Legalloyd Blog - Turboliquidatie BV: snijd je de bocht af, of vlieg je eruit?

Turboliquidatie BV: snijd je de bocht af, of vlieg je eruit?

Bij het woord Turbo gaat het hart van menig (auto)sportfanaat sneller kloppen. Bij turbo denken we aan snelheid, vermogen en vooruitgang. Van het woord liquidatie kloppen veel harten minder snel. Of soms zelfs niet meer. De twee woorden komen samen in de turboliquidatie van de BV. Klinkt behoorlijk spannend, niet? De turboliquidatie wordt onder ondernemers gezien als een snelle en efficiënte manier om de BV te ontbinden (te “liquideren”). Dat is het ook. Maar: aan deze doodsteek zijn enkele risico’s verbonden. Het gevolg van een onsuccesvolle turboliquidatie? Zand, veel zand in de motor van de onderneming.

Turboliquidatie BV: wat is het?

Turboliquidatie is de snelste manier om een (inactieve) BV niet meer te laten bestaan. Turboliquidatie is de ontbinding van een onderneming waarbij geen vereffening plaatsvindt. Vereffening is normaal gesproken het laatste stadium in het ontbindingsproces van de BV. In de periode van vereffening worden de lopende verplichtingen afgehandeld. Denk hier bijvoorbeeld aan de verkoop van overtollige machines, betalingen aan schuldeisers en als er nog wat overblijft een uitkering aan de bestaande aandeelhouders.

In het ontbindingsbesluit staat wie de vereffenaars zijn.  Bij een turboliquidatie heeft de vereffenaar geen taken, omdat er geen vereffening plaatsvindt. Maar waarom is er dan geen vereffening? Omdat de onderneming simpelweg geen lopende (betaal)verplichtingen meer heeft en er geen positief saldo is om aan rechthebbenden (zoals bijvoorbeeld aandeelhouders) uit te keren. Daarnaast wordt bij de turboliquidatie geen faillissement aangevraagd. Dat wordt pas aangevraagd als de onderneming de schulden niet meer kan betalen en dat is hier niet het geval. Het bestuur snijdt de bocht van vereffening en faillissement af.


Het bestuur doet opgaaf van de ontbinding bij de Kamer van Koophandel. Dat doet het bestuur door het ontbindingsbesluit samen met KvKformulier 17a  op te sturen naar de Kamer van Koophandel. De onderneming wordt dan uitgeschreven uit het handelsregister en houdt op te bestaan.

Dus, de turboliquidatie in drie stappen:

  1. Maak en teken samen met de aandeelhouders een ontbindingsbesluit. Check hier voor de zekerheid even de statuten. Een bijzondere meerderheid van stemmen kan vereist zijn;
  2. Zijn er nog lopende contracten of verplichtingen (zoals huur-, lease-, of leveringscontracten)? Zeg ze op! Doe je dit niet? Dan kun je als bestuurder onrechtmatig handelen en aansprakelijk zijn met je privévermogen;
  3. Schrijf de BV uit bij het handelsregister via het formulier van de KvK.


De turbo aanknallen: wat zijn de risico’s?

Je wil er natuurlijk snel vanaf zijn, zo’n stilstaande BV. Maar pas op:

Baten in de onderneming zijn dus echt een ‘no go’.  Zijn er ergens nog waardepapiertjes, contantjes of uitstaande vorderingen? Zorg dan dat dit binnen en verdeeld is, anders moet de uitgebreide vereffeningsprocedure wel gestart worden. Uiteraard mogen er ook geen schulden zijn, want dan is de BV – anders dan bij de turboliquidatie – failliet te verklaren.

Doe bij de uitbetaling van de laatste baten niet aan vriendjespolitiek. Met andere woorden: betaal bijvoorbeeld niet selectief de bevriende aandeelhouder wel en de onaardige aandeelhouder niet. Geef waar zij – volgens de aandeelhoudersovereenkomst – recht op hebben.

Ten overvloede, maar: ZEG LOPENDE CONTRACTEN EN VERPLICHTINGEN OP!

De turboliquidatie is een snelle manier om de onderneming te liquideren, maar weet zeker dat alle risico’s in jouw geval zijn uitgesloten. Dan kun je genieten van de snelheid van dit wapen. Zijn de risico’s niet uitgesloten, dan vlieg je uit de bocht in plaats van hem af te snijden.  

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.