Legalloyd Blog - Waar moet je op letten bij het versturen van een sommatiebrief?

Waar moet je op letten bij het versturen van een sommatiebrief?

Wat is een sommatiebrief?

Als ondernemer krijg je vrijwel zeker te maken met onbetaalde facturen. Ook komt het weleens voor dat iemand zijn of haar verplichtingen niet nakomt.

Om iemand ertoe te bewegen een factuur te betalen of andere verplichtingen na te komen kun je een sommatiebrief sturen. De toon in een sommatiebrief kan erg verschillen. De toon hangt ook af van het doel van de brief. Soms wil je iemand alleen nog een keer vriendelijk verzoeken om een factuur te betalen, en in andere gevallen wil je iemand ‘in gebreke stellen’ met een sommatiebrief. In gebreke stellen houdt in dat je iemand nog een laatste kans geeft om te betalen of te voldoen aan zijn verplichting. In dit blog lees je hoe je een sommatiebrief opstelt én wat de meest gemaakte fouten zijn.

Wanneer gebruik je een sommatiebrief?

Je kunt met een sommatiebrief iemand aansporen om te stoppen met een inbreuk op een merk- of auteursrecht. Wanneer iemand bijvoorbeeld zonder toestemming jouw werk gebruikt. Daarnaast kun je een schadevergoeding eisen. De sommatiebrief is een uitkomst als je nog niet naar de rechter wilt.

Een andere functie van de sommatiebrief kan zijn om iemand officieel in gebreke te stellen. De ingebrekestelling is een belangrijke, formele, handeling voordat je vervolgstappen kunt nemen zoals: het leggen van beslag, het sturen van een deurwaarder of het beginnen van een rechtszaak. De ingebrekestelling is in veel gevallen een verplichte handeling. Iemand moet de gelegenheid krijgen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen voordat je direct naar de rechter stapt. In de ingebrekestelling moet je de andere partij schriftelijk een redelijk termijn bieden voor het voldoen van zijn verplichting.

Wat zijn de vereisten aan een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling moet schriftelijk zijn. In de ingebrekestelling moet het volgende staan:

  • een opsomming van de ‘gebreken’ (tekortkomingen van de andere partij);
  • hoe er alsnog kan worden ‘nagekomen’ (bijvoorbeeld een nieuw product leveren in plaats van het product dat kapot is te repareren);
  • wat de grondslag is van de verplichting om na te komen, vaak is dit de overeenkomst tussen jou en de andere partij; en
  • een termijn voor de nakoming, maar deze termijn moet wel redelijk zijn (bijvoorbeeld: voor een onbetaalde factuur is 30 dagen redelijk, maar voor het bouwen van een kunstwerk moet een langere termijn worden gegeven).

Als er niet aan de wettelijke eisen is voldaan, kun je vaak geen vervolgstappen nemen. Dat kost tijd en geld! Al deze elementen zijn natuurlijk opgenomen in elke ingebrekestelling van Legalloyd.

Maak nu direct een ingebrekestelling!
Ingebrekestelling opstellen

Hoe moet ik de sommatiebrief versturen?

Verstuur de brief altijd per aangetekende post en bijvoorbeeld met een ontvangstbevestiging per mail. De gestelde ‘redelijke termijn’ begint namelijk pas te lopen vanaf de datum van ontvangst van de brief. Met een ontvangstbevestiging kun je later bij de rechter bewijzen dat de sommatie is ontvangen, want dat moet jij als verzender doen wanneer de andere partij ontkent de sommatie te hebben ontvangen.

Sommatiebrief door Legalloyd laten versturen

Als de andere partij, zelfs na jouw sommatiebrief, weigert te betalen kun je ervoor kiezen om de brief door een van onze advocaten te laten versturen en zo nodig vervolgstappen te nemen. Neem contact met ons op als je hierin geïnteresseerd bent dan bekijken we samen de mogelijkheden!

Vragen na het lezen van dit blog? Neem contact met ons op!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.