Legalloyd Blog - Ziek tijdens vakantie: kan de werknemer vakantiedagen terugclaimen?

Ziek tijdens vakantie: kan de werknemer vakantiedagen terugclaimen?

 

Op vakantie eten we soms net iets te exotisch, skiën we soms net iets te zelfverzekerd, of pakken we ons net niet goed genoeg in voor die bergtocht met -10 graden. Het gevolg van al dit 'net iets te'? Schade, kreukels, ZIEKTE! Daar gaan de opgenomen vakantiedagen van de werknemer, of: toch niet? Kan een zieke werknemer op een ingeplande vakantie zijn vakantiedagen ‘terugclaimen’ bij de werkgever?

Ziekteverlof vs. vakantieverlof

Als de werknemer tijdens zijn vakantie ziek is of ziek wordt, is er in principe sprake van ziekteverlof en niet van vakantieverlof. Dit betekent dat hij tijdens de ziekte zijn vakantiedagen mag behouden. De basis is dan ook: ziek tijdens vakantie is geen vakantie. Dit geldt ook tijdens een vakantie die is vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of een andere vastgestelde bedrijfsvakantie.
 

Beoordeling concrete situatie

Maar: van dit uitgangspunt kan worden afgeweken en er gelden uitzonderingen. Zo kunnen de werknemer en werkgever met elkaar overeenstemmen dat de werknemer - ondanks zijn ziekte - vakantie heeft gehad. Gaat de werknemer bijvoorbeeld naar het filmfestival van Cannes met een gebroken arm? Dan heeft die arm het vakantiegenot (waarschijnlijk) niet heel erg belemmerd. Dit moet echter van situatie tot situatie bekeken worden door partijen. En dan met name door de werknemer - die mogelijk zijn vakantiedagen opneemt, terwijl dat in principe niet hoeft.
 

Afspraken vooraf

Los van de beoordeling van het concrete geval kunnen er ook vooraf enkele afspraken gemaakt worden. De werknemer kan in de arbeidsovereenkomst of de cao vooraf akkoord gaan met de afspraak "ziekte op vakantie zijn vakantiedagen". Deze afspraak geldt dan alleen bij de bovenwettelijke vakantiedagen. Het minimum aantal vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen) is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een 40-urige werkweek zijn dit dus 20 vakantiedagen. In deze situatie gelden opgespaarde vakantietegoeden niet als "bovenwettelijke vakantiedagen."

In een concreet voorbeeld bij ziekte met 25 vakantiedagen ziet de regeling er als volgt uit:

 

  • Een werknemer werkt fulltime, heeft 25 vakantiedagen en heeft met werkgever een "ziekte op vakantie zijn vakantiedagen"-regeling. Deze werknemer heeft dit jaar nog 7 vakantiedagen en is tijdens de ingeplande (en aan werkgever gemelde) vakantie 5 dagen ziek.  De "ziekte op vakantie zijn vakantiedagen"-regeling zijn op de eerste twee ziektedagen niet van toepassing. Die zijn namelijk nog deel van de vakantiedagen waar de werknemer wettelijk recht op heeft. De overige ziektedagen mogen worden aangemerkt als ziektedagen (indien afgesproken).
     

Aan de vakantiedagenclaim zitten wel een paar vereisten. Voor veel werkgevers zal de ziekte onacceptabel zijn, indien zij op de eerste en laatste ziektedag een smsje "ben ziek" en "ben beter" krijgen. De werkgever mag dan ook eisen dat: de werknemer een doktersverklaring overlegt, updates met betrekking tot de ziekte stuurt en zich iedere dag opnieuw ziek meldt. Daarbij kan de werkgever zich beroepen op afspraken die zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst over de procedure bij ziekmelding.

Conclusie

In principe geldt: ziek tijdens vakantie is geen vakantie. Hier kan van worden afgeweken door de situatie in het concrete geval te beoordelenof (schriftelijk) vooraf. Bij (schriftelijke) afspraken vooraf dient de werkgever rekening te houden met de wettelijke vakantiedagengrens. Partijen mogen namelijk niet vooraf overeenkomen dat óók de wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer ziek is worden aangemerkt als vakantiedagen.

Daar kan door partijen van worden afgeweken bij de beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld in de situatie van het filmfestival in Cannes. Ziet in de concrete situatie de werknemer in dat hij van zijn vakantie kan genieten (ondanks dat hij recht heeft op ziekteverlof in plaats van vakantieverlof)? Dan kunnen ook de wettelijke vakantiedagen worden opgenomen tijdens ziekte onder het mom: "morgen iets minder exotisch eten, rustig aan doen of een extra trui mee." 

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.