Legalloyd Blog - Bedrijfsaansprakelijkheid versus Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid versus Beroepsaansprakelijkheid

Als bedrijf of werkgever ben je verantwoordelijk voor je werknemers. Dat brengt risico met zich mee: er kan schade ontstaan op de werkvloer. Je kan als bedrijf daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Als werknemer kan je ook aansprakelijk zijn voor schade die je tijdens je werk veroorzaakt. Hoe zit dat precies? En hoe kan je dat zoveel mogelijk voorkomen?

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Als bedrijf ben je aansprakelijk als een van je medewerkers tijdens het werk schade toebrengt aan personen of zaken. Dat kan fysieke of materiële schade zijn maar ook gevolgschade. Gevolgschade is bijvoorbeeld dat iemand arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk. Samenvattend valt de volgende schade onder bedrijfsaansprakelijkheid:

 1. Schade die een medewerker een andere derde persoon toebrengt.
 2. Schade die een medewerker een andere medewerker toebrengt.
 3. Schade die een medewerker oploopt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van degene die daadwerkelijk het beroep uitoefent. Dat kan een werknemer zijn, maar ook een zelfstandige. De beroepsbeoefenaar moet bij het uitvoeren van zijn taken de zorg van een 'redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot', in acht te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheekbemiddelaar die een beroep op een ontbindende voorwaarde niet goed heeft doorgegeven. Of een makelaar die verkeerde inlichtingen heeft gegeven voor het koopcontract. Maar ook opdrachtnemers hebben een wettelijke zorgplicht om zich als “goed opdrachtnemer” te gedragen. Daarnaast staan er vaak verplichtingen in een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. Wat de zorgplicht precies inhoudt is altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Bijzondere regels voor specifieke beroepen

Daarnaast zijn er ook beroepen waarvoor gedragsnormen en regels voorgeschreven zijn zoals artsen, advocaten en accountants. Zij hebben nog een extra verantwoordelijkheid: als zij zich daar niet aan houden dan kunnen ze voor de tuchtrechter worden gesleept. Bij hen is ook de hoedanigheid waarin zij de schade hebben toegebracht van belang.

Hoe voorkom je aansprakelijkheid?

 1. Maatregelen nemen
  Ten eerste is het van belang dat je als werkgever voorzorgsmaatregelen neemt om de mogelijkheid van schade zoveel als mogelijk uit te sluiten en te beperken. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsmaatregelen in de bouw.
   
 2. Verzekering afsluiten
  Verder is het slim om een verzekering af te sluiten voor bedrijfsaansprakelijkheid. Denk daarbij ook aan dat je de gevolgschade en andere indirecte schade meeverzekert. De kosten kunnen namelijk enorm oplopen. Soms sluit een werkgever ook een beroepsaansprakelijkheid af voor hun medewerkers (of spreek je dat af). Ook kan je als je zelfstandig bent een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
   
 3. Schrijf het op in een overeenkomst
  Voordat je begint met de uitvoering van werkzaamheden is het verstandig in een overeenkomst op te nemen dat je aansprakelijkheid uitsluit voor schade. Maar zorg er ook voor dat je niet te veel garanties geeft of verplichtingen zo formuleert dat je hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
   

Hulp nodig? Wil je je aansprakelijkheid zoveel mogelijk uitsluiten in een contract? Neem dan contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.