Legalloyd Blog - Oproepcontract is een vaste overeenkomst: rechtsvermoedens

Oproepcontract is een vaste overeenkomst: rechtsvermoedens

Oproepkrachten sluiten geen arbeidsovereenkomst met hun werkgever af: ze hebben immers geen recht op een vast aantal werkuren per maand. Nee, de werkgever vindt het juist prettig dat hij de oproepkracht bij een tekort aan werkpaardjes kan komen laten opdraven. De oproepkracht heeft dus ook geen vast salaris. Dit alles wordt neergelegd in een oproepcontract, bijvoorbeeld een nul uren contract of min-max contract.

De overheid wil alle werknemers, dus ook oproepkrachten, graag beschermen. Er kan namelijk sprake zijn van een (verkapte) arbeidsrelatie en dan heeft de oproepkracht meer rechten. Er wordt aangenomen dat een oproepkracht eigenlijk een arbeidsovereenkomst heeft als:

  • hij drie opeenvolgende maanden wekelijks tegen beloning heeft gewerkt, of
  • hij drie opeenvolgende maanden ten minste twintig uur per maand tegen beloning heeft gewerkt.

Deze arbeidsovereenkomst duurt even lang als het oproepcontract zou duren. Als een nul uren contract dus voor bepaalde tijd zou zijn, dan zou de oproeper een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen eisen.

Daarnaast kan de oproeper ook aanspraak maken op een bepaald aantal uren wanneer hij werknemer is geworden en de arbeidsovereenkomst minstens drie maanden heeft geduurd. Dit is het gemiddelde aantal uren per maand van de gewerkte uren uit de drie voorafgaande maanden. Heeft de arbeidskracht de eerste maand 20 uren, de tweede maand 25 uren en de derde maand 30 uren gewerkt? Dan heeft hij recht op een vast aantal van 75 : 3 = 25 uren per maand.

Een oproepkracht kan dus in sommige gevallen een arbeidsovereenkomst met vaste werkuren van zijn werkgever eisen. De werkgever zal moeten bewijzen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst of nieuwe structurele werkurensituatie.

Gratis tip: Als oproepkrachten vaste werkpatronen hebben, dan is het raadzaam om deze werkrelaties alsnog in (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten vast te leggen om te voorkomen dat oproepkrachten plotseling toch een arbeidsrelatie eisen.

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.