Legalloyd Blog - Opzegging tijdens proeftijd - de vogelvrije werknemer?

Opzegging tijdens proeftijd - de vogelvrije werknemer?

"Ik zou maar uitkijken wat je zegt, je zit nog in je proeftijd hè?" Een graag gemaakt grapje tegen nieuwe collega’s. Maar klopt het inderdaad dat je bij één verkeerde uitspraak de laan uitgestuurd kan worden? En andersom: wat als je nieuwe werknemer toch niet zo perfect is als hij tijdens de sollicitatieprocedure deed voorkomen? Tijd om eens wat dieper op die proeftijd in te gaan.

Proeftijd – wat is dat precies?

Misschien ten overvloede: de proeftijd is een korte periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin een nieuwe werknemer "uitgeprobeerd" kan worden en de werknemer zijn nieuwe werk kan uitproberen. Tijdens deze proeftijd kunnen beide partijen gemakkelijk uit de overeenkomst stappen. Er gelden bijvoorbeeld geen opzegtermijn en geen opzegverboden.

De regels; een overzicht

De meeste proeftijd-regels gaan over hoe een geldige proeftijd er uitziet. Dat houdt onder andere in dat:

  • een proeftijd alleen mag in een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden;
  • de proeftijdperiode nooit langer mag zijn dan 2 maanden; en
  • de proeftijd bij een tijdelijk contract voor korter dan 2 jaar niet langer mag zijn dan 1 maand.

Over de opzegging tijdens de proeftijd zijn in de wet de volgende regels opgenomen:

  • Voor een opzegging tijdens de proeftijd heeft de werkgever geen 'redelijke grond' nodig, waar dit normaal wel zo is.
  • Tijdens de proeftijd gelden de opzegverboden tijdens ziekte of zwangerschap of het opzegverbod voor Ondernemingsraad-leden niet.
  • Tijdens de proeftijd mogen beide partijen onmiddellijk opzeggen; er geldt geen opzegtermijn.

'Ongeschreven' recht

Betekent de opsomming hierboven dat er helemaal geen regels gelden tijdens de proeftijd? Nee, helemaal 'vogelvrij' is de werknemer niet. Verschillende rechters hebben namelijk bepaalde redelijkheidseisen aan de proeftijd gesteld. Werkgevers en werknemers hebben zich namelijk – volgens de wet – als goed werkgever en goed werknemer te gedragen. Dat houdt meer concreet in dat een werkgever daadwerkelijk de werknemer de kans moet geven om 'zich te bewijzen'. Verder is in de rechtspraak ook bepaald dat een werkgever het wel bont moet maken om niet als 'goed werkgever' gezien te worden – juist omdat het idee achter de proeftijd zo belangrijk is.

Gelijke behandeling

Belangrijk is verder dat niet elke reden een reden voor ontslag tijdens de proeftijd mag zijn. De 'gelijkebehandelingswetten' blijven namelijk wel van toepassing. Dat betekent dat je een werknemer misschien wel tijdens zwangerschap mag ontslaan, maar niet mag ontslaan omdat de werknemer:

  • zwanger is (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen);
  • chronisch ziek is (Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte); of
  • een bepaalde leeftijd heeft (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid).

Dus…

Tijdens de (geldige) proeftijd mag je dus in principe altijd opzeggen, zo lang je het maar niet "te bont" maakt. In elk geval weet je zeker dat je een geldige proeftijdbepaling hebt als je arbeidsovereenkomst opstelt via onze wizard

Vraag je je af of jij mag opzeggen tijdens je proeftijd? Of andere vragen? Laat het me weten, want ik help je graag verder!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.