Legalloyd Blog - De voordelen van een holding BV

De voordelen van een holding BV

Er gaat bijna geen dag voorbij of je komt de term wel ergens tegen: de holding. In het nieuws gaat het vaak over holding zus en holding zo, maar het wordt nooit helemaal duidelijk wat een holding nou precies is. In deze blog wordt de holding in het algemeen, maar specifiek de holding BV besproken.

Wat verstaan we onder het begrip holding?

Een holding is een vennootschap die hiërarchisch gezien het hoogst binnen een groep van maatschappijen staat. Met andere woorden, een holding is in feite ‘de baas’ over alle maatschappijen in die groep (lees: meerderheidsaandeelhouder van die maatschappijen). Ter illustratie: Heineken. 

Iedereen kent het biermerk Heineken wel. Wat ook wel bekend is, is dat aan de Amsterdamse beurs aandelen ‘Heineken NV’ verhandeld worden. Wat iets minder mensen weten is dat ook aandelen ‘Heineken Holding NV’ worden verhandeld. Zonder je te vermoeien met al te veel cijfers en termen, komt het erop neer dat ‘Heineken Holding NV’ iets meer dan de helft van de aandelen van ‘Heineken NV’ houdt. Hierdoor heeft ‘Heineken Holding NV’ volledige zeggenschap over de ‘Heineken NV’. 

De familie Heineken bezit echter weer (via een andere NV) een meerderheid van de aandelen in ‘Heineken Holding NV’ waardoor ze met een totaal belang van rond de 25% volledige zeggenschap heeft over ‘Heineken NV’ en dus, je raadt het al, over het biermerk Heineken. Maar dat terzijde.

 


Ook met een aandeel van "maar" 25% kan het geld jouw kant op blijven stromen!

 

In het bovenstaande voorbeeld is ‘Heineken Holding NV’ de hoogste maatschappij. Daaronder ‘hangen’ allemaal andere maatschappijen, vaak dochter- of werkmaatschappijen genoemd, die meestal specifieke taken hebben. De holding zelf produceert vaak niets, maar houdt alleen de meerderheid van de aandelen van haar dochter- of werkmaatschappijen.

Wat is een holding BV?

In het voorbeeld over Heineken wordt gesproken over de ‘Heineken Holding NV’. Het verschil tussen een holding NV en een holding BV (ook wel een beheer BV genoemd) is simpelweg de rechtsvorm van de hiërarchisch hoogste maatschappij. Bij Heineken is dat een NV, maar bij een ander bedrijf kan het net zo goed een BV zijn. Het idee is en blijft hetzelfde: de holding BV is de ‘baas’ over alle maatschappijen die onder haar ‘hangen’. Dat kunnen zowel NV’s als BV’s zijn.

Wat is er handig aan een holding BV?

Zoals het voorbeeld van Heineken al aantoont, is een belangrijk voordeel van een slimme holdingstructuur, dat het mogelijk is om met een relatief klein belang volledige zeggenschap te behouden. Toch is een holdingstructuur niet alleen voor grote bedrijven een handig instrument. Ook voor kleinere bedrijven en ondernemers kan een holdingstructuur grote voordelen hebben. 

Hieronder de belangrijkste voordelen op een rijtje met als uitgangspunt de holding BV:

1.   Bescherming bij faillissement

Het hebben van een holding BV met daaronder werk BV’s kan grote voordelen hebben bij het faillissement van een onderneming. Het moet dan wel zo zijn dat de werk BV de onderneming drijft. Met andere woorden, dat de werk BV de opdrachten aanneemt, het personeel in dienst heeft en de verbintenissen aangaat. De holding BV daarentegen bezit (naast de meerderheid van de aandelen van de werk BV) alle zaken van waarde van de onderneming, zoals patenten, octrooien, bedrijfspanden, auto’s van de zaak, etc. De werk BV vormt op die manier van de buitenkant de gehele onderneming, terwijl de holding BV met daarin alle waardevolle zaken hier (juridisch) los van staat. Mocht de onderneming (de werk BV) failliet gaan, dan kunnen de schuldeisers zich niet verhalen op de waardevolle zaken in de losstaande holding BV. 

Maar let op! Dit is natuurlijk niet gegarandeerd. Het recht kent voldoende mogelijkheden voor schuldeisers om zich alsnog te kunnen verhalen op de goederen in de holding BV. Laat je daarom altijd goed voorlichten door een jurist mocht je overwegen een holdingstructuur op te tuigen.

 


Een holdingstructuur biedt bescherming in faillissement.

2.   Veiliger bij (gedeeltelijke) bedrijfsovername

Met een holdingstructuur is het eenvoudiger om gecontroleerd (een deel van) je werk BV te verkopen. 

Als de gehele onderneming in dezelfde BV zou zitten, zou het voor een eventuele koper (van het merendeel van de aandelen van de BV) eenvoudig zijn om alle waardevolle zaken over te hevelen naar een andere BV. Hierdoor zou de BV sterk in waarde dalen. Met als resultaat dat ook jouw aandelen minder waard worden.

Bij een holdingstructuur met in de holding de waardevolle elementen van de onderneming, houd je bij verkoop van de werk BV deze waardevolle elementen in eigen bezit. Dit voorkomt het leegtrekken van de BV door de koper en maakt een bedrijfsovername of aandelenoverdracht veiliger en eenvoudiger.

3.   Fiscale voordelen

Ook op fiscaal gebied kan een holdingstructuur vele voordelen bieden. Er zijn echter zo veel variaties te bedenken dat het altijd verstandig is je goed te laten voorlichten door een fiscaal jurist. 

Een voorbeeld. 

Je bezit een BV (zonder holdingstructuur) en verkoopt deze (alle aandelen). Dan komt de winst uit de verkoop van je BV bij je inkomen en betaal je waarschijnlijk 25% (box 2) inkomstenbelasting over die winst. Je betaalt dus gelijk een groot deel van de opbrengst aan de fiscus.

Stel nu: je bezit een holding met werk BV (dus mét holdingstructuur) en verkoopt de werk BV (alle aandelen). Omdat de holding eigenaar is van de werk BV, komt de opbrengst van de verkoop in de holding terecht. De holding hoeft hierover, omdat het de verkoop van een eigen werk BV betreft, over het algemeen geen belasting te betalen. Dit valt onder de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Dat scheelt dus nogal.

Conclusie

Een holding is een vennootschap (meestal een BV of NV) die hiërarchisch gezien het hoogst binnen een groep van maatschappijen staat. 

De holding BV heeft daarnaast, ook voor de kleine ondernemer, een aantal voordelen. Vooral als het gaat om een faillissement kan een goed ingerichte holdingstructuur ervoor zorgen dat niet alles ten prooi valt aan de schuldeisers. Daarnaast zijn er op fiscaal niveau, o.a. bij de verkoop van een werk BV, grote voordelen mee te behalen. 

Het optuigen van een degelijke holdingstructuur is echter niet makkelijk. Vraag daarom altijd om juridisch advies!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.