Legalloyd Blog - Startersblog: welke rechtsvorm moet je kiezen?

Startersblog: welke rechtsvorm moet je kiezen?

Als je een bedrijf start moet je een rechtsvorm kiezen. Vaak is niet maar één rechtsvorm mogelijk. Afhankelijk van een aantal aspecten, zoals de samenstelling van je bedrijf en de aansprakelijkheid voor schulden, kun je een rechtsvorm kiezen die het beste bij je past.

De rechtsvorm die je kiest hoeft niet voor altijd hetzelfde te blijven. Vaak is als starter een andere rechtsvorm interessant dan wanneer je een gevestigde onderneming met veel omzet en risico’s hebt. Je kunt in dat geval altijd van rechtsvorm veranderen.

In dit blog bekijken we de verschillende rechtsvormen en helpen we je met het kiezen van de juiste rechtsvorm! Wil je hier digitaal advies over? Vul de vragenlijst in en krijg meteen een op maat gesneden advies:

Ja, ik wil een advies!

De verschillen

De belangrijkste verschillen tussen de rechtsvormen hebben te maken met de samenstelling van je bedrijf, de aansprakelijkheid van de bestuurder(s) en de gevolgen voor de belasting die je moet betalen.

Samenwerking
Een aantal rechtsvormen hebben als kenmerk dat er sprake is van samenwerking. Ben je van plan om zonder anderen een bedrijf te starten dan kun je alleen kiezen voor een eenmanszaak, BV of NV. Voor alle andere rechtsvormen is namelijk een samenwerking nodig.

Je kunt de verschillende rechtsvormen in twee groepen verdelen. De ‘personenvennootschappen’ (eenmanszaak, vof, maatschap en CV) en de ‘kapitaalvennootschappen’ (BV en NV).

Aansprakelijkheid
Met een personenvennootschap ben je privé aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit betekent dat een schuldeiser verhaal kan halen op je privébezittingen en zelfs die van je partner. De kapitaalvennootschap is een zelfstandige ‘entiteit’ en is dus zelf aansprakelijkheid voor zijn schulden. Bij een kapitaalvennootschap ben je alleen in uitzonderlijke gevallen zelf aansprakelijk.

Fiscaal
De Belastingdienst maakt ook onderscheid tussen een personen- en kapitaalvennootschap. Bij een eenmanszaak, vof, maatschap en CV betaal je namelijk inkomstenbelasting over de winst en kun je als starter vaak gebruik maken van voordelige regelingen en aftrekposten. De BV en NV betalen vennootschaps- en dividendbelasting.

Inschrijving

Elke rechtsvorm (die een onderneming heeft) moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een overzicht van de rechtsvormen op een rij:

Personenvennootschappen

 • Eenmanszaak
  Als je zonder anderen een bedrijf start kun je kiezen voor een eenmanszaak. Je bent dan als enige eigenaar van de onderneming. Er bestaan geen verplichtingen voor het oprichten van een eenmanszaak.

  Het oprichten van een eenmanszaak is dus snel en makkelijk. Nadeel is dat je privé aansprakelijk bent voor de schulden van je eenmanszaak.
 • Maatschap
  Als je met anderen samen een beroep uitoefent, dan kun je kiezen voor een maatschap. Je oefent je beroep dan uit onder een gemeenschappelijke naam. Om van een maatschap te kunnen spreken moet je op gelijkwaardige manier samenwerken, allemaal iets ‘inbrengen’ in de maatschap (zoals arbeid of geld) en het financiële voordeel onderling verdelen.

  Bij een maatschap ben je niet aansprakelijk voor de schulden van de maatschap, tenzij je dit afspreekt. In een maatschapscontract kun je een volmacht opnemen zodat de ‘maten’ namens de maatschap kunnen optreden.

  Als een volmacht is gegeven ben je in ‘gelijke delen’ privé aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.
 • Vennootschap onder firma (vof)

  Als je met anderen een bedrijf begint, dan kun je kiezen voor een vof. Je hoeft voor het oprichten van een vof niet naar de notaris. Het is wel aan te raden om een vennootschapscontract op te stellen. Hierin maak je afspraken over de bevoegdheden van de vennoten en kun je de onderlinge aansprakelijkheid beperken.

  Je bent als ‘vennoot’ hoofdelijk privé aansprakelijk voor de schulden van de vof. Dit betekent dat iedere vennoot voor de hele schuld van de vennootschap privé aansprakelijk is.

  Let op! Als je toetreedt tot een bestaande vennootschap ben je automatisch aansprakelijk voor de schulden die zijn aangegaan voor je komst. Je kunt hier onderling wel afspraken over maken.
 • Commanditaire vennootschap (CV)

  Als je een investeerder hebt die wilt investeren in je bedrijf maar jij zelf het bedrijf gaat leiden kun je kiezen voor een CV. Jij wordt dan een beherende vennoot en de investeerder een ‘stille’ vennoot. In een CV-contract leg je alle afspraken vast zoals de hoogte van de inbreng en verdeling van de winst.

  De beherende vennoot is privé aansprakelijk voor de schulden van de CV. In tegenstelling tot de ‘beherende’ vennoot, is de stille vennoot niet aansprakelijk voor deze schulden en kan hij alleen zijn investering kwijtraken. Als de ‘stille’ vennoot zich naar buiten toe toch voordoet als een ‘beherende’ vennoot, of wanneer zijn naam is opgenomen in de bedrijfsnaam, is ook hij privé aansprakelijk.

Kapitaalvennootschappen

 • Besloten vennootschap (BV)

  Als je alleen of met anderen een bedrijf start kun je kiezen voor de BV. Grootste voordeel van deze rechtsvorm is dat de BV in de meeste gevallen zelf aansprakelijk is voor schulden. Voor het oprichten van een BV heb je geen minimumkapitaal nodig.

  Bij een BV is het kapitaal verdeeld in aandelen, die worden gehouden door aandeelhouders. Afspraken tussen de aandeelhouders onderling leg je vast in een aandeelhoudersovereenkomst . De bestuurders geven leiding aan het bedrijf. Als je in je eentje een bv opricht ben je zowel enig aandeelhouder als bestuurder van het bedrijf.
 • Naamloze vennootschap (NV)

  Een NV lijkt erg op een BV. Bij een NV is het kapitaal ook verdeeld in aandelen, alleen kunnen deze aandelen ook vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Dit in tegenstelling tot een BV waar de aandelen alleen via een notaris overdraagbaar zijn. Voor het oprichten van een NV heb je een verplicht kapitaal van €45.000,- nodig.

Welke rechtsvorm past nu het beste bij mij?

Voor het kiezen van een rechtsvorm is dus van belang of je alleen of met anderen gaat werken. Daarnaast kun je kijken hoe je aansprakelijk wilt zijn. Elke rechtsvorm kent zijn eigen regels en voorschriften.

De eenmanszaak, vof en BV zijn de meest voorkomende rechtsvormen in Nederland. Twijfel je tussen een van deze rechtsvormen? Dan kun je zelf ons digitale advies doorlopen. Na afloop ontvang je een gemotiveerd advies over welke rechtsvorm het beste bij je past. https://legalloyd.com/contract/welke-ondernemingsvorm-past-bij-mij

Wil je weten of de CV, Maatschap of NV iets voor je is? Neem dan contact met ons op.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.