Algemene voorwaarden dienstverlening

Algemene voorwaarden dienstverlening

Algemene voorwaarden zijn extra regels die jij als dienstverlener hanteert bij alle overeenkomsten met je klanten. Ze maken deel uit van de hoofdovereenkomst en bepalen de rechten en plichten van jou en je klant.

Maak hiernaast je algemene voorwaarden. Of lees hieronder meer over de algemene voorwaarden dienstverlening.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

Wat is het?

Algemene voorwaarden staan vaak bekend als “de kleine lettertjes”. Het zijn extra regels die jij als dienstverlener hanteert bij je overeenkomsten en het leveren van je dienst. De voorwaarden bepalen bijvoorbeeld jouw:

Op de pagina met alle algemene voorwaarden vind je meer informatie. 

 • betalingsregeling,
 • aansprakelijkheid

Waarom heb ik het nodig?

De algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening hanteer je, als je regelmatig diensten verleent. Ze zijn niet verplicht, maar met algemene voorwaarden kun je:

 • tijd besparen, omdat je niet elke keer apart hoeft te onderhalen over de voorwaarden,
 • duidelijk maken onder welke voorwaarden je de dienst levert, en
 • jouw risico’s en aansprakelijkheid verkleinen.

Andere benamingen

 • Kleine lettertjes,
 • terms and conditions,
 • leveringsvoorwaarden,
 • servicevoorwaarden.

Belangrijke tips

Overhandig de voorwaarden op de juiste manier vooraf

Daar zijn strenge regels voor. Je bent namelijk wettelijk verplicht (een kopie van) de algemene voorwaarden aan jouw klant ter hand te stellen, wanneer je een opdracht aangaat. Je dient daarom de algemene voorwaarden te overhandigen of toe te sturen. Het is niet verplicht dat jouw  klant daadwerkelijk de algemene voorwaarden heeft doorgelezen. Het gaat er om dat je de klant de mogelijkheid moet geven om ze te lezen.

Verklaar de voorwaarden van toepassing en verwijs

Je moet jouw klanten wijzen op de algemene voorwaarden. Dit betekent dat je ze nadrukkelijk van toepassing moet verklaring én verwijst waar ze zijn te vinden. Het is dus belangrijk dat je in een offerte, aanbieding of overeenkomst duidelijk verwijst naar de (meegestuurde) algemene voorwaarden en dat je verklaart dat deze van toepassing zijn.
Maar wat gebeurt er als beide partijen algemene voorwaarden hanteren, welke zijn er dan van toepassing? Dat kun je hier lezen. 

Voorkom vernietigbaarheid

Als je de klant niet correct hebt gewezen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden of als je deze niet vooraf ter hand hebt gesteld, kunnen de algemene voorwaarden worden vernietigd. Dit heeft tot gevolg dat de algemene voorwaarden vanaf het eerste begin niet van toepassing zijn geweest. 

Juridische uitleg

Met deze "algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening" kun je als opdrachtnemer (gebruiker van de algemene voorwaarden) de “extra” regels bepalen die deel uitmaken van de hoofdovereenkomst. 

Nadat je de algemene voorwaarden voor zakelijke dienstverlening hebt opgesteld, moet je ze ook op de juiste manier aan je klant overhandigen. Dit doe je door ze letterlijk ter hand te stellen, maar je kunt ze ook e-mailen. In je e-mail kun je verwijzen naar de algemene voorwaarden en ze (voor het sluiten van de overeenkomst) van toepassing verklaren.

Gerelateerd