Legalloyd Blog - Helemaal in je SaaS in 2019?

Helemaal in je SaaS in 2019?

Steeds meer programma’s worden tegenwoordig aangeboden zonder dat deze nog op je computer worden geïnstalleerd. Deze Software is via het internet beschikbaar en wordt ook wel SaaS genoemd (Software-as-a-Service).
SaaS-toepassingen zijn booming! In september van het vorige jaar publiceerde de ABN-AMRO-bank hier nog een rapport over (Klik hier voor het volledige rapport). Uit dit rapport blijk onder andere dat de SaaS-boom vooral ten koste gaat van het licentiemodel. Ook bij onze klanten zien wij dat het SaaS-model steeds populairder wordt.

Wij hebben ons volledige SaaS-pakket dan ook geüpdatet en ook in het Engels vertaald. Zeker handig wanneer je jouw SaaS-applicatie ook wilt aanbieden over de landsgrenzen of aan buitenlandse klanten in Nederland!
Wil je meer weten over SaaS? Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste zaken waar je op moet letten.


1.Gebruiksvoorwaarden

Het is op de eerste plaats natuurlijk belangrijk de relatie tussen jou en de gebruiker van de software vast te leggen. Hoe mag de software wel gebruikt worden en hoe niet?
Vinden er betalingen plaats, en zo ja, hoe vinden deze plaats?

Dit zijn slechts enkele zaken die de relatie tussen jou en de gebruiker van de software bepalen. Je hebt over het algemeen twee mogelijkheden om deze relatie tussen jou en de klant te definiëren, hiervoor kun je gebruik maken van algemene voorwaarden of een gebruikersovereenkomst
Hoe weet je welke je in jouw situatie het beste kunt gebruiken? Over het algemeen kun je hiervoor de volgende vuistregels hanteren:

 • Heb je veel klanten die allemaal min of meer dezelfde diensten of producten afnemen? Dan heb je waarschijnlijk het meeste aan algemene voorwaarden. Daarnaast heb je dan alleen nog een offerte of een opdrachtbevestiging nodig.
 • Bied je regelmatig maatwerk aan, of heb je maar een beperkt aantal grote afnemers waarmee je liever een op maat gemaakte overeenkomst aangaat? Kies dan voor een gebruikersovereenkomst.

LET WEL OP: Als je algemene voorwaarden wilt gebruiken moet je deze wel eerst van toepassing verklaren door ze ‘ter hand te stellen’. Wil je hier meer over weten? Ook hierover hebben wij een interessante blogpost geschreven.
Dit hoeft bij de gebruikersovereenkomst niet. Deze wordt door beide partijen (digitaal) getekend.
Er zijn ook situaties waarin je een combinatie van beide documenten kunt gebruiken. In een gebruikersovereenkomst wordt het gebruik maken van een dienst in het algemeen beschreven en daarop kunnen dan weer de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
Met deze situatie hebben wij in onze wizard rekening gehouden. Wanneer je zowel algemene voorwaarden als een gebruikersovereenkomst wilt hanteren kan dat! Je kunt bij het opstellen van de gebruikersovereenkomst aangeven dat je daarnaast ook algemene voorwaarden hanteert. Onze smart-software zorgt er dan voor dat beide documenten naadloos op elkaar aansluiten.
 

2.Persoonsgegevens

Eigenlijk worden er door middel van SaaS-applicaties bijna altijd persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands: naam, adres en woonplaats. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van een waslijst aan zaken die erg vaak door middel van SaaS worden opgeslagen.
Het zal geen enkele ondernemer zijn ontgaan dat sinds de introductie van de AVG zijn de regels omtrent privacy flink aangescherpt zijn. Er zijn twee belangrijke documenten die je in het kader hiervan nodig kunt hebben. 
 

 1. Privacy Policy
  Wanneer jij zelf persoonsgegevens verzamelt van de gebruikers van jouw applicatie, dan moet je hen hierover informeren. In de privacy policy staat onder andere welke gegevens worden verzameld, hoe de gegevens worden beveiligd en of de gegevens worden doorgegeven aan andere partijen (voor verwerking of voor andere doeleinden).
 2. Verwerkersovereenkomst
  Naast het gebruik van een privacy policy zal je wanneer je een SaaS-applicatie aanbiedt ook vaak een verwerkersovereenkomst nodig hebben. Onder de AVG is de verwerkersovereenkomst verplicht in situaties waarbij de ene partij de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een andere partij. Deze ‘verwerking’ kan ook bestaan uit het aanbieden van software, zoals een SaaS-applicatie.
  Wanneer een klant de gegevens van andere natuurlijke personen in jouw applicatie plaatst, dan ben jij automatisch een verwerker geworden in de zin van de AVG. Je zult dan eigenlijk met elke aparte verantwoordelijke een losse verwerkersovereenkomst af moeten sluiten.

  Maar, wij snappen dat dit een hels karwij is. Speciaal hiervoor bieden wij een algemene verwerkersovereenkomst voor verwerkers aan. Dit is een algemene verwerkersovereenkomst die zoveel mogelijk “verwerkersvriendelijk” is opgesteld. Je kunt deze overeenkomst voor een “akkoord” voorleggen aan al je gebruikers wanneer je ze ook de gebruikersovereenkomst zelf voorlegt.

 

3.Service level agreement

Bij het aanbieden van een SaaS-oplossing draait het natuurlijk niet alleen om de software zelf, maar ook om de bijbehorende service. Je kunt een aantal service gerelateerde zaken al vastleggen in de gebruikersovereenkomst of algemene voorwaarden voor je SaaS-applicatie, maar je kunt er ook voor kiezen om dit in een losse overeenkomst vast te leggen. Dit doe je dan in een zogenaamde Service Level Agreement. In deze overeenkomst leg je vast:

 • hoe hoog de beschikbaarheid is van de software;
 • wat voor onderhoud aan de software zal worden gedaan;
 • wanneer onderhoud aan de software zal worden verricht;
 • welke ondersteuning er wordt geboden;
 • wat de procedure is bij storingen; en
 • hoe snel de storingen moeten worden opgelost.

Ook met de situatie waarbij je ervoor kiest om je gebruikersovereenkomst aan te vullen met een service level agreement hebben wij rekening gehouden. Ook hier is in de Wizard een optie voor gecreëerd waardoor je beide documenten perfect in combinatie met elkaar kunt gebruiken.

Twijfel je nog over welk document je moet gebruiken of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact op met ons.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.