Legalloyd Blog - De gebruikelijkloonregeling II: een lager gebruikelijk loon en de uitzondering voor start-ups

De gebruikelijkloonregeling II: een lager gebruikelijk loon en de uitzondering voor start-ups

De gebruikelijkloonregeling. Een ingewikkelde regeling met uitzonderingen. In een overzichtelijke driedelige blogreeks bespreken we in heldere taal en makkelijk leesbaar deze regeling.

In deel I van deze serie over de gebruikelijkloonregeling is in grote lijnen bekeken op wie de regeling van toepassing is en wat deze inhoudt. In sommige gevallen kan een lager gebruikelijk loon van toepassing zijn. Ook geldt er sinds 1 januari 2017 voor innovatieve start-ups een versoepeling van de regeling. Hierop gaan wij in dit blog wat dieper in.

Wat houdt het versoepelde regime in?

Wanneer je van de versoepeling gebruik mag maken, kun je het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Je mag, als dat lager is, ook het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking nemen, maar dit moet je wel kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Het voordeel hiervan is dat in het geval van het wettelijk minimumloon, jaarlijks ongeveer €20.000,- bij een fulltimebaan, veel minder loonheffing hoeft te worden afgedragen dan wanneer je niet onder de versoepeling valt.

Wie kan van de versoepeling gebruikmaken?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan een onderneming moet voldoen om als innovatieve start-up te worden gezien.

  1. Aan de start-up moet een S&O-verklaring zijn afgegeven. Wanneer dat het geval is en hoe een ondernemer aan deze verklaring kan komen, wordt in deel III van deze serie uitgelegd.
  2. De start-up moet in een kalenderjaar recht hebben op het verhoogde starterspercentage. Dat is het geval wanneer de starter in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen werkgever is geweest en in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 keer een S&O-verklaring heeft aangevraagd.
  3. De start-up mag niet boven het de minimis-plafond voor staatssteun uitkomen. Dat betekent voor de meeste sectoren dat de start-up over een periode van 3 belastingjaren niet meer dan €200.000,- aan staatsteun van de overheid mag ontvangen.

Deze start-up regel mag maximaal 3 jaren worden toegepast. Na die tijd geldt de hoofdregel weer. Wanneer blijkt dat de start-up maar voor een gedeelte van het kalenderjaar recht had op een S&O-verklaring en het verhoogde starterspercentage, dan geldt de versoepeling toch voor het gehele kalenderjaar!

Andere manieren om tot een lager gebruikelijk loon te komen

Ook wanneer een aanmerkelijkbelanghouder geen gebruik kan maken van het versoepelde regime, is het mogelijk om een lager bedrag dan €45.000,- (2018) aan gebruikelijk loon uit te keren. Dat kan wanneer hij aannemelijk maakt dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minder dan €45.000,- is of wanneer het gebruikelijk loon minder dan €5.000,- is.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking

Wanneer het lukt om aannemelijk te maken dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minder is dan €45.000,-, dan mag het gebruikelijk loon gelijk worden gesteld aan dat loon. Het moet hierbij gaan om het loon van de functie die de meeste overeenkomsten heeft en:

  • waarbij aanmerkelijk belang geen rol speelt;

  • die bij de Belastinginspecteur en de inhoudingsplichtige bekend is;

  • waarvan het loon kan worden ingeschat of bekend is;

  • waarvan het loon is vastgesteld op dat wat in de praktijk gebruikelijk is. 

Het gebruikelijk loon is minder dan €5.000,-

Als het gebruikelijk loon minder dan €5.000,- per jaar is, bijvoorbeeld omdat de werkzaamheden beperkt zijn of er sprake is van slechte economische omstandigheden, geldt de gebruikelijkloonregeling niet. Wanneer door het opnemen van een normaal gebruikelijk loon het bestaan van de BV in gevaar komt, kan dat ook een reden zijn om een lager gebruikelijk loon toe te passen. Ook dit moet richting de Belastingdienst aannemelijk worden gemaakt. De aanmerkelijkbelanghouder hoeft dan alleen loonheffing over het bedrag dat hij echt uitbetaald krijgt af te dragen en er hoeft geen fictief hoger loon in de heffing te worden gebruikt.

Lees in deel III verder over de WBSO en hoe de S&O verklaring wordt aangevraagd.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.