Legalloyd Blog - Ontslag bij faillissement: hoe zit het?

Ontslag bij faillissement: hoe zit het?

Een faillissement is in de meeste gevallen voor zowel de werkgever als de werknemers geen pretje. Vaak eindigt een faillissement in het ontslag van alle werknemers. Ook bij een doorstart komt meestal een groot deel van het personeel op straat te staan. Maar waarom gaat dat eigenlijk zo makkelijk? Hoe gaat ontslag bij faillissement in zijn werk? 

Faillissement en ontslag

Als een onderneming failliet is, verliest de werkgever de bevoegdheid om zelfstandig beslissingen te nemen of betalingen te doen. Er wordt een curator aangesteld om het faillissement af te wikkelen. En nu komt het: in tegenstelling tot de werkgever, kan die curator arbeidsovereenkomsten opzeggen zonder dat hij daarvoor een vergunning van het UWV nodig heeft. Bovendien komt hier in geval van faillissement doorgaans geen ontslagvergoeding aan te pas. De curator kan personeel dus ‘kosteloos’ ontslaan. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten is bijna altijd één van de eerste dingen die een curator doet. Zo resulteert faillissement van de werkgever bijna altijd in ontslag van al het personeel.

De opzegtermijn is in beginsel de termijn die is afgesproken tussen de werknemer en werkgever (in de arbeidsovereenkomst of cao), maar er geldt een maximum van zes weken. Omdat de werkgever het loon van de werknemer in faillissement niet meer kan betalen, neemt het UWV de loonvordering (deels) over. Het UWV keert de werknemer dan grofweg uit wat de werkgever niet meer kan betalen.

Hoe zit het met een doorstart?

Een faillissement hoeft niet altijd het einde van de gehele onderneming te betekenen. Het kan zijn dat een deel van de onderneming nog wel levensvatbaar is. Dit deel kan na het faillissement (in afgeslankte vorm) worden doorgezet. Dit noemen we een doorstart. De originele werkgever kan zo’n doorstart maken, maar de levensvatbare onderdelen van de onderneming kunnen ook worden verkocht aan een nieuwe partij.

Anders dan bij een gewone overname ben je niet verplicht om het personeel over te nemen als je een onderneming uit faillissement overneemt. Bij een doorstart kan de overnemer dus kiezen welke arbeidscontracten hij overneemt van de failliete werkgever. Het personeel dat niet wordt overgenomen blijft achter bij de failliete werkgever en wordt (zeer waarschijnlijk) ontslagen door de curator. Wel moet de curator bij het afwegen van de mogelijkheden voor een doorstart ook rekening houden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat een bieder die 50 werknemers wil overnemen een streepje voor heeft op een bieder die maar 20 werknemers wil meenemen.

Het is ook mogelijk dat de curator eerst álle werknemers ontslaat en dat vervolgens aan een deel van hen een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden om in de doorgestarte onderneming te gaan werken. Die werknemers hebben dan in principe geen recht op hun oude arbeidsvoorwaarden. Bij een doorstart mogen aan hen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden aangeboden. Dat geldt voor de hoogte van het loon, maar bijvoorbeeld ook voor het aangaan van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Dus:

Doorstart of geen doorstart, een faillissement gaat vrijwel altijd gepaard met het ontslag van een flink deel van de werknemers. De curator kan kosteloos werknemers ontslaan en eventueel kan de doorstartende partij kiezen welke werknemers wordt meegenomen of een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Een schrale troost voor de ontslagen werknemers: het UWV betaalt (deels) wat de failliete werkgever niet kan opbrengen.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.