Legalloyd Blog - Is een coöperatie de juiste rechtsvorm voor jou?

Is een coöperatie de juiste rechtsvorm voor jou?

De coöperatie als rechtsvorm, iets voor jou? 

 

De coöperatieve vereniging (in de volksmond: coöperatie) is het ondergeschoven kindje van de rechtsvormen en heeft een ietwat stoffig imago. Dat is ook niet gek als je kijkt naar de wet, waarin staat dat de coöperatie de bedoeling heeft om ‘in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien’. Ter verduidelijking: in het verleden werd deze rechtsvorm veel gebruikt door boerenbedrijven.

Ondanks dit oubollige taalgebruik is de coöperatie een hartstikke moderne rechtsvorm die in bepaalde gevallen een goede uitkomst kan bieden, bijvoorbeeld in het geval dat je als zzp’er gaat samenwerken met andere zzp’ers. In deze blog lees je 1) wat de coöperatie is 2) wat het verschil is tussen een stichting en een coöperatie en 3) hoe je een coöperatie opricht. 

 

Wat is een coöperatie voor een rechtsvorm?

 

De naam coöperatieve vereniging geeft al weg dat deze rechtsvorm veel weg heeft van, je raadt het al, de ‘gewone’ vereniging. Zo heeft een coöperatie ook leden, en namens die leden gaat de coöperatie overeenkomsten aan met derde partijen. Tegenwoordig wordt de coöperatie ook gekozen als meerdere zzp’ers samen een klus willen uitvoeren die voor een enkele zzp’er te groot is. Omdat het zonde is om de klus dan weg te geven, kunnen de zzp’ers zich ‘fuseren’ in een coöperatie. De coöperatie staat toe dat je als zelfstandige ook zelfstandig blijft, terwijl je wel met andere ‘zelfstandigen’ kan samenwerken. Die samenwerking verloopt vandaag de dag natuurlijk steeds eenvoudiger (en normaler) door allerlei online tools.

 

Net als bij de ‘gewone’ vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan. In principe heeft ieder lid van de coöperatie een gelijk stemrecht, maar je kunt hier in de statuten van afwijken. De leden kiezen samen een bestuur dat zich bezighoudt met de dagelijkse gang van zaken van de coöperatie. Een verschil met de vereniging is dat de coöperatie winst mag uitkeren aan haar leden. Het maken van winst mag dan ook een van de doelstelling van een coöperatie zijn, terwijl dat bij de gewone vereniging niet mag. 

 

Net als bijvoorbeeld de bv is de coöperatie een rechtspersoon. Het voordeel van een rechtspersoon oprichten is dat je maar beperkt persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. De coöperatie dient dus als een soort ‘huls’ die jouw persoonlijke aansprakelijk in veel gevallen kan uitsluiten. Misschien heb je wel eens de letters U.A. achter een coöperatie zien staan. Dat betekent dat die onderneming de aansprakelijkheid van haar leden heeft uitgesloten. Een minder voorkomende vorm is een coöperatie met Beperkte aansprakelijk (B.A.). Dan zijn de leden tot een bepaald bedrag aansprakelijk voor tekorten in de coöperatie. Bij een W.A. coöperatie zijn alle leden gezamenlijk verantwoordelijk voor een tekort.  

 

Wat is het verschil tussen een stichting en een cooperatie? 

 

Een coöperatieve vereniging heeft leden en mag gericht zijn op het maken van winst, terwijl een stichting geen leden heeft en een bepaald doel nastreeft dat anders is dan het maken van winst. Ook wordt er vaak gezegd dat een coöperatie een doel heeft binnen de organisatie, en een stichting een doel heeft buiten de organisatie. 

Met dit verschil komen we op een nadeel van de coöperatie: omdat grote beslissingen doorgaans moeten worden voorgelegd aan de leden van die coöperatie, worden besluiten minder daadkrachtig genomen. Bij een stichting bijvoorbeeld, die geen leden heeft, kunnen besluiten veel sneller worden genomen. 

 

Hoe richt ik een coöperatie op? 

 

Een coöperatie wordt opgericht bij de notaris. Daar stel je een akte op, waarin ook de statuten van je coöperatie aanwezig moeten zijn zijn. Vervolgens moet je de coöperatie inschrijven in het handelsregister van de kamer van koophandel. In de statuten spreek je onder meer af wat de doelen van de coöperatie zijn, wat de verplichtingen van de leden van de coöperatieve vereniging zijn en hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen. Wil je een coöperatie oprichten, en wil je sparren over hoe je de statuten het beste kan inrichten? Daar kunnen wij je bij helpen!

 

Kortom

 

Het wordt steeds gemakkelijker om op afstand samen te werken. Nu is dat nog even verplicht vanwege de coronamaatregelen, maar het is waarschijnlijk dat ook na de crisis het online samenwerken zal doorgaan. Voor zzp’ers die samen een project willen beginnen is dat onwijs handig. De coöperatie staat toe dat je je zelfstandigheid behoudt maar toch samen onderneemt. Ook als je je aansprakelijkheid wil beperken maar wel de vrijheid wil behouden om je onderneming op een bepaalde manier in te richten, biedt de coöperatie uitkomst. De coöperatie kent immers minder dwingendrechtelijke bepalingen dan bijvoorbeeld de BV. Flexibiliteit is tegenwoordig zeer gewenst en dit kan de coöperatie bieden. 

 

Als starter blijft het lastig om de juiste rechtsvorm te kiezen. Gelukkig kunnen wij je helpen met het bepalen van de juiste rechtsvorm voor jouw onderneming.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.