Legalloyd Blog - Alles over: de jaarrekening deponeren

Alles over: de jaarrekening deponeren

Veel ondernemingen moeten ieder jaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). De jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming. De KvK maakt deze openbaar, zodat geïnteresseerden de financiële informatie van jouw bedrijf kunnen inzien. Het is belangrijk dat je de jaarrekening op tijd en compleet indient. Doe je dit niet, dan kan het een boete opleveren, en in faillissement zelfs resulteren in persoonlijke aansprakelijkheidsstelling. In deze blog lees je alles wat je moet weten over het deponeren van de jaarrekening.

Moet mijn organisatie een jaarrekening deponeren?

Onder andere bv’s en nv’s zijn verplicht om een jaarrekening te deponeren. Onder bepaalde voorwaarden hoeven dochterbedrijven echter geen eigen jaarrekening in te dienen. Sommige organisaties, zoals eenmanszaken, hoeven sowieso niet te deponeren.

Kijk hier of jouw organisatie een jaarrekening moet deponeren.

Wat moet ik in de jaarrekening opnemen?

Wat je precies in je jaarrekening moet vermelden is afhankelijk van de omvang van je bedrijf. Afhankelijk van de grootte valt je bedrijf in één van de vier bedrijfsklassen: micro, klein, middelgroot of groot. Het verschilt per bedrijfsklasse welke gegevens de jaarrekening moet bevatten. Dit varieert van een beperkte balans voor micro-ondernemingen tot een heus boekwerk voor grote bedrijven.

Kijk hier in welke klasse jouw onderneming valt en welke gegevens je dus dient op te nemen in de jaarrekening.

Image and video hosting by TinyPic

Hoe groter je onderneming, hoe groter de stapel papier die je bij de KvK moet inleveren.

Wanneer moet ik de jaarrekening deponeren?

De jaarrekening moet uiterlijk 8 dagen nadat hij is vastgesteld worden gedeponeerd bij de KvK. Wanneer de jaarrekening uiterlijk vastgesteld moet zijn, verschilt per rechtspersoon. Hier gaan we in op de termijnen voor een bv.

  • Het bestuur van de bv moet de jaarrekening binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar opmaken. De jaarrekening wordt dan getekend door alle bestuurders en commissarissen en voorgelegd aan de aandeelhouders. Bij bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen. Dit uitstel hoeft niet bij de KvK gemeld te worden. Let op: met ingang van het boekjaar 2016 is de maximale uitsteltermijn 5 maanden.
  • Nadat de jaarrekening is voorgelegd aan de aandeelhouders, hebben deze 2 maanden de tijd om haar vast te stellen.
  • 8 dagen na het vaststellen moet de jaarrekening gedeponeerd zijn bij de KvK.

 

Je hebt dus uiterlijk 13 maanden om na een boekjaar de jaarrekening vast te stellen (vanaf boekjaar 2016 dus 12 maanden!). Is je boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet de jaarrekening vastgesteld zijn op 31 juli. Bij maximaal uitstel is deze datum 31 januari van het volgende jaar (vanaf boekjaar 2016: 31 december). Op 8 februari moet de jaarrekening dan uiterlijk gedeponeerd zijn (vanaf boekjaar 2016: 8 januari). Dat betekent dus dat je uiterlijk 8 februari 2016 de jaarrekening van het boekjaar 2014 gedeponeerd moet hebben.

Image and video hosting by TinyPic
Zet er een dikke kring omheen in de agenda. 8 februari uiterlijk moet de jaarrekening gedeponeerd zijn.

 

 

Let wel op als alle aandeelhouders van je bv ook bestuurder of commissaris zijn! In dat geval leidt ondertekening door de bestuurders en commissarissen direct tot de vaststelling van de jaarrekening (tenzij anders is bepaald in de statuten). Dan vervallen dus de 2 maanden voor de aandeelhouders. In het voorbeeld hierboven, moet de jaarrekening dan uiterlijk 8 december worden gedeponeerd.

Wat als ik de jaarrekening niet op tijd deponeer?

Het is uiterst belangrijk dat je als bestuurder op tijd de jaarrekening deponeert. Doe je dit niet, dan kan dat grote gevolgen hebben. Als de onderneming failliet gaat, kunnen de bestuurders namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd. Het komt er dan kort gezegd op neer dat je als bestuurder – met je eigen vermogen - moet opdraaien voor het tekort in faillissement.

Daarnaast kan een jaarrekening die te laat is gedeponeerd een economisch delict opleveren. Het gevolg? Een strafrechtelijke veroordeling. Er wordt dan een boete opgelegd, die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. 

Hoe deponeer ik de jaarrekening?

De jaarrekening kan nu nog per post worden opgestuurd naar de Kamer van Koophandel Team Deponeringen. Daarnaast kun je de jaarrekening ook digitaal deponeren. De manier waarop je digitaal deponeert, verschilt weer per bedrijfsklasse.

Kijk hier hoe je de jaarrekening digitaal deponeert.

Let op: met ingang van het boekjaar 2016 is het verplicht je jaarrekening digitaal te deponeren.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.