Legalloyd Blog - Wat kun je vorderen bij inbreuk op jouw auteursrecht?

Wat kun je vorderen bij inbreuk op jouw auteursrecht?

Als jij een auteursrecht hebt mogen anderen jouw werk niet zonder toestemming openbaar maken of verveelvoudigen. Gebeurt dat toch, dan is er sprake van een inbreuk. Het is belangrijk om te weten wat voor schadevergoeding je in zo'n geval kunt vorderen. Dan moet je natuurlijk wel eerst zeker weten dat je een auteursrecht hebt én dat er inbreuk is gemaakt. Ik leg hier voor je uit wanneer en welke schadevergoeding je kunt vorderen. 

Stap 1: Heb je een auteursrecht?

Bij auteursrecht denk je misschien gelijk aan geschreven teksten, maar het recht kan op zoveel meer rusten. Denk bijvoorbeeld aan het design van websites, foto’s of de vormgeving van producten. Je kunt alleen het auteursrecht krijgen op werken die origineel, creatief en niet-banaal zijn. Grote kans dus dat je (als onderneming) een aantal auteursrechten bezit. Je wilt natuurlijk niet dat iemand anders met jouw werk, ontwerp of foto’s aan de haal gaat. Maar wat is eigenlijk een inbreuk?

Stap 2: Is er inbreuk gemaakt?

Er is sprake van een inbreuk als iemand zonder jouw toestemming jouw werk openbaar maakt of verveelvoudigt. Uiteraard kan jouw werk anderen inspireren, maar zij moeten dan wel zelf iets origineels maken. Het simpelweg kopiëren van foto’s of tekst, of slechts kleine wijzigingen aanbrengen, mag dus niet. Gebeurt dat toch, dan is er sprake van een inbreuk. Wat kun je dan aan vergoeding vorderen?

Stap 3: Schadevergoeding eisen

Als iemand inbreuk maakt op jouw auteursrecht, dan handelt hij of zij onrechtmatig. Voor zulke handelingen kun je een schadevergoeding krijgen. Voor het recht op schadevergoeding is allereerst beslissend of de handeling van de persoon die inbreuk maakt aan de inbreukmaker kan worden toegerekend. Hiervan is sprake als de inbreuk aan de schuld van de inbreukmaker te wijten is of aan een oorzaak die krachtens de wet of de verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
De vraag is vervolgens: hoeveel mag/kun je aan schadevergoeding vorderen? Het uitgangspunt is dat je alleen die schade vergoed krijgt die je ook echt hebt geleden. Niet meer, niet minder. Maar in sommige gevallen kun je toch meer vorderen en krijgen. Hoe zit dat precies?

Om de hoogte van de vergoeding vast te stellen wordt gekeken naar de situatie waarin je zou zitten als er geen inbreuk was geweest. Zodoende kun je aanspraak maken op de inkomsten die je bent misgelopen. De door de inbreukmaker verkochte (inbreukmakende) auteursrechtelijke werken/exemplaren verminderen immers de afzetmogelijkheden van jou als auteursrechthebbende. Dit noemt men ook wel de gederfde winst. Voor de hoogte van de schadevergoeding kan daarnaast ook worden aangeknoopt bij standaardvoorwaarden of bij een licentievergoeding die jij als auteursrechthebbende zelf had kunnen bedingen. 

Verleen je geen licenties, maar wil je dit wel graag gaan doen? Maak dan een licentieovereenkomst.

De mogelijkheden?

Allereerst kun je dus alsnog betaling van de licentievergoeding vorderen.  Onder omstandigheden kan het schadebedrag echter verhoogd worden. Bijvoorbeeld als jij als gevolg van de inbreuk minder goed jouw werk kunt exploiteren. Wanneer het werk door een ander is verspreidt, is het namelijk minder exclusief geworden.

Zo kun je soms een vergoeding vorderen als jouw naam niet wordt vermeld. Een vermelding van je naam kan leiden tot contact met nieuwe klanten. Ontbreekt deze vermelding, dan weten potentiële klanten je niet te vinden en dat levert schade op. In dat geval schendt het jouw persoonlijkheidsrechten, oftewel de eer die jou als maker toekomt.

Er zijn geen strikte regels voor het vaststellen van een schadevergoeding. Rechters gaan hier verschillend mee om. Het is dus niet gezegd dat je elke vordering ook gaat krijgen.

Proceskosten

Om een schadevergoeding te vorderen moet je procederen en procederen kost (vaak veel) geld. Fijn dus om te weten dat je ook de volledige proceskosten kunt verhalen op de partij die de inbreuk maakt. 

Samengevat

Kort gezegd kun je dus op verschillende gronden vergoeding vragen bij de inbreukmaker:

  • Inkomsten die je bent misgelopen
  • Vermindering van de exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden
  • Ontbreken van een naamsvermelding
  • Redelijke proceskosten

Let op: je moet niet alleen stellen welke schade je hebt geleden, maar je moet dit ook goed kunnen onderbouwen. Zorg dus dat je je bewijs op orde hebt. 

Heb je nog vragen of wil je hulp bij het opstellen van een licentieovereenkomst? Je kunt altijd contact met ons opnemen.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.