Legalloyd Blog - Nul uren contract: welke rechten heeft mijn oproepkracht?

Nul uren contract: welke rechten heeft mijn oproepkracht?

Wil je een werknemer aannemen, maar heb je behoefte aan flexibiliteit - bijvoorbeeld omdat het werkaanbod wisselend is? Dan is een nul uren contract vaak een goede oplossing. Je kunt zo besparen op je personeelskosten. Maar wat is een nul uren contract? En welke rechten en plichten zitten eraan vast?

Wat is een nul uren contract?

Een nul uren contract is een speciale arbeidsovereenkomst, die gewoon kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In een nul uren contract zijn geen vaste werkuren is vastgelegd. Je spreekt af dat de werknemer pas komt werken als je hem oproept. Je betaalt dan alleen loon over de gewerkte uren. Een nul uren contract is daarom een oproepcontract.

Algemene rechten en plichten bij een nul uren contract

  • Als een oproepkracht opgeroepen wordt, moet de oproepkracht komen werken. Maar dan moet een oproep wel minimaal vier dagen van tevoren zijn. Als een oproep binnen die vier dagen is, hoeft de oproepkracht niet aan de oproep te voldoen.
  • De oproepkracht moet worden beschouwd als een normale werknemer. Zo heeft hij bijvoorbeeld recht op loondoorbetaling bij ziekte (als er al een oproep is gedaan).
  • Als je de werknemer oproept, moet je als werkgever minimaal 3 uur betalen. Ook als je de oproepkracht na 1 of 2 uur alweer naar huis stuurt.
  • In de arbeidsovereenkomst moet staan dat het een oproepcontract is.
  • Je bent als werkgever verplicht om een werknemer met een nul uren contract op te roepen als er werk is waarvoor die werknemer geschikt is. Je mag dan bijvoorbeeld geen uitzendkracht inzetten. Ook niet als dat je financieel beter uitkomt.

Verplicht aanbod

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft de werkgever ook de verplichting gekregen om na elk jaar dat de oproepkracht een oproepcontract heeft, een aanbod te doen voor een "normaal" contract. Dat betekent dat het oproepcontract niet automatisch omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst met een duidelijk aantal uren per week, want de oproepkracht kan dit aanbod weigeren. Een oproepkracht kan bijvoorbeeld weigeren als de oproepkracht zelf ook flexibel wil blijven. Als de oproepkracht namelijk instemt met een contract voor 16 uur per week, betekent dat dat de oproepkracht ook de verplichting heeft om 16 uur per week beschikbaar te zijn.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Een werknemer met een nul uren contract heeft gewoon recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Bij de berekening hiervan kijk je naar het daadwerkelijk aantal gewerkte uren en het verdiende brutoloon. Bij een nul uren contract is het gebruikelijk om het vakantiegeld direct uit te betalen, samen met de gewerkte uren.

Pas op bij het regelmatig oproepen van oproepkrachten

Als je drie maanden lang een oproepkracht elke week, óf meer dan 20 uur per maand oproept, dan kan de oproepkracht aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst voor het gemiddeld aantal uren dat hij in die drie maanden heeft gewerkt. Je kunt de oproepkracht dus niet ineens veel minder oproepen (tenzij hij daarmee instemt). De oproepkracht heeft dan namelijk recht op uitbetaling van dat gemiddeld aantal uren.

Weet je nu al zeker dan de oproepkracht meer dan 20 uur per maand zal gaan werken? Dan kun je wellicht beter een normale arbeidsovereenkomst afsluiten.

Meer rechten en plichten na 6 maanden

Zoals gezegd spreek je in een nul uren contract af dat de werknemer alleen loon krijgt voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Deze afspraak geldt in principe alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Na die 6 maanden heb je meestal gewoon een loondoorbetalingsplicht.

Alleen voor bepaalde functies kun je na die 6 maanden nog (via de cao) afwijken van deze plicht om loon door te betalen bij geen werk. Het moet dan gaan om werknemers die werkzaamheden verrichten die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Anders is er namelijk sprake van structureel werk. En dat betekent dat het risico dat er geen werk is voor rekening moet komen van de werkgever, en niet de werknemer.

Na 6 maanden heeft een werknemer met een nul uren contract vaak dus hoe dan ook recht op uitkering van het loon van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande 3 maanden heeft gewerkt. Er wordt dan ook aangenomen dat hij eigenlijk een 'gewone' arbeidsovereenkomst heeft voor dat aantal uren.

Het nul uren contract en de ketenregeling

Let op: een nul uren contract telt 'gewoon' mee in de ketenregeling. Een oproepkracht voor bepaalde tijd kan recht krijgen op een vast contract (voor onbepaalde tijd dus) als:

  • zijn tijdelijke contract voor de derde keer wordt verlengd (dus bij zijn vierde tijdelijke contract);
  • zijn tijdelijke contract minder dan drie keer is verlengd, maar de totale duur van de contracten meer dan 3 jaar is.

De keten wordt pas doorbroken als er minimaal 6 maanden zit tussen twee tijdelijke contracten. Het tellen begint dan opnieuw.

Ontslag: een nul uren contract beëindigen

Een nul uren contract is (op een paar uitzonderingen na) een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. De oproepkracht is een volwaardig werknemer. De oproepkracht krijgt daarom bescherming van het ontslagrecht. Een nul uren contract kun je niet beëindigen door de oproepkracht simpelweg niet meer op te roepen. Is het nul uren contract gesloten voor bepaalde tijd? Dan eindigt het contract op de bepaalde einddatum. Is het nul uren contract gesloten voor onbepaalde tijd? Dan moet je de overeenkomst opzeggen volgens de normale regels van het ontslagrecht.

Heb jij nog vragen over het nul uren contract? Of over arbeidszaken in het algemeen? Stuur dan vooral even een berichtje, dan helpen we je zo goed mogelijk verder.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.