Legalloyd Blog - Algemene voorwaarden of gebruikersovereenkomst?

Algemene voorwaarden of gebruikersovereenkomst?

 

Algemene voorwaarden worden vaak geassocieerd met de “kleine lettertjes” die bijna nooit gelezen worden. Want wie leest er nu de algemene voorwaarden van Apple bij een update van Itunes? Of de reizigersvoorwaarden van de NS?

Het gebruik van algemene voorwaarden of een gebruikersovereenkomst kan wel van groot belang zijn voor jouw onderneming. Algemene voorwaarden vereenvoudigen het contracteren met klanten. Je hoeft immers niet elke keer over standaardvoorwaarden te onderhandelen en bij elke deal een volledig contract met àl die voorwaarden te maken. Het voordeel van een gebruikersovereenkomst is dat je zeker weet dat jouw voorwaarden van toepassing zijn.

5 zaken om op te letten:

1. Wel of niet van toepassing?

Om jouw algemene voorwaarden te gebruiken moet je:

  1. jouw algemene voorwaarden van toepassing verklaren in een overeenkomst of contract,
  2. de andere partij moet hiermee instemmen, én
  3. de voorwaarden moeten hem daarnaast “ter hand zijn gesteld”.

 

Dit ter hand stellen mag inmiddels ook digitaal. Maar er blijven gevallen waarbij de bepalingen van jouw algemene voorwaarden kunnen botsen met de voorwaarden van de wederpartij. Zorg er dus voor dat voor beide partijen altijd duidelijk is wiens voorwaarden van toepassing zijn.

Bij een gebruikersovereenkomst is terhandstelling niet nodig: de andere partij wordt door de gebruikersovereenkomst gebonden als hij deze accepteert. Terhandstelling is dus niet nodig, maar de andere partij moet wel met de gebruikersovereenkomst instemmen.

2. Wijzigen mag!

Ook wanneer de voorwaarden van jouw wederpartij van toepassing zijn, mag daarvan worden afgeweken. Als je het echt niet eens bent met een bepaling dan kunnen jullie afspreken dat die bepaling niet van toepassing is, of wordt vervangen door een andere bepaling.

3. Zakendoen met consumenten

Als jouw onderneming zaken doet met consumenten gelden er speciale regels. Een bijkomende vuistregel is dan dat de voorwaarden niet “onredelijk bezwarend” mogen zijn.

4. Een combinatie van algemene voorwaarden en een gebruikersovereenkomst

In sommige gevallen is het aan te raden om een combinatie van beiden te hanteren. In een gebruikersovereenkomst wordt het gebruik maken van een dienst in het algemeen beschreven en daarop kunnen dan weer algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

5. Dus? Welke heb ik nodig?

Ah, de kernvraag. En helaas is het antwoord niet altijd makkelijk te geven. Gebruik de volgende vuistregels:

 

  • heb je veel klanten die allemaal min of meer dezelfde diensten of producten afnemen? Dan heb je waarschijnlijk het meeste aan algemene voorwaarden. Daarnaast heb je dan alleen nog een offerte of een opdrachtbevestiging nodig.
  • bied je regelmatig maatwerk, of wil je absoluut zeker weten dat jouw voorwaarden van toepassing zullen zijn, kies dan voor een gebruikersovereenkomst. Dit zal vooral bij online dienstverlening en SaaS-(Software-as-a-Service)diensten van pas kunnen komen.

 

Wil je zeker weten wat de beste oplossing is voor jouw onderneming? Neem dan contact met ons op.

 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.