Legalloyd Blog - Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract: wel of niet?

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract: wel of niet?

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract: wel of niet?

Als je nieuw personeel aan wilt nemen, is het verleidelijk ze een tijdelijk contract aan te bieden. Maar waar je niet op zit te wachten, is dat als jij ze inwerkt, ze na dat tijdelijke contract overlopen naar de concurrent. Of je klanten meenemen. Dat kon je mooi regelen in een concurrentiebeding (of relatiebeding). Maar helaas is dat verleden tijd en zijn er nieuwe regels rondom het concurrentiebeding in een tijdelijk contract.

Wat is er dan precies verleden tijd?

Een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract (ook wel: “arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd”). Een concurrentiebeding is in eerste instantie alleen geldig als deze is opgenomen in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De wet is namelijk erg beschermend tegenover werknemers, omdat zij dubbel nadeel van een tijdelijk contract met concurrentiebeding ondervinden:

  1. De werknemer heeft namelijk een tijdelijk contract en werkt dus maar voor beperkte duur; En
  2. De werknemer wordt beperkt in het vinden van nieuw werk, door het concurrentiebeding mag hij namelijk niet overal aan de slag.

Maar hoe zit het dan met het nadeel voor de werkgevers?

Geen concurrentiebeding in een tijdelijk contract kan voor een werkgever ook nadelig zijn. Tijdelijke contracten kunnen namelijk toch een aantal jaar duren. Binnen die jaren kan de werknemer veel geheime informatie of specifieke kennis gekregen hebben. Om die reden bestaat er een uitzondering. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is ongeldig, tenzij...

Tenzij?

Je als werkgever voldoet aan de volgende eisen, namelijk:

  1. Het concurrentiebeding moet noodzakelijk zijn voor de werkgever vanwege ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’.

Wat zijn zwaarwegende bedrijfsbelangen? Hier is helaas geen duidelijk antwoord op. Het is een grijs gebied en het is aan de rechter overgelaten om te oordelen of hier sprake van is. De rechter maakt hierbij een ‘belangenafweging’. Hij kijkt daarbij naar de belangen van de werknemer en die van de werkgever. En in de belangenafweging die bij het concurrentiebeding hoort, staat de werknemer vaak al minimaal 1-0 voor.

Wat je als werkgever in ieder geval moet kunnen aantonen: dat je (zwaar) wordt benadeeld als jouw werknemer overstapt naar de concurrent. Dat is bijvoorbeeld zo als de werknemer een ‘specifieke functie’ heeft of als de werknemer ‘specifieke werkzaamheden’ uitvoert. Het is dus belangrijk dat de zwaarwegende bedrijfsbelangen duidelijk zijn omschreven.

  1. Er moet een schriftelijke motivering zijn opgenomen bij het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding moet dus in het tijdelijke contract zijn opgenomen. Het idee is dan dat de werknemer ervan op de hoogte is gesteld en het beding heeft gelezen, want hij heeft het contract ondertekend.

Belangrijk om te weten is dat je de motivering van het concurrentiebeding tijdens de looptijd van het contract niet meer kunt aanpassen. Denk dus van tevoren goed na over de motivering van het concurrentiebeding. We raden je dan ook aan om het concurrentiebeding te laten controleren door een jurist. Door ons, bijvoorbeeld.

  1. De schriftelijke motivering moet ondertekend zijn door een meerderjarige werknemer.

De werknemer die het beding ondertekend moet meerderjarig zijn. Een persoon boven de achttien jaar, dus.

Oké, ik heb aan alle eisen voldaan volgens mij.

Top. Maar zelfs dan ben je er nog steeds niet zeker van. De rechter kan het concurrentiebeding alsnog "vernietigen". Dat houdt in dat het concurrentiebeding alsnog niet geldig is. Dit doet de rechter als een concurrentiebeding zorgt voor een te groot nadeel voor de werknemer. 

Wat oordeelden rechters eerder?

In deze kwestie zijn rechters streng. Zij oordelen zeer kritisch en de motivering van het beding moet specifiek, concreet en duidelijk zijn. In veel gevallen werd de werknemer in het gelijk gesteld door de rechter. Dit kwam veelal omdat werkgevers onvoldoende rekening hadden gehouden met de belangen van de werkenemer.
 

Wil je een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract? Denk dan goed na of je écht voldoet aan alle bovenstaande eisen.

Wil je hier meer over weten of heb jij een vraag naar aanleiding van deze blog? Neem gerust contact met ons op! Wij beantwoorden graag jouw vragen.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.