Legalloyd Blog - Inversed Crowd Control: Strengere Regels voor Crowdfundingplatforms

Inversed Crowd Control: Strengere Regels voor Crowdfundingplatforms

In de afgelopen 5 jaar is het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding wordt opgehaald meer dan verdrievoudigd. Deze financieringsvorm wint dus nog steeds aan populariteit. Sterker nog, uit recent onderzoek is gebleken dat consumenten bereid zijn 21% meer te betalen voor producten met het label ‘crowdfunded’ dan voor niet-crowdfunded producten. Ergens is dit opmerkelijk: crowdfunding is voor ondernemers immers vaak een toevlucht als conventionele financiering niet binnen de mogelijkheden ligt. Meer risicovolle projecten dus.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er voor crowdfundingplatforms momenteel een minder streng regulatoir kader geldt dan voor, bijvoorbeeld, banken. Deze platforms kunnen momenteel hun eigen spelregels hanteren, en verschillen onderling dan ook in de mate waarin zij risicoanalyses delen met investeerders. Zo kunnen projecten rooskleuriger worden gepresenteerd dan dat ze daadwerkelijk zijn.

In dit kader heeft het Europees Parlement eind vorig jaar een verordening aangenomen die de grensoverschrijdende dienstverlening van crowdfunding binnen de EU moet vergemakkelijken en vereenvoudigen. Deze verordening zal eind dit jaar in werking treden. In dit blog lees je over de belangrijkste punten van de nieuwe verordening.

Wat is Crowdfunding?

Een stapje terug, wat ís het ook alweer precies? Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm waarbij (vooral) kleine en middelgrote ondernemingen, zonder financiële tussenpersonen, financieel worden gesteund (funding) door het grote publiek (de crowd). Het idee is dus dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen genoeg startkapitaal opleveren om een project te kunnen starten. De financiële steun kan een donatie of een lening zijn, maar kan ook gestalte krijgen via de uitgifte van aandelen of obligaties. Crowdfunding vindt doorgaans plaats via de eerder genoemde crowdfundingplatforms. Deze platforms richten zich op het samenbrengen van ondernemingen en de crowd.

Een Breder (Europees) Publiek

Vanaf november 2021 zullen er strengere regels gelden voor dergelijke platforms. De Verordening betreffende Europese aanbieders van crowdfundingsdiensten voor ondernemingen heeft directe werking en hoeft om die reden niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Volgens deze verordening dienen crowdfundingplatforms een vergunning aan te vragen bij de bevoegde autoriteit – in Nederland de Autoriteit Financiële Markten. De nieuwe regelgeving beoogt harmonisering van de regels op het gebied van verlening van crowdfundingsdiensten in de Europese Unie. Zo kan een crowdfundingsplatform met één vergunning zijn diensten binnen gehele Europese Unie aanbieden.

Bescherming van de Crowd

Verder beoogt de nieuwe verordening een betere bescherming van investeerders. Zo is vastgelegd dat een project maximaal € 5 miljoen mag ophalen via een crowdfundingplatform (tevens de drempel die de meeste lidstaten hanteren om het aanbieden van effecten aan het publiek vrij te stellen van de verplichting om een prospectus te publiceren). Dit bedrag wordt berekend over een periode van 12 maanden. Daarnaast bevat de verordening bepalingen die de platforms verplichten het risico van de projecten op het platform te beoordelen. Deze informatie dient te worden verschaft aan potentiële investeerders, en daarnaast moeten de platforms duidelijk maken welke financiële risico’s een investering met zich meebrengt.

Naast de risico’s per project moeten ook de persoonlijke investeringsrisico’s van investeerders in kaart worden gebracht. In dit kader moeten platforms bij potentiële investeerders een toelatingstest afnemen. Voordat een crowdfundingplatform een niet-ervaren aspirant-investeerder toelaat op zijn platform, moet het beoordelen of investeren via het platform voor hem geschikt is. Voor deze test moet informatie worden opgevraagd bij de aspirant-investeerder over zijn ervaring, beleggingsdoelstellingen en financiële situatie. Daarnaast moet het crowdfundingplatform toetsen of de (niet-ervaren) aspirant-investeerder inzicht heeft in de investeringsrisico’s, en daarbij specifiek de risico’s van de investeringen die via het platform worden aangeboden. Onderdeel van de test is een simulatie van de capaciteit van de investeerder om financieel verlies te dragen. Dit te dragen verlies wordt berekend als 10% van het netto vermogen van de investeerder. Op basis van de resultaten van deze test kan een platform ervoor kiezen om investeerders te ontraden de investering door te zetten. De test dient elke twee jaar te worden afgenomen. De ESMA (European Securities and Markets Authority) zal later dit jaar een document publiceren over de technische standaarden waaraan de toelatingstest moet voldoen.

Wil je meer weten over de verplichtingen waaraan crowdfundingsplatforms aan moeten voldoen? Neem dan contact op met Fleur de Roos. Fleur heeft ruime ervaring in het ondernemingsrecht en adviseert over overnames, investeringen en corporate governance. Ze heeft 5 jaar als ondernemingsrechtadvocaat gewerkt bij een internationaal advocatenkantoor, is bestuurssecretaris geweest bij een beursgenoteerd bedrijf en heeft gewerkt bij de AFM. Zij is dus goed in staat om jou of jouw bedrijf te adviseren over financieel recht en de interactie met financiële toezichthouders.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.