Legalloyd Blog - Nieuwe huurregels vanaf 1 juli - weg met de huurbescherming!?

Nieuwe huurregels vanaf 1 juli - weg met de huurbescherming!?

De huurcontracten van Legalloyd zijn helemaal up-to-date
Maak huurcontract

Op 1 juli 2016 verandert het huurrecht. En niet zo’n beetje ook. In deze blog lichten we de veranderingen kort toe. De belangrijkste? Vanaf 1 juli kun je tijdelijke huurovereenkomsten sluiten – zonder huurbescherming voor huurders. Sluit je een huurovereenkomst voor een bepaalde termijn, dan eindigt de huur na deze termijn. Of zoals ze in Den Haag aan het einde van de huurovereenkomst zouden zeggen: “Je gaat nu gewoon mijn pandje verlaten!”

Wat is huurbescherming ook alweer?

In Nederland hebben huurders – in veel gevallen – huurbescherming. Dit betekent dat huurders goed zijn beschermd tegen opzeggingen van de huur door de verhuurder. Huurbescherming zorgt ervoor dat verhuurders alleen de huur kunnen opzeggen met een (wettelijke) geldige reden. Denk bijvoorbeeld aan wanbetaling.

Termijnen voor tijdelijke huurovereenkomsten

Het is toegestaan om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan. Let op de juiste termijnen en informatieplichten:

  • Voor zelfstandige woonruimte (woning met eigen toegang, eigen keuken en eigen wc) geldt een maximale termijn van twee jaar.
  • Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximale termijn van vijf jaar. Bij dit soort woningen deelt de huurder de toegang, de keuken of de wc met huurders van andere woningen of kamers.
  • De overeenkomst eindigt (zonder opzegging) na de overeengekomen duur. Bij deze contracten voor bepaalde tijd is het verplicht voor de verhuurder om niet eerder dan drie maanden en uiterlijk één maand voor het aflopen van de overeenkomst een bevestiging aan de huurder te sturen. Doet de verhuurder dit niet, dan ontstaat vanzelf een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan huurbescherming en mag de woonruimte aanhouden.
  • Verhuurder en huurder kunnen slechts één huurovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd. Ga je als verhuurder na de eerste termijn een nieuwe huurovereenkomst aan met dezelfde verhuurders? Dan is dit altijd voor onbepaalde tijd. Hier kun je niet van afwijken.

Wat zijn andere belangrijke veranderingen?

  • Er komen enkele specifieke vormen van dringend eigen gebruik. Ook doelgroepcontracten vallen onder ‘dringend eigen gebruik’. Bij deze contracten wil je opnieuw verhuren aan dezelfde doelgroep. Een bekend voorbeeld hiervan zijn campuscontracten voor studenten. Ben je afgestudeerd? Dan heb je bij een campuscontract geen recht meer op je studentenwoning. De bestaande doelgroepen voor dringend eigen gebruik (ouderen, gehandicapten en studenten) worden uitgebreid met nieuwe categorieën: jongeren (18 tot en met 27 jaar), promovendi en grote gezinnen. Met name ‘jongeren’ zijn een grote nieuwe doelgroep.
  • Je kunt straks een te koop staande huurwoning tijdelijk verhuren, zonder dat er direct huurbescherming voor de huurders is.
  • Je kunt makkelijker ontruiming eisen na de huurtermijn, omdat jij of de vorige huurder weer de woonruimte wilt. Meerdere tussenhuren zijn hierdoor mogelijk.
  • Naast deze veranderingen kent de wet een maximale huursomstijging voor gereguleerde woningen. Daarnaast worden vanaf nu scheefwoners extra gestimuleerd om door te stromen. 

Update in onze contracten

De verandering met de grootste impact zal de tijdelijke huurovereenkomst zijn. Die is vanaf nu in veel gevallen ook echt tijdelijk. Een grote verandering dus. De wijzigingen zijn meegenomen in de contracten van Legalloyd. Zo zijn de huurovereenkomst voor woonruimte en de huurovereenkomst kamer juridisch up-to-date.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.