Consignatieovereenkomst

Consignatieovereenkomst

Met een consignatieovereenkomst kan een leverancier zijn producten aan een verkoper leveren. De verkoper is een tussenpersoon die in feite bemiddelt bij de verkoop van de producten van de leverancier. De verkoper krijgt als beloning een percentage van de verkoopopbrengst. Met onze consignatieovereenkomsten krijg je:

  • Zekerheid: een duidelijke consignatieovereenkomst voorkomt misverstanden tussen leveranciers en verkopers en is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking.
  • Begeleiding: onze wizard helpt je verder en via de chat staan onze juristen voor je klaar.
  • Digitale kluis: je contract in Word en PDF, veilig online opgeslagen in je digitale kluis.

Kies hiernaast de consignatieovereenkomst die je nodig hebt. Of lees meer info over de verschillende consignatieovereenkomsten hieronder.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

€ 59,-
ex. BTW

€ 59,-
ex. BTW

Maak Contract

Maak een keuze

Maak Contract
Al v.a. € 29,- per maand kan je onbeperkt contracten maken!
  • Opgesteld door advocaten
  • Maak je contract op maat
  • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

  • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is het?

Consignatie is een vorm van bemiddeling. De verkoper hoeft de producten niet meteen te betalen aan de leverancier, maar betaalt pas als het product verkocht wordt. Bekende voorbeelden van producten die vaak in consignatie worden geleverd zijn kranten (aan de kiosk), kunst (aan een galerie) en wijn (aan restaurants). 

Er zijn twee soorten consignatieovereenkomsten:

1) Op naam van de verkoper

Dat betekent dat, wanneer de verkoper een koper voor een product vindt, de eigendom van de producten automatisch van de leverancier op de verkoper overgaat. Daarna gaat de eigendom meteen over van de verkoper naar de koper. De verkoper sluit dus uiteindelijk de koopovereenkomst met de koper. Voordeel hiervan is dat de verkoper het incassorisico draagt: wanneer de koper niet betaald heeft, moet de verkoper hoe dan ook de koopsom aan de leverancier doorbetalen.

Met een consignatieovereenkomst kan een leverancier een tussenpersoon (verkoper) inschakelen voor bemiddeling bij de verkoop van zijn producten. De verkoper krijgt een percentage van de opbrengst.

2) Op naam van de leverancier

Dit betekent dat, wanneer de verkoper een koper voor een product vindt, de verkoper namens de leverancier een koopovereenkomst sluit. De koopovereenkomst komt dus uiteindelijk tot stand tussen de leverancier en de koper. De verkoper mag bijvoorbeeld ook namens de leverancier in rechte optreden tegenover kopers die niet hebben betaald. Na iedere verkoop is de verkoper verplicht om de verkoopopbrengst naar de leverancier over te maken (verminderd met zijn provisie). Het voordeel hiervan is dat de leverancier niet zelf een factuur hoeft te sturen, zoals bij een consignatieovereenkomst op naam van de verkoper.

Bij deze consignatieovereenkomst op naam van de leverancier kunt u de leverancier het incassorisico laten dragen: de verkoper hoeft de leverancier dan pas te betalen als hij de koopsom van de koper geïnd heeft. Ook kunt u er voor kiezen om de verkoper het incassorisico te laten dragen: hij moet de koopsom dan altijd aan de leverancier doorbetalen, ook als een koper (nog) niet betaald heeft.

Waarom heb ik het nodig?

Bij consignatie kan het onduidelijk zijn bij welke partij bepaalde risico's liggen. Een goede overeenkomst is daarom noodzakelijk. 

Andere benamingen

Bemiddelingsovereenkomst

Belangrijke tips

Consignatie is een vorm van bemiddeling. De producten worden niet direct door de eigenaar verkocht maar door een tussenpersoon. Dit brengt risico's met zich mee omdat er twijfel kan ontstaan wie de eigenaar is van bepaalde producten. Gaat de verkoper bijvoorbeeld failliet, dan moet duidelijk zijn dat de producten nog steeds het eigendom zijn van de producent. Wilt u meer inzicht in deze risico's? Neem dan contact met ons op. 

Gerelateerd