Legalloyd Blog - Handelsnaam en merk: zoek de verschillen

Handelsnaam en merk: zoek de verschillen

Al verschillende keren kreeg ik vragen over een handelsnaam en inbreuken hierop. Wat mij opviel is dat veel mensen niet goed weten wat nou precies het verschil is tussen een handelsnaam en een merk. Van belang is in dit kader dat een handelsnaam niet hetzelfde is als een merk en ook niet dezelfde soort bescherming geniet. De handelsnaam is de naam van waaronder een onderneming wordt gedreven. Een merk wordt gebruikt om producten en diensten van een onderneming aan te duiden. Het is een teken om goederen en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van de concurrent.

Handelsnaam

Een handelsnaam is dus de naam waaronder je met de onderneming naar buiten treedt. Het is de naam die je bijvoorbeeld op je website/visitekaartjes en facturen laat zetten.
Er zijn drie materiële eisen aan een handelsnaam:

  • Naam
  • Onderneming
  • Drijven onder

Je kunt je handelsnaam inschrijven bij de KvK. Maar, let op:  je handelsnaam is nog niet beschermd door de KvK-inschrijving. Alleen de naam die je werkelijk gebruikt is beschermd door het handelsnaamrecht. Daarover zo meer. 
In sommige gevallen is de merknaam gelijk aan de handelsnaam, maar een onderneming kan ook meerdere merken voeren. 
Ten slotte moet je er bedacht op zijn dat je niet zomaar elke handelsnaam mag kiezen. Zo mag de naam niet (in dezelfde regio) gebruikt worden door een andere onderneming. Ook mag je in de naam geen dingen beweren die je niet bent. Voorbeeld: een onderneming De Vries & Jansen noemen mag niet als je de enige bent die er werkt. Daarnaast mag je ook niet zomaar de afkorting "B.V." achter je bedrijfsnaam zetten als je geen helemaal geen BV bent.

Hoe kun je je handelsnaam beschermen?

Pas op het moment dat je een handelsnaam hebt en deze daadwerkelijk in het verkeer gebruikt, ben je als onderneming beschermd. De enkele inschrijving in de KVK is geen "gebruik" en daarom niet genoeg. Het handelsnaamrecht ontstaat dus van rechtswege; door het simpele gebruik ervan. Dit gebruiksrecht is echter niet exclusief zoals dat wel het geval is binnen het merkenrecht en bij een octrooi.

Deze bescherming is echter zeer summier. In dit geval heb je immers alleen bescherming binnen het geografisch gebied waar de meeste van je klanten vandaan komen en voor de branche van jouw onderneming. Concurrenten mogen dus niet dezelfde naam gebruiken, maar dit is dus wel regiogebonden. Wanneer een naam verwarrend veel op jouw naam lijkt, mag deze ook niet worden gebruikt. Dit geldt echter ook alleen voor jouw regio. Voorgaande betekent dat bedrijven in een andere regio dezelfde of een vergelijkbare naam kunnen voeren. Zo is het bijvoorbeeld goed voor te stellen dat er veel verschillende bedrijven in Nederland zijn die “Loodgieter De Jong” heten, zonder dat er sprake is van een inbreuk.

Hoe kun je je handelsnaam bewijzen?

Wanneer een onderneming zich beroept op een handelsnaamrecht, moet zij bewijzen dat ze deze ook werkelijk als handelsnaam gebruikt in het handelsverkeer. Nu er geen formele registratie of toetsing is (zoals bij merken), kan dit soms lastig zijn.

Het bewijzen dat je een handelsnaam hebt, mag in principe op elke manier gebeuren. De rechtspraak stelt geen harde eisen, maar kijkt naar het algehele plaatje. Presenteert de onderneming zich echt onder deze naam? En waar zien we dat allemaal uit? In dit kader wordt bijvoorbeeld gekeken naar het briefpapier, de facturen en reclame-uitingen van een bedrijf. Maar ook aanduidingen op een gebouw zijn geschikt om een handelsnaam mee aan te tonen.

Merkbescherming

De beschermingsomvang van een merk is ruimer dan die van een handelsnaam. Van belang is dat een merk pas beschermd is nadat het gedeponeerd is. In tegenstelling tot de handelsnaam heb je dus geen merkbescherming bij enkel gebruik van het merk. Lees meer over het merkenrecht en de bescherming van merken in mijn ander blog. 

Voordelen merkbescherming

  • Met een merk is de houder beschermd in het hele gebied waarvoor de registratie geldt (bijvoorbeeld de Benelux of de EU)
  • Een bedrijf kan met een merk optreden tegen productnamen die te veel lijken op die van haarzelf. Een handelsnaam is daarvoor niet genoeg: die beschermt alleen tegen concurrenten met dezelfde bedrijfsnaam.

Concreet: de verschillen

  • Een handelsnaam mag beschrijvend zijn, een merk niet.
  • Een merk moet worden ingeschreven, een handelsnaam is beschermd indien deze daadwerkelijk wordt gebruikt.
  • Het handelsnaamrecht ziet slechts op de naam van een onderneming en heeft geen betrekking op bijvoorbeeld logo’s.
  • Het handelsnaamrecht is geografisch beperkt. Meer specifiek is het handelsnaamrecht een regionale, dus plaatselijke bescherming in Nederland. Het merkenrecht geeft daarentegen een Benelux-, Europees- of Internationaal recht.
  • Het handelsnaamrecht is niet van toepassing op producten, het merkenrecht wel. 

 

Heb je nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.