Legalloyd Blog - Ontslag, proeftijd en concurrentiebeding: alles is veranderd!

Ontslag, proeftijd en concurrentiebeding: alles is veranderd!

Wat verandert er...

Vanaf 1 januari 2015 is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen hebben als doel de arbeidsmarkt te verbeteren. Enerzijds door de positie van flexwerkers te verbeteren en anderzijds door het ontslagrecht te vereenvoudigen voor werkgevers. Hier treft u een overzicht aan van de wijzigingen.

…bij het aangaan c.q. begin van de arbeidsovereenkomst?

 • Proeftijd: De proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen.
 • Concurrentiebeding: Een concurrentiebeding is het afspraak in de arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van zijn dienstverband bij een concurrerende onderneming werkzaamheden te verrichten.
 • Loondoorbetalingsplicht: In principe is de werkgever verplicht het loon van de werknemer die niet heeft gewerkt door te betalen als de reden van het niet werken “ligt in de risicosfeer”(c.q. voor rekening komt) van de werkgever. Hiervan kan echter worden afgeweken in de arbeidsovereenkomst, maar daar gelden nu andere regels voor.

proeftijd

 

concurrentiebeding

 

loondoorbetalingsplicht

 

...tijdens de arbeidsovereenkomst?

 • Scholingsplicht: De scholingsplicht is een verplichting voor de werkgever, dat hij de werknemer opleidingen of cursussen aanbiedt.
 • Ketenbepaling: De ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk contract (voor bepaalde tijd) wordt omgezet in een vast contract (voor onbepaalde tijd).

scholingsplicht en ketenregeling

…bij het einde van de arbeidsovereenkomst?

 • Aanzegplicht: De aanzegplicht houdt in dat de werkgever tegen het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer schriftelijk moet mededelen of overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet.
 • Ontslagroutes: De manier waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst dient te beëindigingen, is veranderd.
 • Transitievergoeding: Als de werknemer langer dan twee jaar in dienst is geweest, moet de werkgever (in sommige gevallen) een transitievergoeding betalen. Over deze vergoeding lees je meer in onze uitgebreide blog over ontslagvergoedingen.
 • Bedenktijd bij vaststellingsovereenkomst: De werkgever en werknemer kunnen ook samen afspreken dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De afspraken hierover legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

Aanzegtermijn en ontslag uwv of kantonrechter


 

transitievergoeding en bedenktijd VSO

…verder nog?

 • Uitzendbeding: Dit geldt alleen voor uitzendkrachten
 • Ontslagbescherming payroll: Dit geldt alleen voor werknemers die in dienst zijn bij een payroll-onderneming.

Uitzendbeding en ontslagbescherming bij payroll

Heeft u nog vragen over het nieuwe arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op!

Onze arbeidsovereenkomsten zijn allemaal up to date.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.