Legalloyd Blog - De officiële waarschuwing van de werkgever

De officiële waarschuwing van de werkgever

Vertoont een werknemer gedrag dat niet door de beugel kan? Dan is het belangrijk dat je als werkgever maatregelen neemt. Eén van de mogelijke maatregelen is de officiële waarschuwing.

Wat is een officiële waarschuwing?

Met een officiële waarschuwing laat je als werkgever aan de werknemer weten dat je hem of haar bepaalde gedragingen of bepaalde omstandigheden aanrekent en verwijt. Zo’n waarschuwing zet je op schrift en bewaar je in het personeelsdossier. Zo kun je later aantonen dat je de werknemer hebt gewaarschuwd - bijvoorbeeld als je verdere disciplinaire maatregelen wil nemen. Met een officiële waarschuwing laat je als werkgever dus weten dat bepaald gedrag niet door de beugel kan en bouw je tegelijkertijd een dossier op. 

Wanneer geef je een officiële waarschuwing?

Je geeft een officiële waarschuwing als bepaald gedrag zo onacceptabel is dat je de ernst van de situatie duidelijk wil maken. Bovendien maak je duidelijk dat dergelijk gedrag consequenties kan hebben. Let er wel op dat voor je werknemers duidelijk moet zijn wat op de werkvloer wel en niet mag. De arbeidsovereenkomst of de cao kunnen daarover regels bevatten. Daarnaast kun je ook een intern reglement vaststellen. Let er dan op dat je werknemers bekend zijn met de inhoud daarvan. 

Het verschilt van geval tot geval of een officiële waarschuwing op zijn plek is. Officiële waarschuwingen kun je onder andere geven voor:


 

  • herhaaldelijk te laat komen
  • onterechte ziekmelding
  • ongeoorloofd opnemen van verlof
  • privégebruik van eigendommen van de werkgever
  • ontoelaatbaar gedrag naar collega’s of klanten
  • opzettelijk overschrijden van intern bepaalde bevoegdheden
  • niet nakomen van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.


 

Hoe geef je een officiële waarschuwing?

Een officiële waarschuwing stel je op schrift en voeg je toe aan het personeelsdossier. Beschrijf wat er is voorgevallen en wanneer. Beschrijf ook wanneer je de werknemer hiervan op de hoogte hebt gebracht. Meld ten slotte welke consequenties volgen bij herhaling van het gedrag. 

Verstuur de waarschuwing het liefst per aangetekende brief. Zo ben je er zeker van dat de werknemer de waarschuwing ontvangt.

Wat zijn de gevolgen van een officiële waarschuwing?

Hopelijk is een officiële waarschuwing voldoende om herhaling van het verweten gedrag van de werknemer te voorkomen. Is dit niet het geval? Dan kan een officiële waarschuwing de opmaat zijn naar verdere maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een schorsing. Een waarschuwing op zich is doorgaans niet voldoende om over te gaan op ontslag. Meerdere officiële waarschuwingen, of een waarschuwing en daarop gevolgde andere disciplinaire maatregelen, kunnen de werkgever wél het recht geven om de werknemer te ontslaan. Het dossier moet dan ‘dik genoeg’ zijn. Zo’n dossier is van groot belang als je via het UWV een ontslagvergunning wil aanvragen of naar de kantonrechter stapt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.