Legalloyd Blog - Elektronisch contracteren: hoe doe je dat?

Elektronisch contracteren: hoe doe je dat?

Steeds vaker worden overeenkomsten elektronisch gesloten via het internet. Dit is goed mogelijk omdat het sluiten van een overeenkomst in de meeste gevallen vormvrij is. Zelfs wanneer de wet een schriftelijke overeenkomst vereist (bijvoorbeeld bij het op afstand aangaan van verzekeringen, of abonnementen) kan ook voor een elektronische overeenkomst worden gekozen.

Wanneer jij als ondernemer op afstand en op verzoek van de afnemer diensten aanbiedt langs elektronische weg, zijn er speciale regels waar je op moet letten.

In dit blog gaan we in op de vereisten van elektronisch contracteren.

Elektronisch contracteren, wat is het?

Elektronisch contracteren is het op afstand sluiten van een overeenkomst via een elektronisch apparaat. Op afstand houdt in dat partijen niet fysiek bij elkaar mogen zijn. Het kopen van een product op een computer in een winkel, waar de verkoper naast staat, is géén elektronisch contracteren omdat het niet op afstand is.

Belangrijk is daarnaast dat de overeenkomst (het aanbod, de aanvaarding én de bevestiging) via elektronische apparaten tot stand is gekomen. Als het aanbod en de aanvaarding wel via elektronische apparaten gebeurt maar de bevestiging niet, is ook niet voldaan aan de regels van het elektronisch contracteren.

Niet alle overeenkomsten kunnen via elektronische weg worden gesloten. Er zijn drie uitzonderingen. Namelijk de overeenkomsten waarbij de tussenkomst van de rechter, de overheid of een notaris nodig is. Deze uitzonderingen behandelen we hier niet verder.

Dus, wat zijn de regels voor Elektronisch contracteren?

Voor het aanbieden van elektronische contracten moet je de ander (de “wederpartij”) op de hoogte brengen van de voorwaarden voor het aangaan van de overeenkomst. Het gaat hier niet om de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, maar de voorwaarden van de overeenkomst zelf. De wederpartij moet deze voorwaarden kunnen opslaan. Vóór de aanvaarding van de overeenkomst moet voor de wederpartij ook duidelijk zijn hoe hij niet gewilde handelingen, zoals een typefout of foute muisklik, kan ontdekken en waarmee hij deze kan herstellen.

Verder moet de authenticiteit van de overeenkomst zijn gewaarborgd zodat gecheckt kan worden of een overeenkomst nog hetzelfde is, als toen hij werd aangegaan. Ook moet het moment van totstandkoming en de identiteit van partijen met voldoende zekerheid vastgesteld kunnen worden. De identiteit van partijen kan bijvoorbeeld door een elektronische handtekening worden vastgelegd.

Als jij elektronische contracten aanbiedt heb je een bijzondere informatieplicht. Dat betekent dat je op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie moet geven over:

  1. De manier waarop het contract tot stand komt en wat daarvoor nodig is;
  2. Hoe het contract op een later moment is in te zien;
  3. De manier waarop gemaakte fouten ontdekt en hersteld kunnen worden;
  4. De taal van het contract;
  5. Eventuele gedragscodes die van toepassing zijn en hoe deze via elektronische weg bekeken kunnen worden.

Naast deze bijzondere informatieplicht moet je de aanbieding en aanvaarding van een overeenkomst nogmaals bevestigen aan de wederpartij. Pas dan ontstaat een voor de wet geldige overeenkomst.

De regels voor het elektronisch contracteren zijn voor contracten met consumenten dwingend. Hier mag dus niet van worden afgeweken! De bijzondere informatieplicht en bevestiging van de aanvaarding is niet van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend via individuele communicatie (zoals e-mail) tot stand zijn gekomen en hier kan B2B van worden afgeweken.

Elektronisch contracteren, hoe doe je dat?

Het ontstaan van een elektronische overeenkomst gaat in drie stappen. Het begint met een aanbod dat jij doet aan klanten, dat aanbod kan vervolgens worden aanvaard (of er wordt een nieuw aanbod terug gedaan) en die aanvaarding moet jij weer bevestigen.

Bij het elektronisch aangaan van contracten met jouw klanten moet de bevestiging ook elektronisch en zo spoedig mogelijk gebeuren. Stuur dus spoedig een bevestiging per e-mail en geen brief! De rechter heeft namelijk bepaald dat een bevestiging per brief, geen geldige bevestiging is. Zolang de bevestiging niet is ontvangen kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden. Het niet op tijd bevestigen van een aanbod geldt als een verwerping daarvan. Wacht hier dus niet te lang mee!

Smart contracts, ook een vorm van elektronisch contracteren?

Smart contracts kunnen een vorm van elektronisch contracteren zijn, wanneer ze voldoen aan de eisen die de wet aan het elektronisch contracteren stelt. In dat geval moeten ze net als ‘normale’ elektronische contracten aan de voorwaarden voldoen zoals besproken in deze blog. Door het gebruik van private keys binnen een permissioned netwerk kunnen andere nodes zich in ieder geval niet voordoen als contractspartijen. Maar hierover meer in een ander blog.

Algemene voorwaarden

Wanneer je als ondernemer algemene voorwaarden van toepassing wilt verklaren op jouw overeenkomsten, moet je klanten wijzen op deze voorwaarden. Dit doe je door ze ‘ter hand te stellen’. Algemene voorwaarden kunnen ook elektronisch ter hand gesteld worden. In dat geval gelden wel andere regels dan bij niet-elektronische overeenkomsten. Lees over hoe je algemene voorwaarden gebruikt bij het elektronisch contracteren meer in de blog die wij daarover hebben geschreven.

In de praktijk

Hoe?

Wij bieden een goede, snelle en betaalbare oplossing voor al je juridische vragen. Op onze website kun je alle contracten vinden die ondernemers nodig hebben. Met de Legalloyd software stel je zelf eenvoudig en snel juridische contracten op.

SignRequest

Bij Legalloyd kun je de contracten die je maakt online ondertekenen met behulp van SignRequest. Bespaar tijd en moeite met digitaal ondertekenen. Volledig rechtsgeldig en van deze tijd. Met een paar klikken stuur je een contract naar jouw contractspartner en naar jezelf. Zodra jullie hebben getekend krijg je het contract getekend per mail en zie je hem automatisch in je account. Lees hierover meer in onze blog over de digitale handtekening.

Legalloyd contractbeheer

Omdat contracten nog wel eens zoek raken, krijg je bij Legalloyd een eigen account waar je makkelijk je contracten kunt beheren. Je kunt verschillende mappen maken voor verschillende dossiers en zelfs contracten die je van anderen hebt gekregen uploaden. De contracten van Legalloyd kun je bovendien makkelijk bewerken, dupliceren en een andere naam geven.

Samengevat

Elektronisch contracteren is dus goed mogelijk, maar moet volgens de regels gebeuren. Zorg als ondernemer dat je voldoet aan je informatieplicht en vergeet niet om een aanvaarding te bevestigen, via elektronische weg! Doe je dit niet, dan loop je het risico dat de overeenkomst wordt ontbonden of vernietigd.

Vragen?

Twijfel je of je voldoet aan de regels van het elektronisch contracteren? Wil je zeker weten of je voldoet aan je informatieplicht? Neem dan gerust contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.