{{messages[0][0]}}

Hoe bescherm ik mijn merk?In de vorige blog heb je kunnen lezen wat een merk is en waarom je het maar beter wel kunt beschermen. Je moet je merk inschrijven in de registers om een officieel merk te verkrijgen. Dit kun je zelf doen of laten doen door bijvoorbeeld een advocaat of 'merkgemachtigde'.

Voordat je je merk gaat beschermen, moet je verschillende dingen bedenken, zoals:

 • Hoe verhoudt het merk zich tot oudere merken?
 • Voldoet het merk aan de eisen voor merkinschrijving?
 • In welk gebied wil je je merk (laten) beschermen?
 • Voor welke producten en diensten wil je het merk inschrijven?

Verhouding met oudere merken

Voordat je het merk gaat inschrijven, is het verstandig om te controleren of jouw merk niet conflicteert met oudere (eerder ingeschreven) merken. Het oudste merk gaat namelijk voor als er een conflict ontstaat. Ook kan een ouder merk de inschrijving van een conflicterend merk proberen tegen te houden. Je kunt hier controleren of het merk al staat ingeschreven .

Je kunt het onderzoek ook uitbesteden aan het BBIE, een advocaat of een merkgemachtigde. Je kunt van tevoren nooit zeker weten of niemand bezwaar heeft tegen je merk, dus helemaal veilig is je merk nooit. Toch heeft een specialist (als het goed is) meer ervaring met dergelijke onderzoeken dan jij zelf. Daardoor kunnen zij vaak beter de resultaten en risico’s van het onderzoek analyseren. Het is om te beginnen natuurlijk belangrijk om te controleren of het merk dat je wilt hebben al bezet is. Er mag namelijk geen verwarring ontstaan met een ander merk, voor bijvoorbeeld dezelfde producten of diensten.

Voldoet het teken aan de eisen voor merkinschrijving?

Een merk moet aan een aantal vereisten voldoen om ingeschreven te kunnen worden. Vereist is dat het merk:

 1. Voldoende onderscheidend is voor de producten of diensten waarvoor het is ingeschreven, en;
 2. Duidelijk en precies is omschreven, zodat het voor anderen duidelijk is wat je precies als merk hebt ingeschreven.

In onze vorige blog vind je meer uitleg over deze twee vereisten.

In welk gebied wil je het merk beschermen?

Er zijn verschillende niveaus waarop een merk ingeschreven kan worden. Hoe groter het niveau, hoe meer dit kost. Maar ook: hoe groter de beschermingsomvang. Op welke niveaus kan een merk ingeschreven worden?

Benelux
Met een Benelux-merk krijg je het exclusieve recht op het gebruik van jouw merk in (logisch) Nederland, België en Luxemburg. Hiervoor moet het merk geregistreerd worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE). Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (het BVIE) bevat de belangrijkste regels voor Benelux merken.

Europese Unie
Een Uniemerk geeft bescherming voor alle landen van de Europese Unie. Jouw merk moet dan geregistreerd worden bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). De wettelijke regels hiervoor staan in de Uniemerkverordening. Deze regels zijn bijna hetzelfde als de regels voor Benelux merken. Dit komt doordat het merkenrecht in Europa gelijk is getrokken door de Merkenrichtlijn (de MRI).

Internationaal
Een internationaal merk geeft bescherming in landen die lid zijn van de Overeenkomst van Madrid, maar alleen voor die landen je zelf uitkiest. Je kunt met een internationale inschrijving bescherming krijgen in meer dan 90 landen binnen en buiten Europa (waaronder China, de VS en Japan). Het merk wordt geregistreerd door de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Een Internationaal merk moet wel gebaseerd worden op een basisregistratie van een Benelux merk of Uniemerk. Een Internationaal merk vraag je dan ook aan bij het BBIE of het EUIPO. Bij de aanvraag moet je aangeven in welke landen het merk beschermd moet worden. De regels die van toepassing zijn op de inschrijving worden bepaald door het merkenrecht van de landen waar je het merk wilt beschermen. De aanvraag voor een Internationaal merk is dus eigenlijk een aanvraag voor allemaal losse nationale inschrijvingen.

Waar kun je het beste registeren? Simpel: in de landen waar je actief bent.

 

Voor welke producten en/of diensten ga je het merk inschrijven?

Een belangrijk onderdeel van de inschrijving is voor welke producten en diensten je je merk registreert. In de registers worden de verschillende categorieën "klassen" genoemd. Je kunt je merk voor één klasse inschrijven, maar ook voor meerdere klassen. Vraag jezelf daarbij af welke klasse:

 • Het best past bij de producten of diensten waarvoor je het merk nu gebruikt;
 • Geschikt is voor toekomstig gebruik van je merk;
 • Je de minste kans op conflicten met andere (oudere) merken geeft.

Denk vooraf na over deze vragen, zodat je merk ook beschermd is als je onderneming zich ontwikkelt. Je doet er verstandig aan om advies in te winnen over welke klassen je het merk het beste kunt inschrijven. Geef in elk geval zoveel mogelijk klassen op. Kunnen er drie klassen worden opgegeven op het formulier? Doen! Een ruime inschrijving kan in de toekomst altijd van pas komen.

 

 

Zo heeft de sieradenwinkel Bijou Brigitte haar merk natuurlijk ingeschreven voor sieraden (klasse 14), maar ook voor kleding, schoeisel, hoofddeksels en sjaals (klasse 25) en zelfs voor papier en verpakkingen (klasse 16).

Elke klasse heeft bovendien een eigen algemene omschrijving. Je kunt er ook voor kiezen om je producten of diensten in eigen woorden te omschrijven, zodat je ze meer kunt toeschrijven naar jouw precieze producten of diensten. Jouw merk is namelijk alleen beschermd voor de omschrijving waaronder je het deponeert in de registers. Het is dus belangrijk dat de omschrijving goed aansluit op je gebruik van het merk.

Een paar aandachtspunten

 • Als je het merk eenmaal hebt ingeschreven dan is het 10 jaar geldig. Dit geldt voor alle soorten merken, dus in de Benelux, Europese Unie en Internationaal. Deze termijn kan onbeperkt verlengd worden met telkens 10 jaar.
 • Het ®-teken staat voor registered trademark. Dit teken mag pas gebruikt worden als het merk is goedgekeurd en officieel is ingeschreven in de registers. Tussen het moment dat het merk is gedeponeerd en de uiteindelijke inschrijving kun het ™-teken gebruikt worden als het om producten gaat, of het ℠-teken als het om diensten gaat. Hiermee geef je aan dat het merk nog niet geregistreerd is, maar wel bezet.  Deze tekens hebben overigens (in Nederland) geen juridische functie, maar ze zijn wel handig als waarschuwing. In sommige landen is onterecht gebruik van deze tekens verboden, dus kijk er wel mee uit!
 • Voor Uniemerken geldt een “alles of niets” principe. Dit betekent dat het merk in álle EU-landen aan de voorwaarden moet voldoen, maar ook dat het merk in al deze landen actief gebruikt moet worden. Als je te lang niks met het merk doet zal de gehele inschrijving vervallen. Je kunt dit omzeilen door een internationaal merk in te schrijven. Als er dan problemen zijn in één van de landen waar het merk wordt of is ingeschreven, dan heeft dit alleen effect voor de merkbescherming in dat ene land.

Wil je je merk overdragen? Dit regel je met de akte van overdracht merk.

Mag een ander alleen gebruik maken van je merk? Dan kun je je toestemming daarvoor regelen met een licentieovereenkomst voor een merk.

Heb je vragen over (de bescherming van) jouw merk? Dan kun je altijd contact met ons opnemen!

MEER BERICHTEN