Legalloyd Blog - Bestuurder van een BV: beschermd tegen aansprakelijkheid of niet?

Bestuurder van een BV: beschermd tegen aansprakelijkheid of niet?

Eén van de grote voordelen van een BV is de bescherming van aansprakelijkheid. Verplichtingen van de BV raken namelijk in principe niet jouw privévermogen. Maar betekent dit dat een bestuurder nooit aangesproken kan worden voor schulden van de BV?

Verschil aansprakelijkheid bij een BV en een eenmanszaak

De BV is een rechtspersoon en daarom ook zelf aansprakelijk voor eventuele schulden. De ondernemer is dat dus niet in zijn privévermogen (bijvoorbeeld voor zijn huis, auto of tv). Hierdoor is de ondernemer beter beschermd tegen aansprakelijkheid dan bij bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vof.

De ondernemer(s) achter de eenmanszaak of vof zijn privé verantwoordelijk voor verplichtingen en schulden van de eenmanszaak of de vof. Ook als dat betekent dat zij hun huis, auto of tv moeten verkopen. Dat is in principe niet zo bij een BV.

aansprakelijkheidsrisico

Bij een BV ben je zelf niet aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Bij een eenmanszaak of vof wel. 

Aansprakelijkheid van bestuurders in de BV

Als bestuurder van een BV heb je bepaalde taken. Deze moet je op een behoorlijke en integere wijze uitvoeren. Doe je dat niet dan kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door de onbehoorlijke vervulling van jouw taken.

Interne aansprakelijkheid van bestuurders

De wet somt een aantal voorbeelden op die kunnen leiden tot aansprakelijkheid van een bestuurder:

 • Het bestuur heeft de administratie van de BV niet bijgehouden.
 • Het bestuur deponeert de jaarstukken niet of niet op tijd.
 • Het bestuur vervult taken die niet binnen de bevoegdheid vallen.
 • Het bestuur handelt in strijd met de statuten van de BV.
 • Het bestuur keert winst uit, terwijl de BV daarna haar schuldeisers niet meer kan betalen.

Als jij als bestuurder jouw taken onbehoorlijk hebt vervuld kun je worden aangesproken door de BV zelf (interne aansprakelijkheid).

Hè, kan de BV zijn eigen bestuurder aanspreken dan?

Jazeker. De aandeelhouders kunnen gezamenlijk namens de BV de bestuurder aanspreken voor onbehoorlijk bestuur.

Gaat de BV uiteindelijk failliet aan het wanbeleid van een bestuurder dan gelden weer andere regels. Hierover meer in een later blog.

Externe aansprakelijkheid van bestuurders

Een bestuurder kan ook aansprakelijk gesteld worden voor onbehoorlijk bestuur door anderen dan de BV (externe aansprakelijkheid). Bijvoorbeeld door leveranciers, potentiële investeerders of door bijvoorbeeld de fiscus.

De wet bepaalt bijvoorbeeld dat het bestuur aangesproken kan worden door derden als een bestuurder een misleidende jaarrekening, cijfers of jaarverslag publiceert. Ook aandeelhouders kunnen bestuurders aanspreken op het openbaar maken van misleidende stukken als zij schade lijden door de misleidende stukken.

Verder geeft de wet de fiscus de mogelijkheid de bestuurders aan te spreken als het bestuur geen belastingen en/of premies betaalt. Als de ondernemer dus niet of niet tijdig zijn belastingen betaalt dan loopt hij risico aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet betaalde premies. Dat geldt niet voor alle belastingen en premies. Voor vennootschapsbelasting kan de bestuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Voor de volgende belastingen en premies kan de bestuurder wel aansprakelijk gehouden worden:

 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting (BTW)
 • Accijnzen
 • Verbruiksbelastingen alcoholische dranken, pruim- en snuiftabak
 • Kansspelbelasting
 • Milieubelasting
   

Kan je nog iets doen tegen de aansprakelijkheid?

Gelukkig wel! Je kunt je als bestuurder altijd weren tegen de aansprakelijkheid door te bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan jou te wijten valt. Stel dat je tientallen e-mails hebt waarin je aandringt tot het deponeren van de jaarrekening dan kan het zo zijn dat je niet aansprakelijk bent. Altijd bewaren dus die e-mails.

Verder is het verstandig om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als je dan toch aansprakelijk wordt gesteld kan je de schade eventueel bij de verzekering verhalen.

Conclusie

De BV beperkt de aansprakelijkheid van bestuurders. Helemaal beschermd zijn de bestuurders niet. Maar bestuurders moeten het wel erg bont maken willen zij in hun privévermogen worden aangesproken. Zo lang je administratie netjes afhandelt en geen rare dingen doet zal dat niet snel gebeuren. Helemáál perfect is de bescherming dus niet. Maar het zou gek zijn als je altijd maar alles kan doen zonder enige verantwoordelijkheid. Sluit daarom altijd voor de zekerheid een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af.

Wil je meer weten over bestuursaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.