Legalloyd Blog - Een boetebeding: zo werkt het

Een boetebeding: zo werkt het

Een boetebeding komt regelmatig voor. In bijna elke overeenkomst zit een boetebeding, maar je ziet het ook in algemene voorwaarden. Er is alleen nog veel onduidelijkheid over. Lees daarom hieronder hoe een boetebeding werkt.

Let op! Dit geldt niet voor de arbeidsovereenkomst. Hiervoor gelden andere regels.

Wat is een boetebeding precies?

Een boetebeding is een strafbepaling voor het overtreden van een overeenkomst. Komt een van de partijen een afspraak uit de overeenkomst niet of niet helemaal na, dan moeten ze een boete betalen. Dat is meestal een geldbedrag.

Het betalen van de boete betekent niet dat de afspraak uit de overeenkomst van de baan is. De boete is geen afkoopsom. Het is een prikkel tot nakoming.

Twee soorten boetes

Een boetebepaling bestaat meestal uit een “onmiddellijk opeisbare boete” of een “boete per dag dat de overtreding voortduurt”. Allebei mag ook!

De ”onmiddellijk opeisbare boete” moet meteen betaald worden als de overeenkomst wordt overtreden. Het is dan niet nodig om eerst een "ingebrekestelling" te sturen.

Bij de “boete per dag” geldt: hoe langer de periode waarin de overtreding voortduurt, hoe hoger het boetebedrag wordt. Neem bijvoorbeeld een freelancer die de opdracht niet op tijd af heeft. Voor elke dag dat hij te laat is, moet hij een boete betalen.

Waarom zou je een boetebeding opnemen?

Een boetebeding geeft iemand een extra prikkel om zich te houden aan een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een direct opeisbare boete van €200 per dag bij te laat leveren van spullen. Of iemand heeft het concurrentiebeding geschonden door bij de concurrent te gaan werken en moet daarvoor €500 betalen voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Gaat het toch fout? En komt iemand de overeenkomst niet na. Dan is de boete een goede manier om sneller je schade te verhalen op de overtredende partij.

Zonder boetebeding is de enige manier om schade vergoed te krijgen een rechtszaak starten. Dat kost in de regel veel geld en veel tijd. Door een boetebepaling heb je alvast een direct opeisbare vordering. Hiermee kun je meer druk zetten op de andere partij om hem alsnog de overeenkomst te laten nakomen.

Wat is een redelijk bedrag?

De boete moet een afschrikwekkend karakter hebben, maar mag ook niet overdreven hoog zijn. Het hangt af van de omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld een gemiddeld factuurbedrag van de betreffende freelancer is een redelijke richtlijn.

Hoe maak je een waterdicht boetebeding?

De bedoelingen van partijen heel duidelijk uitleggen. Waarom is de boete afgesproken en hoe is de hoogte ervan bepaald? Formuleer duidelijk wat jullie willen. De uitleg van het boetebeding is beslissend.

Het is aan te raden een boetebeding op te nemen in je contract. Maar bedenk ook dat een boete redelijk moet zijn.

Twijfel je? Neem contact met ons op.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.