Legalloyd Blog - Het verschil tussen aanzeggen, opzeggen en ontslaan

Het verschil tussen aanzeggen, opzeggen en ontslaan

Stel dat het contract van je werknemer afloopt, en je hebt besloten om niet met de werknemer verder te gaan. Moet je het contract dan aanzeggen, opzeggen, of moet je de werknemer gewoon ontslaan? We vergelijken de drie termen, en beantwoorden vervolgens de stelling. Tevens geven we je nog wat tips voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Aanzeggen

Het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst is een term dat niet veel mensen bekend in de oren klinkt. Toch is het een belangrijke verplichting van de werkgever. kortgezegd is het aanzeggen van een arbeidsovereenkomst de melding van de werkgever of de werknemer dat hij, nadat het contract verloopt, de arbeidsrelatie niet voortzet. Het gaat dus om een mededeling over het daadwerkelijke moment van het eindigen van de arbeidsovereenkomst, en wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen het initiatief hierin nemen. Beide partijen hebben ook een 'veto-recht' voor het niet voortzetten van de overeenkomst. Dat wil zeggen dat als een van de partijen wel door wil, en de ander niet, er géén sprake kan zijn van een verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Belangrijke regels

Hoewel zowel de werkgever als de werknemer kan melden niet verder te willen met de ander, is alleen de aanzegging voor de werkgever vastgelegd in de wet. Er bestaan dus wat belangrijke punten waar je als werkgever rekening mee moet houden. Ze staan hieronder opgesomd:

  • De aanzegging geschied schriftelijk. Hoewel een Whatsappje volstaat volgens de rechter, raden wij je aan om het via een formele brief te doen. Zo ben je zeker als ondernemer dat je aan de aanzegplicht hebt voldaan.
  • De aanzegging moet kenbaar zijn bij de werknemer uiterlijk voordat de laatste maand van het contract ingaat. Eindigt een contract op 1 december, dan moet de werknemer dus op 31 oktober weten dat zijn contract niet verlengd wordt.

Een aanzegging is niet altijd nodig. Er zijn twee gevallen waarin dit zo is:

  • De arbeidsovereenkomst heeft een duur van minder dan 6 maanden
  • De arbeidsovereenkomst eindigt op een moment dat niet met een kalenderdag is aangegeven. Wordt het moment van de beeindiging bepaald door een gebeurtenis, zoals het voltooien van een project, dan is aanzegging niet nodig.

Met onze aanzegbrief wordt je door deze regels geloodst en heb je snel en gemakkelijk een complete brief voor uw werknemers.

Opzeggen of ontslag

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst kan alleen plaatsvinden gedurende de looptijd ervan. Het tussentijds opzeggen. Dit kan bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd alleen als dit schriftelijk is vastgelegd, en dat geldt voor zowel de werkgever als de werknemer. Wat is dan het verschil met ontslag? Niet veel. Het verschil is het gebruik van het woord. Ontslag wordt vaak gebruikt als het opzeggen van de arbeidsovereenkomst onverwachts gebeurd, en gebaseerd is op dringende redenen voor de werkgever of de werknemer.

De vraag blijft dan welk woord je als ondernemer moet gebruiken om de werknemer te informeren dat je niet met hem verder wilt. Het antwoord is eenvoudig: zolang de boodschap over komt maakt het niet uit. Het is belangrijk dat het duidelijk voor de werknemer is dat de arbeidsovereenkomst eindigt, waarom, en op welke grond. Een werknemer ontslaan is strikt aan regels gebonden. Voor een uitgebreid overzicht van het tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst hebben we een ander blog geschreven waarin alle regels uiteen worden gezet.

Mocht je als ondernemer het heft in eigen hand willen nemen dan hebben wij daar uiteraard een uitgebreide ontslagbrief voor.

De werknemer die je na het einde van zijn arbeidsovereenkomst niet een nieuwe aan wilde bieden zal dus het best aangezegd kunnen worden. Vergeet dit niet vóór de laatste maand van het contract te doen.

Vragen? Stel ze aan ons!

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.