{{messages[0][0]}}

Borgstelling huurovereenkomst (normale uitoefening)

Met deze overeenkomst stelt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zich borg voor de nakoming van een huurovereenkomst. Een borgstelling geeft een verhuurder dus meer zekerheid. Door iemand borg te stellen kan de schuldeiser zijn geld krijgen van de borggestelde persoon, als de geldlener de huur niet betaalt.

Let op: deze borgstelling kan alleen worden verstrekt door een persoon of rechtspersoon in de "normale uitoefening van een beroep of bedrijf". Dit is niet altijd voor de hand liggend. Bij twijfel, neem contact met ons op.


Lees meer

  • Opgesteld door advocaten
  • Maak je contract op maat
  • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

  • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is het?

De borgstelling huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een derde, de borg, zich tegenover de schuldeiser (de verhuurder) verbindt tot betaling van de schuld (de huur) van diens schuldenaar (de huurder), voor het geval die daar zelf niet in slaagt. Er zijn dus drie partijen bij de overeenkomst betrokken

Waarom heb ik het nodig?

Een borgstelling geeft een verhuurder meer zekerheid. Door iemand borg te stellen kan de schuldeiser zijn geld krijgen van de borggestelde persoon, als de geldlener de huur niet betaalt.

Andere benamingen

  • Garantie,
  • zekerheidsstelling
  • Huurborg

Belangrijke tips

Toestemming

Let op: er wordt niet snel aangenomen dat een borgtocht in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is – dit is afhankelijk van de feiten. Er moet daarom vaak toestemming van een eventuele echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner verkregen worden, voordat de overeenkomst gesloten kan worden. Anders is de overeenkomst van borgtocht door de partner aan te tasten. Kies in dat geval voor de borgstelling huurovereenkomst niet-normale uitoefening. Neem bij twijfel contact met ons op.

Een voorbeeld: een professionele kredietverstrekker stelt zich borg voor een huurschuld van twaalf maanden, zodat een BV zich in een groter bedrijfspand kan vestigen. Deze borgtocht past in de normale bedrijfsvoering van de borg.

Bijlage

Bij deze overeenkomst dien je de huurovereenkomst als bijlage bij te voegen.

Goedschrift

In sommige gevallen zal de huurschuld waarvoor de borg zich garant stelt, met de hand moeten worden uitgeschreven. Dit heet een ‘goedschrift’.

Juridische uitleg

Met deze overeenkomst stelt een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zich borg voor de betaling van de huur.

Aandachtspunten bij deze overeenkomst

In normale uitoefening van bedrijf of beroep

‘In normale uitoefening van bedrijf of beroep’ betekent dat het geven van zekerheid voor een huurschuld kenmerkend is voor het beroep of bedrijf van de borg. Een directeur-grootaandeelhouder kan deze overeenkomst in sommige gevallen ook gebruiken als hij zich borg stelt voor een huurschuld van zijn BV of NV. De huurovereenkomst moet dan passen in de normale bedrijfsvoering van de BV of NV. Neem in dit geval contact met ons op.

Gerelateerd