Legalloyd Blog - Bedenktijd bij (ver)koop op afstand

Bedenktijd bij (ver)koop op afstand

Verkoop jij producten of lever jij diensten via het internet aan consumenten? Dan verkoop je op afstand. En heb je te maken met het recht op herroeping en wettelijke bedenktijd. Hieronder lees je wat dat inhoudt en hoe je dat goed regelt.

Regels voor (ver)koop op afstand?

De consument kan het product of de dienst bij verkoop op afstand minder goed beoordelen. Verkoop op afstand wordt ook als laagdrempeliger en daardoor impulsiever geacht. Daarom verdient de consument extra bescherming, althans dat vindt de (Europese) wetgever. Die bescherming bestaat onder meer uit het recht op herroeping.

Wat is het herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht is het recht van een consument om bij verkoop op afstand de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de bedenktijd. Dus de verkoop of levering moet dan terug worden gedraaid.

Hoe werkt bedenktijd?

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Bij de verkoop op afstand is de bedenktijd minimaal 14 kalenderdagen.

 • Bij koop op afstand van producten (zoals een kekke zonnebril of een drone) gaat de bedenktermijn in op de dag van levering. De consument kan binnen 14 dagen na de dag van levering de verkoper door middel van een schriftelijk of mondelinge verklaring melden dat hij de overeenkomst wil ontbinden. Ontvangt de consument het product op 1 april dan mag de koop herroepen worden tot 15 april.
 • Bij de verkoop van diensten (zoals een Software-as-a-Service (SaaS) abonnement of een ontwerp voor een design) gaat de bedenktermijn in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 • Bij een combinatie van verkoop van een dienst en een product (abonnement plus telefoon) begint de bedenktijd op de dag dat het product geleverd is.

Hoe wordt herroepen?

Anything goes zolang het maar schriftelijk is en het voor de consument maar duidelijk is hoe zij kan herroepen. De wetgever heeft sinds 2014 een Modelformulier opgesteld voor het herroeppen. Dit formulier is geen verplichting, zolang de consument maar eenvoudig en schriftelijk kan opzeggen. Een mail met bestelnummer en een korte mededeling volstaat ook.

Het herroepingsrecht is uitgeoefend en er moet worden ontbonden. En dan?

Verkoop van producten
Nadat het herroepingsrecht is uitgeoefend moet de verkoper aan de slag. Het product moet binnen 30 dagen worden teruggestuurd door de consument. Voor het retour sturen mag de verkoper geen extra kosten rekenen, wel gebeurt het vaak in de praktijk dat de consument de verzendkosten voor rekening neemt.

De verkoper mag wachten met terugbetalen nadat hij de producten retour heeft ontvangen, dit is het gemakkelijkst aangezien wanneer er sprake is van een waardevermindering dat dat nog verrekend kan worden. Maar het uiterlijke terugbetaaltermijn is 14 dagen na ontvangst door de consument. Dus als de verkoper pas op dag 13 het product ontvangt moet er direct terugbetaald worden.

Verkoop van diensten
Bij de verkoop van diensten moet een onderscheid gemaakt worden bij het leveren van diensten namelijk diensten die eenmalig volledig wordt geleverd (adviezen, bijvoorbeeld) of doorlopende diensten (zoals hostingabonnementen).

Herroepingsrecht doorlopende diensten

 • In dit geval kan er niet volledig afgezien worden van het herroepingsrecht maar worden de eerste dagen verrekend. Dit moet de verkoper wel specifiek afspreken met de consument.
 • Checkbox doorlopende diensten: "Ik stem in met directe levering van deze dienst, bij gebruik van mijn herroepingsrecht worden kosten naar rato van gebruik verrekend".

Voorbeeld:
Heeft iemand een dienst afgesloten van €500,- per jaar en besluit hij na 12 dagen om toch de overeenkomst te ontbinden? Dan betaald hij enkel voor de 12 dagen dat hij de dienst gebruikt heeft. In dit voorbeeld is dat €16,45. Er mogen daarbij geen aanvullende kosten gerekend worden voor bijvoorbeeld administratie, etc.

Herroepingsrecht volledig geleverde diensten

 • Als er tijdens het bestelproces door de consument afgezien wordt van het herroepingsrecht en de dienst is in de tussentijd al volledig geleverd dan vervalt het herroepingsrecht van de consument.
 • Checkbox eenmalige diensten: "Ik stem in met directe levering van deze dienst en zie daarmee af van mijn recht tot herroeping"

Voorbeeld:
Dus stel een consument heeft voor €500,- een dienst gekocht en tijdens het bestelproces afgezien van het herroepingsrecht maar hij besluit na ontvangst dat hij toch af wil zien van de dienst, dan kan de consument niet meer aankloppen bij de verkoper. Er is geen herroepingsrecht meer.

Hartstikke interessant, maar hoe ga ik hier praktisch mee om?

 • Informatieplicht
  - Dit is een wettelijk vereiste, wordt hier niet aan voldaan loop je al verkoper het risico dat de bedenktijd voor de consument wordt verlangd, dit kan met ten hoogste 12 maanden.
  - Zorg voor een simpele uitleg van hoe het herroepingsrecht voor consumenten werkt en vermeld dit op je website.
 • Algemene voorwaarden
  - Neem het herroepingsrecht op in je algemene voorwaarden. Vermeld het wettelijke termijn van 14 dagen en de manier van herroepen (per mail, met een formulier, etc.)
 • Uitpakken, proberen en gebruiken
  - De verkoper moet aangeven dat de consument het product mag beoordelen. Indien de consument te ver gaat bij deze beoordeling is hij verantwoordelijk voor de eventuele waardevermindering van het product en kan de verkoper daarvoor kosten in mindering brengen op de terugbetaling.
  - Om hier een beroep op te kunnen doen, dient dit duidelijk vermeld te worden door de verkoper. Een ongeopende of originele verpakking mag niet geëist worden.

Zijn er trouwens uitzonderingen? Jazeker, uitgezonderd zijn:

 • Zaken die persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld sieraden met gravering);
 • Audio, video en computermateriaal waarvan de verzegeling is verbroken (zoals DVD’s, computermateriaal);
 • Kranten en tijdschriften (losse exemplaren);
  • Anders zou het immers mogelijk zijn elke dag gratis de krant te lezen. Echter valt een aanmelding voor periodieke bezorging van een krant of tijdschrift hier niet onder. Je kunt wel gewoon van je abonnement van een krant af binnen 14 dagen.
 • Erotische artikelen, voedingssupplementen en andere producten waarbij hygiëne van belang is;
 • Aandelen, goud en andere zaken gebonden aan financiële schommelingen;
 • Reizen, evenementen of tickets en andere diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Onroerende zaken (huis, grond);
 • Overeenkomsten waarbij een notaris nodig is (aankoop huis, oprichting rechtsvorm);
 • Producten die snel bederven of verouderen, zoals vers voedsel of bloemen.

Vragen?

Twijfel je of wat een dienst, product of combinatie aanbiedt? Wil je zeker weten of je het goed ingeregeld hebt? Wil je weten of je voor de rest ook aan de andere regels met betrekking tot verkoop op afstand voldoet? Neem dan gerust contact met ons op.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.