Legalloyd Blog - De zieke werknemer: moet ik loon doorbetalen?

De zieke werknemer: moet ik loon doorbetalen?

Er zijn twee dingen waar een werkgever op dit moment goed op moet letten als hij een zieke werknemer in dienst heeft. De kans is namelijk groot dat hij loon door moet betalen en er is een verbod op ontslag tijdens ziekte.

Deze week kwam vanuit de Tweede Kamer het voorstel om behoorlijk ingrijpende veranderingen door te voeren in de Ziektewet. Het CDA kwam met het voorstel om de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte voor de werkgever behoorlijk in te korten. Het CDA wil deze verplichting namelijk van twee jaar naar twee maanden brengen.

Het CDA stelt ook een basisverzekering voor. Deze verzekering zou moeten gaan gelden voor werknemers in loondienst en voor zzp’ers. Door de risico’s te spreiden over een grote groep werkenden zou de premie betaalbaarder moeten worden voor zzp’ers. Op deze manier zou het gat tussen zelfstandigen en werknemers in vaste dienst kleiner moeten worden.

Of het nou een goed idee is, of niet: als het CDA dit plan erdoor krijgt, zou dat een rigoureuze verandering zijn. Een goed moment om eens te kijken hoe het nu eigenlijk zit met de loondoorbetaling bij ziekte.

Loondoorbetaling bij ziekte

De hoofdregel in de wet is dat de werkgever alleen hoeft te betalen voor een werknemer als hij zijn werk doet: geen werk, geen loon. Klinkt logisch en redelijk. Op deze hoofdregel zijn echter behoorlijk wat uitzonderingen. Eén van de uitzonderingen op die hoofdregel is de verplichting voor de werkgever om loon door te betalen als een werknemer ziek is.

De loondoorbetalingsverplichting is wettelijk verplicht. Door deze regel moet een baas zijn zieke personeel 104 weken lang doorbetalen. Precies: twee hele jaren. Dat is veel langer dan in bijvoorbeeld België waar de werkgever maar één maand hoeft door te betalen.

Een verzachtende omstandigheid voor de werkgever: hij hoeft niet het hele loon door te betalen. De baas hoeft namelijk ‘maar’ 70% van het salaris te betalen. Het eerste jaar moet het loon echter nog wel ten minste het minimumloon zijn. Het kan zo zijn dat de werkgever de eerste twee dagen dat zijn werknemer ziek is, geen loon hoeft te betalen. Dit moet dan wel in het arbeidscontract staan. Maar: twee dagen op twee jaar is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.

 

Re-integratie

Een werkgever heeft naast de loondoorbetalingsverplichting ook andere plichten. Een goede baas moet bijvoorbeeld zijn personeel helpen weer aan het werk te gaan. Dit kan door zijn zieke personeel ‘passende arbeid te laten verrichten’. Dit houdt in dat als een werknemer zijn normale werk niet meer kan doen, de werkgever werk moet verzinnen wat de werknemer nog wel kan doen. Zo kan een stratenmaker, die herstellende is van zijn hernia, misschien halve dagen administratief werk doen voor zijn baas.

Als de werkgever zich niet aan deze re-integratieverplichtingen houdt, hangt hem een zware straf boven het hoofd. Het UWV kan dan namelijk bepalen dat de werkgever geen twee, maar zelfs drie jaar moet doorbetalen. Voor een werkgever een behoorlijke strop.

Re-integratie moet wel van twee kanten komen. Een werknemer verliest namelijk zijn recht op loondoorbetaling als hij niet meewerkt. Zo moet de zieke werknemer meehelpen met het opstellen van een plan van aanpak en moet ziek personeel passende arbeid accepteren. Maar als een werknemer zich voorbeeldig gedraagt, is de werkgever voorlopig nog verplicht twee jaar lang door te betalen. Een oude wijsheid: beter voorkomen dan re-integreren.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.