Legalloyd Blog - Management BV: wat en waarom?

Management BV: wat en waarom?

Wil je een directeur voor je onderneming aanstellen, maar niet gebonden zijn aan allerlei verplichtingen uit een arbeidsovereenkomst? Of wil je juist de directietaken fiscaal voordelig uitvoeren? Dan kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een management BV.

Wat is een management BV?

Een management BV wordt vooral gebruikt door directeuren-grootaandeelhouders. Het idee is simpel: je richt een BV op en plaatst die tussen de onderneming waarvoor je werkzaamheden verricht en jezelf. Je management BV en de onderneming sluiten vervolgens een managementovereenkomst (overeenkomst van opdracht). Daarin wordt afgesproken dat de management BV een manager (jijzelf dus) ‘verhuurt’ aan de onderneming om de directietaken op zich te nemen. De onderneming betaalt daarvoor een management-fee aan de BV, die deze vergoeding geheel of gedeeltelijk aan jou doorbetaalt.

Je bent met deze constructie dus indirect in dienst van de onderneming. Je staat niet op de loonlijst van de onderneming waarvoor je werkzaamheden verricht, maar op die van je management BV. Er komt dus geen arbeidsovereenkomst tot stand tussen jou en de onderneming, maar een management overeenkomst tussen je management BV en de onderneming.


 

Waarom een management BV?

De belangrijkste reden om een management BV te gebruiken is het mogelijke fiscale voordeel. Ben je als directeur in dienst van een onderneming? Dan betaal je over je salaris inkomstenbelasting. Dikke kans dat het grootste deel van je salaris in de hoogste schijf valt (met een tarief van 52%).

Gebruik je een management BV? Dan betaal je weliswaar ook inkomstenbelasting over het salaris dat de BV aan jou uitkeert, maar heb je een fiscaal voordeel. Dat voordeel zit hem in het volgende: over het verschil tussen de ontvangen vergoeding en het aan jou uitgekeerde loon (dus de winst van de management BV) hoeft slechts 20-25% vennootschapsbelasting te worden betaald. Pas als je ook een deel van deze winst aan jezelf uitkeert betaal je hierover inkomstenbelasting (in dat geval 25%, box 2). Je bent met deze constructie dus fiscaal voordeliger uit als de management BV niet alle ontvangen vergoedingen aan salaris uitkeert.

 

Het liefst ontvang je dus een zo laag mogelijk salaris van je management BV en krijg je het deel van de vergoeding dat je in eigen zak wil hebben als dividend uitgekeerd. Maar pas op: de verhouding tussen de vergoeding die je management BV ontvangt en het salaris dat jij ontvangt moet wel redelijk zijn.

Met het geld dat je management BV niet als salaris of dividend uitkeert kun je bovendien een pensioenvoorziening in eigen beheer opbouwen. Omdat dit bedrag afgetrokken wordt van de winst van je BV, hoef je hierover geen vennootschapsbelasting te betalen.

Bovendien zijn er voor de onderneming waarvan je directeur bent voordelen:

  1. Er hoeven geen loonheffingen en sociale premies te worden betaald.
  2. Bepaalde arbeidsrechtelijke regels zijn niet van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan het recht op vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte of ontslagbescherming.

Pas op voor de fiscus!

De management BV wordt dus gebruikt als vervanging van de persoonlijke dienstbetrekking. Hierbij is het echter altijd oppassen voor de fiscus. In sommige gevallen kan de fiscus namelijk alsnog inkomstenbelasting van je eisen. De op de loer liggende fiscus en de vaak ingewikkelde fiscale berekeningen, zorgen ervoor dat de keuze tussen een arbeidsovereenkomst en de management BV constructie niet altijd even makkelijk is. Het is verstandig je hierin bij te laten staan door een belastingadviseur of bedrijfsjurist. Ook kan het geen kwaad vooraf te overleggen met de fiscus.

 

Dus:

Het kan lonen om verder te kijken dan een simpele, voor de hand liggende, arbeidsovereenkomst. Heb je geen behoefte aan sociale en arbeidsrechtelijke bescherming en pas je op voor de risico’s bij de fiscus? Dan liggen de volgende voordelen in het verschiet:

  • Fiscaal voordeel door verschil in tarief tussen de inkomstenbelasting box 1 en de vennootschapsbelasting (eventueel gecombineerd met inkomstenbelasting box 2).
  • De mogelijkheid om in eigen beheer een pensioenvoorziening op te bouwen.
  • Je hoeft niet te betalen voor sociale verzekeringen.
Richt nu je eigen
management BV op
Stel nu je eigen
management overeenkomst op

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.