laat zijn.

In- en uittreden in een vof

De vennoot die later toetreedt tot de vof is ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn komst. Het is altijd aan te raden om goed op de hoogte te zijn van de financiële situatie van een vof voordat je je inschrijft in een bestaande vof!

Wanneer je uit een vof stapt blijf je aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tijdens jouw aanwezigheid. Voor zowel het in- als uittreden kun je onderlinge afspraken maken.

Wij kunnen je helpen bij het opstellen van goede algemene voorwaarden of een vof-contract! Neem hiervoor contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.