Legalloyd Blog - Werkdagen, werktijden en de wet

Werkdagen, werktijden en de wet

In Nederland gelden regels over hoelang een werkdag maximaal mag duren. Eigenlijk weet iedereen wel dat bij veel bedrijven een fulltime werkweek 40 uur is en een werkdag 8 uur. Maar of dat een wettelijk maximum is en hoe het precies zit met overwerk, weten maar weinig mensen. Daarom goed om eens in te gaan op de Arbeidstijdenwet.

First things first: de regels

Interessant is dat er in de Arbeidstijdenwet niet opgenomen staat dat een werkweek maximaal 40 uur mag duren en een werkdag niet meer dan 8 uur. Maar wat staat er dan wél in de wet?

Basisregels
Om te beginnen met de basisregels, beginnen we met de doorsnee werknemer, waar geen uitzonderingen op van toepassing zijn. Wat zijn daar de (belangrijkste) regels voor?

Ten eerste is het goed om te benadrukken dat een bedrijf verplicht is om een "deugdelijke registratie" te voeren "welke het toezicht op de naleving" van de Arbeidstijdenwet mogelijk maakt.

Over de werktijden (en rusttijden) zelf geldt het volgende:

 • Eén dienst mag maximaal 12 uur duren.
 • Er mag maximaal 60 uur per week gewerkt worden.
 • Gemiddeld mag een werknemer:
  • maximaal 55 uur per week werken in een periode van 4 weken; en
  • maximaal 48 uur per week werken in een periode van 16 weken.
 • In principe wordt er niet gewerkt op zondag, tenzij:
  • dat “uit de aard van de arbeid voortvloeit”; en
  • het tegenovergestelde in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.
 • Werknemers moeten:
  • per week ten minste 36 uur aaneengesloten vrij hebben; of
  • per twee weken minimaal 72 uur vrij hebben, gesplitst in ‘onafgebroken rustperioden van elk ten minste 32 uren’.
 • Bij diensten van langer dan 5,5 uur heeft een werknemer recht op:
  • Een pauze van 30 minuten; of
  • Twee pauzes van 15 minuten.
 • Bij diensten van langer dan 10 uur mag een werknemer 45 minuten pauze:
  • Aan één stuk; of
  • Gesplitst in pauzes van minimaal 15 minuten.

Uitzonderingen
Er zijn verschillende uitzonderingsgevallen voor het bovenstaande rijtje. De belangrijkste uitzondering waarin er ten nadele van de werknemer afgeweken mag worden van het bovenstaande rijtje is als dat in een cao is afgesproken die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

Voor een aantal groepen werknemers geldt een kortere maximale arbeidstijd, langere rusttijd en langere pauzes. Dit zijn:

 • Kinderen, als het überhaupt toegestaan is dat ze werken;
 • 'Jeugdigen', dit zijn werknemers van 16 of 17; en
 • Zwangere werknemers.

En dan: controle en toezicht

De Arbeidstijdenwet is dus de wet die regelt hoe lang werknemers mogen werken, hoe het zit met pauzes en dagen rust tussen werkdagen. Maar wie controleert of deze wet daadwerkelijk nageleefd wordt? En wat zijn de risico's als je je als bedrijf niet aan de Arbeidstijdenwet houdt?

Inspectie
Controle op het naleven van de Arbeidstijdenwet wordt in principe gedaan door de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In sommige gevallen is een ander ministerie verantwoordelijk voor het toezicht. Binnen de vervoerssector is bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport verantwoordelijk voor het toezicht, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bestraffing
Maar controle heeft natuurlijk geen zin als er geen straf tegenover staat. Daarom staat er in principe een boete op het niet-naleven van de Arbeidstijdenwet van €200,- per werknemer per dag dat er niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Maar: de boetes zijn afhankelijk van het aantal werknemers binnen een bedrijf. Zo wordt binnen een bedrijf waar minder dan 10 werknemers in dienst zijn de boete gehalveerd en bij een bedrijf voor meer dan 100 werknemers in dienst zijn wordt de boete vermenigvuldigd met 1,5.

Op het niet bijhouden van een urenregistratie staat overigens een boete van €10.000. Dit bedrag wordt ook aangepast aan de hand van de grootte van het overtredende bedrijf.

Vragen over de voor jouw bedrijf geldende cao? Of wil je weten wat de regels voor jonge werknemers precies zijn? Je kunt altijd even contact met ons opnemen, ook als je andere vragen hebt.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.