Consignatie overeenkomst op naam leverancier

Consignatie overeenkomst op naam leverancier

Met deze consignatieovereenkomst kan de eigenaar van producten (de leverancier) een leverancier als tussenpersoon inschakelen voor bemiddeling bij de verkoop van zijn producten. De leverancier krijgt als beloning een percentage van de verkoopopbrengst. Deze consignatieovereenkomst is ‘op naam van de leverancier’. Dat betekent dat, wanneer de verkoper een koper voor een product vindt, de verkoper namens de leverancier een koopovereenkomst sluit. De koopovereenkomst komt dus uiteindelijk tot stand tussen de leverancier en de koper.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

  • Opgesteld door advocaten
  • Maak je contract op maat
  • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

  • of


Bekijk preview

Wat is het?

Met deze consignatieovereenkomst kan de eigenaar van producten (de leverancier) een leverancier als tussenpersoon inschakelen voor bemiddeling bij de verkoop van zijn producten. De leverancier krijgt als beloning een percentage van de verkoopopbrengst.

Waarom heb ik het nodig?

Deze consignatieovereenkomst is ‘op naam van de leverancier’. Dat betekent dat, wanneer de verkoper een koper voor een product vindt, de verkoper namens de leverancier een koopovereenkomst sluit. De koopovereenkomst komt dus uiteindelijk tot stand tussen de leverancier en de koper. De verkoper mag bijvoorbeeld ook namens de leverancier in rechte optreden tegenover kopers die niet hebben betaald. Na iedere verkoop is de verkoper verplicht om de verkoopopbrengst naar de leverancier over te maken (verminderd met zijn provisie). Het voordeel hiervan is dat de leverancier niet zelf een factuur hoeft te sturen, zoals bij een consignatieovereenkomst op naam van de verkoper.

Bij deze consignatieovereenkomst op naam van de leverancier kun je de leverancier het incassorisico laten dragen: de verkoper hoeft de leverancier dan pas te betalen als hij de koopsom van de koper geïnd heeft. Ook kun je er voor kiezen om de verkoper het incassorisico te laten dragen: hij moet de koopsom dan altijd aan de leverancier doorbetalen, ook als een koper (nog) niet betaald heeft.

Andere benamingen

Belangrijke tips

Wil je de overeenkomst op naam van de verkoper hebben? Kies dan de consignatieovereenkomst op naam verkoper.

Juridische uitleg

consignatie op naam leverancier

 

Gerelateerd