Legalloyd Blog - Uitzenden en detacheren: hier moet je op letten!

Uitzenden en detacheren: hier moet je op letten!

De recruitmentmarkt is booming. Bedrijven die zich focussen op het zoeken van personeel voor andere bedrijven (vaste werknemers of zzp’ers) groeien als kool. Ook specialistische detacheerders op het gebied van bijvoorbeeld de IT-markt spruiten als paddenstoelen uit de grond. Maar het in- en uitlenen van personeel is niet zonder regels. Daarom hieronder een opsomming van waar je sowieso op moet letten.

De hoofdrolspelers

Omdat het hier bijna altijd om een ‘driehoeksrelatie’ gaat, even een korte wie-is-wie.

Infographic uitzenden en detacheren

De uitzendkracht

Degene die het werk verricht is de uitzendkracht. Officieel is de uitzendkracht werknemer van de ene partij, maar werkt voor de andere partij. Óf de uitzendkracht is een zzp’er en verricht zijn dienst aan de ene partij door zich te laten uitlenen aan een andere partij. Volg je ‘m nog?

Het uitzendbedrijf

In de wandelgangen ook wel ‘uitzendbureau’ of ‘detacheerder’ genoemd. Dit is het bedrijf waar de uitzendkracht officieel de werkzaamheden voor doet.

De inlener

Dit is de klant van het uitzendbedrijf. De inlener betaalt het uitzendbedrijf om de werkzaamheden te laten verrichten door de uitzendkracht(en).

1. Het uitzendbedrijf moet geregistreerd staan.

Het uitzendbedrijf moet bij de Kamer van Koophandel laten registreren dat één van de werkzaamheden is om personeel uit te zenden of uit te lenen.

Dit is een verplichting uit de Waadi, een wet die toeziet op de rechten van uitzendkrachten en gedetacheerden. Als een uitlener niet geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel als uitzendbureau, kan er een hoge boete opgelegd worden. Let op: deze boete geldt zowel voor het uitzendbedrijf als voor de inlener! Als je van plan bent om iemand in te lenen, controleer dan dus altijd of het uitzendbedrijf ook als zodanig ingeschreven staat bij de KvK.

2. Gelijke behandeling

Een andere belangrijke verplichting uit de Waadi is dat inleners de uitzendkrachten onder gelijke arbeidsvoorwaarden moeten laten werken als hun eigen werknemers. Hierbij gaat het om salaris, maar ook om bijvoorbeeld aantal vakantiedagen, hoeveelheid pauze en toegang tot bepaalde bedrijfsvoorzieningen, zoals de kantine of bijvoorbeeld een inpandige sportschool.

3. Verplichte cao?

Er is een aantal branches waarbinnen bijna altijd een ‘algemeen verbindend verklaarde cao’ geldt. Een algemeen verbindend verklaarde cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die door elke werkgever binnen de branche toegepast moet worden. Het algemeen verbindend verklaren is altijd tijdelijk, dus het is zaak om goed in de gaten te houden of de cao nog verplicht toegepast moet worden.

Binnen de uitzendbranche zijn de twee grootste bonden (die beiden ook hun eigen cao hebben) de NBBU en de ABU. Op het moment van schrijven is de cao van Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) algemeen verbindend verklaard. In elk geval tot en met mei 2019.

4. Pensioen

Een ander belangrijk aandachtspunt is het pensioen. Voor de uitzendbranche is er namelijk een ‘verplicht bedrijfstakpensioenfonds’. Dit pensioenfonds, StiPP, is verplicht voor bedrijven die een ‘uitzendonderneming’ zijn. Dit zijn bedrijven die ten minste 50% van het premieplichtig loon dat zij uitbetalen, uitbetalen aan uitzendkrachten. Je leest er meer over op de website van StiPP zelf: https://www.stippensioen.nl/werkgever/pensioen-bij-stipp/verplichtstelling/

Vragen over detacheren en uitzenden? Laat het ons weten en dan helpen we je graag verder!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.