Legalloyd Blog - Een idee-depot een goed idee?

Een idee-depot een goed idee?

Een vlaag van genialiteit, het overkomt ons allemaal weleens. Een nieuw idee spookt door je hoofd en je zou er eigenlijk iets mee willen doen. Maar je wilt niet dat iemand met jouw idee aan de haal gaat, toch?

Om dit op te lossen zijn er tegenwoordig online idee-depots. Een plek waar je een omschrijving van je idee kunt uploaden. Je krijgt, na betaling, een datumstempel als bewijs dat je jouw idee hebt gedeponeerd.

 

Dit is een haux, laaielichterij, kwakzalverij, doe het niet!!

 

Wat is een Idee depot?

Een idee-depot is vaak een online tool voor het “deponeren” van ideeën. Bekende aanbieders zijn CC proof en het I-depot van het Benelux merkenbureau dat zelfs aanbevolen wordt door de overheid.

 

Beloofd wordt dat je idee na deponering (en betaling uiteraard) beschermd wordt mocht er ooit discussie over komen, omdat deponering als “wettelijk” bewijs dient. Dat is echt kwakzalverij. Deponering bij een idee-depot heeft precies evenveel bewijskracht als het bierviltje waar het idee op staat.  

 

Een paar regels om te onthouden:

 

1) Een idee is niks
Een hardnekkig misverstand is dat een idee beschermd is door het auteursrecht. Een idee is niks. Totdat…. Je er iets mee doet! Slechts de daadwerkelijke uitwerking van een idee wordt beschermd als intellectueel eigendom door het auteursrecht.

 

2) Het is mogelijk dat meerdere mensen op hetzelfde moment hetzelfde idee hebben.
Dat maakt het idee van de een niets minder waard dan dat van de ander. Een werk moet (kort gezegd) een uiting zijn van creatieve keuzes. Erg voor de hand liggende en banale keuzes worden in de regel niet als creatief aangemerkt. Als 10 toeristen voor de Nachtwacht staan en tegelijkertijd het idee krijgen om een selfie te maken, dan kan de een niet de ander verhinderen dat ook te doen. Het deponeren van het idee “selfie maken bij de Nachtwacht” met als voorbeeld een upload van de selfie gaat daar niet bij helpen.  

 

3) Maar toch, het is toch belangrijk om aan te kunnen tonen dat iets mijn idee is.
Klopt,
bijvoorbeeld voor een beoogde samenwerking of omdat je de haalbaarheid wilt onderzoeken met een andere partij. Maar gebruik daarvoor dan een geheimhoudingsovereenkomst. En zit een idee nog in je hoofd en je toch het ontstaansmoment van je idee wilt vastleggen dan volstaat bijvoorbeeld een email aan je zelf, of aan een willekeurig ander iemand. Er is namelijk geen vormvereiste.

 

4) Wanneer is de idee-fase dan voorbij?
Een idee moet meer zijn dan alleen een product van de “geest” van de bedenker. Het moet een daadwerkelijk uitingsvorm hebben gekregen. Meest voor de hand liggend is een fysieke creatie, maar het mag ook een geur zijn. En probeer een geur maar eens in een Idee depot te uploaden ;-).

Het idee om een schilderij te maken van een glimlachende vrouw of een beeld van een denkende man is niet beschermd; hoogstens de manier waarop je concreet uitvoering geeft aan dit idee (bijvoorbeeld in de vorm van de Mona Lisa of De Denker etc.) is beschermd. Maar ook een meer uitgewerkt idee (bijv. om een beeld te maken van een kwaad wit konijn op rolschaatsen) is niet beschermd. Dit idee kan namelijk op ontelbaar verschillende manieren worden uitgewerkt, en alleen deze concrete uitvoeringen zijn vatbaar voor bescherming. Overigens: een uitgebreide omschrijving en/of schets van hoe het beeld van het kwade witte konijn op rolschaatsen er uit zou komen te zien 'telt' al snel als een uitwerking. 

Maar geef je geld in godsnaam niet uit aan nutteloze “bescherming” van ideeën, maar go out and work them into something great!

 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.