Legalloyd Blog - Ik heb een liquidatiebesluit opgesteld, en nu?

Ik heb een liquidatiebesluit opgesteld, en nu?

Als een BV niet meer rendabel is of er vindt een reorganisatie plaats dan kan de conclusie zijn dat de BV moet worden ontbonden. De aandeelhouders van de BV nemen dan een liquidatiebesluit. Ook een ontbindingsbesluit genoemd. De BV is nog niet opgehouden te bestaan. Maar wat moet je doen nadat je een liquidatiebesluit hebt genomen? In deze blog lees je daarover.

De BV heeft geen baten meer

Als de BV geen baten meer heeft dan kan de BV worden ontbonden via ‘turboliquidatie’. Dat betekent dat er geen faillissement aangevraagd hoeft te worden en er geen vereffening plaatsvindt. Dan gaat de ontbinding eenvoudig en zijn alleen de volgende stappen nodig om de BV te laten ophouden te bestaan.

  1. De Belastingdienst

Het schriftelijk besluit van liquidatie moet je opsturen aan de Belastingdienst voor de afrekening van omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en stakingswinst.

  1. Kamer van Koophandel

Van de ontbinding moet opgave worden gedaan bij de Kamer van Koophandel. Dat kan je doen via het formulier 17A. De BV wordt dan uitgeschreven uit het Handelsregister.

  1. Bevestiging uitschrijving

Vergeet niet een bevestiging van een uitschrijving van de KvK te vragen en te bewaren.

  1. Bewaar je administratie

Tot zeven jaar na het einde van de rechtspersoon moet de bestuurder de administratie bewaren van een BV. Vergeet dat niet want het kan vervelende gevolgen hebben als je de administratie kwijt bent.

De BV heeft nog wél baten

Heeft de BV nog wel vermogen en je hebt een liquidatiebesluit hebt genomen dan is daarmee de kous nog niet af. De BV blijft voortbestaan als dit voor de vereffening nodig is. De boedel moet worden verdeeld. Tijdens deze periode worden de vorderingen geëind, schulden voldaan en activa verkocht. Als er dan nog iets over blijft wordt dat betaald aan de aandeelhouders. De vereffenaar zal hiervoor moeten zorgen.

  1. Vereffening

De vereffenaar stelt een staat op waaruit volgt hoe de vereffening heeft plaatsgevonden. Als na voldoening van de schulden van de ontbonden rechtspersoon vermogen is overgebleven dan zal het overschot door de vereffenaars aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. De vereffenaars stellen daartoe een “rekening en verantwoording van de vereffening” op, waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijkt. Als er meer dan twee aandeelhouders zijn wordt er een plan opgesteld van de verdeling. Dat plan en de rekening en verantwoording worden bij het handelsregister van de KvK ter inzage gelegd.

  1. Advertentie

De vereffenaar zet vervolgens een advertentie in een krant waarin bekend wordt gemaakt dat de BV wordt ontbonden en dat er een plan ter inzage ligt. Schuldeisers of andere belanghebbenden kunnen 2 maanden lang bezwaar maken tegen het plan, de rekening en verantwoording. Dit moet dan wel via de rechter.
 

Wil je je BV liquideren? Maak dan een ontbindingsbesluit op onze website. Of neem contact op voor meer informatie.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.