Legalloyd Blog - You are fired! Over het ontslag op staande voet

You are fired! Over het ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet gaat vaak gepaard met veel drama. Daarom spreekt het tot de verbeelding. Een werknemer heeft iets gestolen, of een ruzie tussen een werknemer en zijn baas loopt hoog op. De baas stuurt zijn werknemer, in films vaak schreeuwend, direct de laan uit. Maar werkgevers moeten zich goed bewust zijn van het staartje dat een ontslag op staande voet kan krijgen. Als een werkgever namelijk “verkeerd” ontslaat, kan de rechter bijvoorbeeld bepalen dat hij een schadevergoeding moet betalen aan zijn werknemer.

Dus: waar moet een werkgever aan voldoen om “goed” op staande voet te ontslaan?

De wet, je weet wel, schrijft voor dat de arbeidsovereenkomst onverwijld opgezegd mag worden, wanneer het om een dringende reden gaat en die reden onverwijld medegedeeld wordt. Maar wat betekent dit precies?

Onverwijld opzeggen

Ontslag op staande voet heeft meteen effect. Dat is ook de bedoeling van de werkgever. Een baas verscheurt als het ware het contract van zijn werknemer en de werknemer is per direct ex-werknemer. Als een baas zijn personeel op staande voet wil ontslaan, moet dat ook meteen zijn. Dat klinkt misschien als een open deur, maar een werkgever moet er in zo’n geval dus niet vanuit gaan dat de werknemer lopende projecten kan afmaken. Als een baas tegen zijn werknemer zegt dat hij over een week zijn spullen moet pakken is dat geen ontslag op staande voet.

Onverwijlde mededeling

Het is belangrijk dat de werkgever niet alleen opzegt, maar ook meteen daarbij vertelt waarom. Als de werknemer pas een paar dagen na zijn ontslag een brief krijgt met de reden van opzegging, telt dit niet als een “onverwijlde mededeling”. Ook op die manier kan de werkgever dus “verkeerd” ontslaan.

Dringende reden

De werkgever moet een dringende reden hebben voor ontslag op staande voet. Maar wat houdt dit in? Dit is eigenlijk het lastigste van allemaal. Te denken valt hierbij aan diefstal of bijvoorbeeld geweld. Toch zijn zelfs dit niet altijd redenen die volgens de rechter dringend genoeg zijn. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan kijkt de rechter namelijk naar de hele situatie ("de omstandigheden van het geval"). Zo kan het zijn dat diefstal van iets kleins als een nietmachine niet genoeg is voor ontslag op staande voet als een werknemer al heel lang in dienst is.

De nazi-schelder

Tijd voor een praktijkvoorbeeld. Onlangs heeft de rechter ons weer een pareltje van een voorbeeld gegeven van hoe lastig ontslag op staande voet is. De situatie: een werknemer had op zijn beoordelingsgesprek te horen gekregen ‘de gewoonte te hebben’ agressief op zijn collega’s te reageren. En zijn ‘agressiviteit’ bereikte een nieuw hoogtepunt. Na een akkefietje met een collega, stuurde hij een facebookberichtje naar de vriendin van die collega. Je leest het goed; “de vriendin van…”. Hij noemde zijn collega daarin een nazi (“succes met die nazi van je”). De collega maakte melding bij de baas en de werknemer werd op het matje geroepen. Hij kreeg daar te horen dat dit gedrag niet getolereerd werd. Deze boodschap kwam duidelijk niet aan, want hij liep na dit gesprek langs zijn collega en snauwde “nazi” naar hem. Dat was de druppel; de nazi-schelder hoefde niet meer terug te komen.

De baas mailde de nazi-schelder vrijwel meteen dat hij op staande voet ontslagen was (onverwijld opzeggen), vanwege het ruzietje dat volgens de baas door hem uit de hand was gelopen (onverwijlde mededeling van de reden). Toch bepaalde de rechter dat de baas niet had mogen ontslaan. Waarom niet? Kort gezegd: omdat de rechter vond dat de baas niet duidelijk genoeg had gemaakt dat zulk gedrag hem zijn baan zou kosten. Dus er was geen sprake van een dringende reden. Volgens de rechter zou een officiële waarschuwing hebben geholpen. In dit geval.

De schade? De rechter “vernietigde het ontslag”, wat inhoudt dat de werknemer gewoon werknemer is gebleven. Dat betekent dat de werkgever het salaris van eind juli tot eind oktober alsnog moest betalen. En de proceskosten. Samen goed voor een slordige €10.000,-.

Vragen? We helpen je graag verder!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.