Legalloyd Blog - NOW-3: Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het steunpakket?

NOW-3: Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het steunpakket?

Aangezien de coronacrisis nog steeds voortduurt heeft de overheid het besluit genomen om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW) opnieuw te verlengen. In vergelijking met voorgaande NOW-regelingen kiest de overheid dit keer voor de langetermijnvisie. De NOW-3 regeling duurt in totaal negen maanden en is opgedeeld in drie periodes van drie maanden. Zodoende hoopt de overheid de aanhoudende impact op de economie enigszins te compenseren.

Een belangrijke wijziging ziet op de vereiste omzetdaling om in aanmerking te komen voor financiële steun. Voor het tweede en derde tijdsblok vereist de NOW-3 regeling een omzetdaling van 30 procent, terwijl de regelingen daarvoor een omzetverlies van 20 procent vereisen. Wat daarnaast in het oog springt is het vergoedingspercentage van de loonsom. Het vergoedingspercentage lag tijdens NOW-1 en NOW-2 op 90 procent. Tijdens NOW-3 neemt dat percentage geleidelijk af. Het vergoedingspercentage bedraagt 80 procent in de eerste periode, 70 procent in de tweede periode en 60 procent in de derde periode. 

Het is de bedoeling dat bedrijven vanaf 16 november tot en met 13 december opnieuw een aanvraag kunnen doen voor een subsidie voor de derde termijn, eerst voor de maanden oktober, november en december. De nieuwe regeling kent nog een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige NOW-regelingen. Onderaan dit blog vindt je een schematisch overzicht van de complete NOW-regeling. Aan de hand van dit schema bepaal je eenvoudig of jouw bedrijf in aanmerking komt voor het nieuwe steunpakket.

Vragen?
Heb je nog vragen omtrent de nieuwe NOW-3 regeling? Dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij helpen jouw bedrijf graag verder.

* Er geldt wel een inspanningsverplichting voor de werkgever. Consequentie bij niet nakomen is 5% korting op de NOW-uitkering. 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.