Legalloyd Blog - Wettelijke rente, handelsrente en contractuele rente

Wettelijke rente, handelsrente en contractuele rente

Een klant betaalt niet, terwijl de uiterste betaaldatum al is verstreken. Dat is vervelend. Een hulpmiddel om je klant tot betaling aan te sporen is het rekenen van rente over het nog openstaande bedrag. Alleen, wanneer reken je welke rente?

Er zijn drie vormen van rente:

  • de wettelijke rente,
  • de wettelijke handelsrente, en
  • de contractuele rente.

In de wet is bepaald wanneer je welke wettelijke rente mag rekenen. Je mag hiervan niet afwijken. Je hebt ook geen invloed op de wettelijke rentepercentages; die worden elke 6 maanden vastgesteld.

Het contractuele rentepercentage mogen contractspartijen wel zelf afspreken.

De eerste stap: verzuim

Je mag pas rente in rekening brengen, als de klant ‘in verzuim’ is.

Dit is het geval wanneer:

  • de van tevoren afgesproken betaaldatum is verstreken, maar de klant nog niet heeft betaald (hierbij kun je denken aan de datum die als uiterste betaaldatum op de factuur is vermeld), of
  • als je niet van tevoren een uiterste betaaldatum bent overeengekomen, zodra je de klant schriftelijk een redelijke termijn voor de betaling hebt gegeven, maar de klant alsnog niet binnen deze periode heeft betaald. Dit heet formeel een ingebrekestelling.

Dus, een ‘ingebrekestelling’ is niet nodig, wanneer je van tevoren een uiterste betaaldatum bent overeengekomen met je klant. De meeste ondernemingen vermelden een uiterste betaaldatum op de factuur.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is de ‘gewone’ rente. Deze rente is verplicht van toepassing op alle niet-handelstransacties. Eenvoudiger gezegd: de wettelijke rente reken je wanneer je klant een consument is.

Op dit moment bedraagt de wettelijke rente 2% per jaar. Dit betekent dat je na de uiterste betaaldatum 2% van de onbetaalde hoofdsom op jaarbasis extra in rekening mag brengen. Je wordt hier dus niet rijk van, maar het kan helpen de klant tot betaling te bewegen.

Telkens na afloop van een jaar mag je het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderen met de over dat jaar verschuldigd geraakte rente. Dit heet ‘rente op rente’.

Een rekenvoorbeeld:

De onbetaalde rekening is € 1.500,-.
De uiterste betaaldatum is 1 september 2018.
Op 31 augustus 2019 is de rentesom: € 1.500 * 2% = € 30.

Vanaf 1 september 2019 mag je dus 2% rente rekenen over € 1.530.

Wettelijke handelsrente

De wettelijke handelsrente is van toepassing bij handelsovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten gesloten tussen jouw bedrijf en andere bedrijven en/of overheidsorganen. De handelsrente kan niet van toepassing zijn op een overeenkomst gesloten met een consument.

Op dit moment bedraagt de wettelijke handelsrente 8% per jaar. Ook hier kan je na afloop van het jaar rente op rente rekenen. Dit rentebedrag kan aanzienlijk sneller oplopen.

Ook hier is de klant in verzuim als niet binnen de afgesproken termijn is betaald. Als geen betalingstermijn is afgesproken met de handelsrelatie, is de rente verschuldigd:

  • 30 dagen na de ontvangst van een factuur óf na een aan een factuur gelijkwaardig betalingsverzoek, of
  • als de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, 30 dagen na de dag waarop de prestatie is ontvangen, of
  • als de prestatie eerst aanvaard moet worden, 30 dagen na aanvaarding van de prestatie of 30 dagen nadat de termijn voor de aanvaarding is verstreken.

Let op, je kan de handelsrente alleen rekenen bij te late betaling van een geldsom voortvloeiend uit de handelsovereenkomst zelf. Handelsrente rekenen over schadevergoeding - bijvoorbeeld - in verband met de ontbinding van de handelsovereenkomst kan dus niet. Daarvoor geldt weer de gewone wettelijke rente.

Contractuele rente

De contractuele rente is de rente die je met je contractspartij - los van de gewone of handelsrente - (schriftelijke) hebt afgesproken. Sommige ondernemingen hebben een contractuele renteafspraak opgenomen in hun algemene voorwaarden. In principe staat het je vrij de hoogte van het rentepercentage zelf te bepalen. Maar let op, als je te maken hebt met een consument kan een (te hoge) contractuele rente als een oneerlijk beding worden aangemerkt en kan deze afspraak door de rechter worden vernietigd. In dat geval val je terug op de gewone wettelijke rente.

Bereken de rente

Online zijn verschillende rekentools te vinden om de rente te berekenen. Een voorbeeld daarvan vind je hier.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.