Legalloyd Blog - De 11 belangrijkste wetswijzigingen van 1 januari

De 11 belangrijkste wetswijzigingen van 1 januari

 

Wat verandert er voor jou? Wij hebben de 11 belangrijkste wetswijzigingen van 1 januari 2016 voor ondernemers op een rijtje gezet.
 

Meldplicht lekken persoonsgegevens (datalekken)

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden wanneer die kunnen leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens.

Lees onze blog over de meldplicht datalekken.
 

Nieuwe wet Doorwerken na AOW

Het wordt aantrekkelijker om personen met een AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2016 is er de Wet werken na AOW; een wet die zorgt voor flexibel personeelsbeleid ten aanzien van aow’ers. Hoe? Door minder re-integratieverplichtingen, minder lange doorbetaling bij ziekte en de mogelijkheid om meer tijdelijke contracten aan te bieden.

Weten wat er precies verandert? Lees onze blog over waarom je in 2016 wél een aow’er aan moet nemen.
 

Jaarrekening MKB eenvoudiger

De grensbedragen waarmee ondernemingen als "klein" of "middelgroot" worden aangeduid gaan omhoog. Dit betekent dat een bedrijf straks dus eerder als "klein" wordt aangeduid dan nu. Dit is voordelig voor veel ondernemingen, omdat zij dan gebruik kunnen maken van allerlei vrijstellingen.

Leer hier meer over de exacte criteria.
 

Jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal

Je kunt je jaarrekening straks alleen via SBR (Standard Business Reporting) of online service (laten) deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt vanaf:

  • Boekjaar 2016 voor bedrijfsklasse micro en klein
  • Boekjaar 2017 voor bedrijfsklasse middelgroot
  • Boekjaar 2018 voor bedrijfsklasse groot

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Meer informatie vind je hier.
 

Minimumloon gaat omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon zijn straks:

  • € 1.524,60 per maand;
  • € 351,85 per week;
  • € 70,37 per dag.

Meer informatie vind je hier.
 

Eenvoudiger subsidie voor innovatie

De fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samen gevoegd tot één regeling met de naam WBSO. Daardoor hoeven ondernemers maar één beschikking aan te vragen in plaats van twee. Ook krijgen bedrijven door de integratie eerder duidelijkheid over de te verwachten subsidie voor hun innovatiewerkzaamheden.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Wil je meer informatie over de WBSO of weten of jij er ook recht op hebt? Lees onze blog over de WBSO subsidie voor ondernemers.
 

Meer mogelijkheden voor flexibel werken

Werknemers mogen hun werkgever straks vragen om (naast de arbeidsduur) ook werktijden en arbeidsplaats aan te passen. De werkgever mag dit verzoek alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang of na overleg. Deze wet moet bevorderen dat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken. Dit geldt alleen voor werkgevers met meer dan 10 werknemers.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Meer informatie vind je hier.
 

Invoering centraal aandeelhoudersregister

Er komt een centraal aandeelhoudersregister. In dit register staat informatie over de aandeelhouders van bv's en nv's. Hierdoor kunnen toezichthouders en opsporingsdiensten sneller over informatie beschikken in de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Vanwege de privacy is het register niet openbaar. De notaris krijgt straks de verplichting om opgave te doen van voor het centraal aandeelhoudersregister relevante gegevens.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Wil je verder lezen over het centraal aandeelhoudersregister? Dat kan hier.
 

Ontvangen premiekorting wordt eenvoudiger

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om via een premiekorting, werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Werkgevers zijn nu nog zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de maandelijkse loonaangifte. Straks ontvangen werkgevers het gehele bedrag in één keer van de belastingdienst na afloop van het jaar.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Meer weten over premiekorting? Lees dan hier verder.

Alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht

De regels voor bestuur en toezicht voor nv’s en bv’s gaan straks voor alle rechtspersonen gelden. Dezelfde regels die nu voor nv's en bv's bestaan gelden dan ook voor bestuurders en toezichthouders van coöperaties, verenigingen en stichtingen. Daarnaast komen er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Voor meer informatie kun je hier verder lezen.
 

Lagere belastingen (semi-)elektrische auto en auto van de zaak wordt duurder

In 2016 verandert de autobelasting voor leaseauto's. Volledig elektrische auto's worden helemaal vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Semi-elektrische auto's voor de helft. Daarnaast wijzigt de fiscale bijtelling (het percentage van de nieuwwaarde dat je bij je belastbare inkomen moet optellen) voor auto's van de zaak. De bijtelling wordt voor bijna alle modellen verhoogd.

(Deze wetswijziging is nog niet definitief)

Meer weten over de wijzigingen voor leaseauto's? Dat kan hier.


Heb je vragen over een van deze wetswijzigingen? Of wil je iets weten over een andere wijziging? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Legalloyd.


 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.