Akte van overdracht IE-rechten

Met de akte van overdracht IE-rechten wordt het eigendomsrecht over een (creatief) werk overgedragen. Denk bijvoorbeeld aan auteursrechten, merkenrechten en octrooirechten. Voor de overdracht zijn, naast de akte, geen verdere handelingen vereist. Je kunt deze akte van overdracht gebruiken als jij de overdrager bent of als jij de ontvanger bent (de nieuwe eigenaar).

Maak hiernaast je akte. 

 

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

 • Opgesteld door Anna van Duinen
 • Maak je eigen akte op maat
 • Al meer dan 1500 keer gemaakt

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

Wat is het?

Met de akte van overdracht van IE-rechten wordt het intellectuele eigendom over een werk overgedragen. Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor alle eigendomsrechten op intellectuele creaties, zoals boeken, foto's of uitvindingen. 

Voor de overdracht zijn, naast de akte, geen verdere handelingen vereist. Je kunt deze akte van overdracht gebruiken als jij de overdrager bent of als jij de ontvanger bent (de nieuwe eigenaar).

De akte van overdracht IE-rechten bevat onder meer bepalingen over:

 • de overdracht van de IE-rechten
 • vergoeding voor de overdracht
 • garanties

Waarom heb ik het nodig?

Voordat het intellectueel eigendom kan overgaan, moet er wettelijk gezien een levering plaatsvinden. Dit moet met een akte (een ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen). Als je deze akte van overdacht IE-rechten opstelt:

 • weet je zeker dat het eigendom is overgedragen;
 • voorkom je toekomstige conflicten, omdat alle afspraken goed zijn vastgelegd.

Andere benamingen

 • Overeenkomst tot overdracht IE-rechten 
 • Akte van overdacht intellectuele eigendomsrechten.

Belangrijke tips en aandachtspunten

Beide partijen moeten ondertekenen

Anders is het eigendomsrecht niet overgedragen volgens de wet.

Persoonlijkheidsrechten (zoals naamsvermelding of verminking) zijn niet overdraagbaar, maar de overdrager kan wel afstand doen van deze rechten, zodat de ontvanger de IE-rechten vrij kan gebruiken.

De overdrager kan echter geen afstand doen van zijn recht om op te treden tegen verminking. Deze akte bepaalt daarom dat de overdrager zich niet op deze rechten mag beroepen tegenover de ontvanger.

Je hoeft niet per se het gehele eigendom over te dragen

Het is namelijk ook mogelijk om iemand anders alleen de gebruiksrechten te geven. Dit doe je met een licentie (zie gerelateerde documenten).

Specifieke vermelding van het werk

In de akte moet specifiek worden vermeld van welk werk de IE-rechten worden overgedragen

 

Juridische uitleg

De overdracht van het eigendom moet schriftelijk gebeuren. Zowel de overdrager als de ontvanger moeten het stuk ondertekenen. Alleen dan is er sprake van een geldige akte.

Gerelateerd