Legalloyd Blog - DGA in tijden van Corona? Alles wat je moet weten

DGA in tijden van Corona? Alles wat je moet weten

Waar de overheid in eerste instantie ondernemers een beroep wilde laten doen op de regeling rondom werktijdverkorting, bleek al snel dat dat in de tijd van COVID-19 geen zoden aan de dijk zou zetten. Het proces was te traag en het hielp bedrijven niet op de goede manier. Daarop heeft de regering de NOW als oplossing aangedragen. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud is een regeling waarin de loonkosten van werkgevers grotendeels vergoed worden, naar rato van de omzetdaling. Maar de vraag die we daar veel over krijgen is: valt de DGA daar ook onder? Daarom een blog over de positie van de DGA in tijden van Corona.

Wat weten we nu over de regeling?

Eigenlijk weten we nog heel erg weinig over de precieze invulling van de NOW; de regering heeft namelijk alleen aangegeven dát de NOW-regeling komt, maar nog niet hóé de regeling uitgewerkt gaat worden. We weten wel:

 • Dat een bedrijf minimaal 20% omzetdaling moet hebben om aanspraak te maken op de tegemoetkoming in de loonkosten;
 • Aanvraag en afhandeling loopt via het UWV;
 • Dat de tegemoetkoming van het UWV 90% van de loonkosten is;
 • Dat voor 'loonkosten' alleen naar loon gekeken wordt van personeel wat verzekerd is voor de WW;
 • Dat het UWV bij toekenning 80% van de tegemoetkoming voorschiet; en
 • Het UWV achteraf controleert.

De beantwoording van de vraag of de DGA hier ook onder valt is afhankelijk van de uitleg van ‘loonkosten’ door de regering. De regering heeft aangegeven dat met 'loonkosten' alleen de lonen bedoeld worden voor personeel wat verzekerd is voor de WW. kort gezegd is dat personeel met een arbeidsovereenkomst of een oproepcontract. Met andere woorden: onder ‘loonkosten’ vallen niet de lonen van mensen die werk verrichten op basis van een opdrachtovereenkomst. Dit geeft ons ook inzicht in de positie van de DGA. Of de DGA namelijk verzekerd is voor de WW is afhankelijk van verschillende factoren. Een DGA is verzekerd voor de WW, als:

 • Er op basis van een arbeidsovereenkomst gewerkt wordt (en dus niet op basis van een managementovereenkomst);
 • De DGA minder dan 50% van de aandelen heeft; en
 • De DGA een minder groot aandelenbelang heeft dan zijn mede-aandeelhouders.
  (Als er drie aandeelhouders zijn met elk 33% van de aandelen is een DGA met 33% van de aandelen dus niet verzekerd voor de WW.)

1. Op basis van een managementovereenkomst

Een managementovereenkomst is een opdrachtovereenkomst tussen de BV en de holding-BV van de DGA. De holding ‘verhuurt’ de DGA vervolgens als bestuurder aan de werkmaatschappij.

Aangezien dit een opdrachtovereenkomst is, valt de DGA in dat geval niet onder de loonkosten waarin het UWV een tegemoetkoming doet.

Oké, zijn er dan nog andere opties?

Wij hebben nog een tip, die je mogelijk verder kunnen helpen: het lijkt erop dat een DGA met meer dan 50% van de aandelen in een bedrijf een zelfstandig ondernemer is in de zin van de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers – een regeling waarbij ondernemers een uitkering aan kunnen vragen via de sociale dienst van hun gemeente.

2. Direct in dienst bij de BV

In sommige gevallen is er een arbeidsovereenkomst tussen de DGA en de werkmaatschappij. In andere gevallen is er helemaal geen overeenkomst: de DGA staat ‘gewoon’ ingeschreven bij de KvK als bestuurder. Ook in die laatste situatie wordt de relatie tussen de DGA en de werkmaatschappij geacht op basis van een arbeidsovereenkomst te zijn. Het bedrijf kan waarschijnlijk aanspraak maken op de een tegemoetkoming in de loonkosten van de DGA als:

 1.  de DGA minder dan 50% van de aandelen heeft; en
 2. het aandelenvermogen niet in gelijke delen verdeeld is.

Wij proberen dit blog zo goed mogelijk up-to-date te houden. Heb je vragen? Laat het ons dan weten.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.