Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring of 'NDA" (non-disclosure agreement) beschermt vertrouwelijke informatie van je bedrijf of een idee. Hiermee kan je voorkomen dat een andere partij jouw ideeën gebruikt zonder jou daarvoor te betalen of te compenseren. Met onze geheimhoudingsovereenkomst krijg je:

  • Zekerheid: een duidelijke geheimhoudingsverklaring legt vaak de basis voor een goede samenwerking en is een belangrijke stap om jouw vertrouwelijke informatie te beschermen.
  • Begeleiding: onze wizard helpt je verder en via de chat staan onze juristen voor je klaar.
  • Digitale kluis: je contract in Word en PDF, veilig online opgeslagen in je digitale kluis.

Je kunt drie soorten geheimhoudingsverklaringen maken:

  • Geheimhouding bij bedrijfsovername: koper en verkoper wisselen tijdens de onderhandelingen over de overname veel vertrouwelijke informatie uit die beschermd moet worden.
  • Eenzijdige geheimhouding: slechts één partij deelt vertrouwelijke informatie uit die beschermd moet worden.
  • Tweezijdige geheimhouding: partijen willen over en weer informatie uitwisselen.

Kies hiernaast de geheimhoudingsverklaring die je nodig hebt. Of lees meer info over de verschillende geheimhoudingsverklaringen hieronder.

Vragen? Neem contact met ons op.

Dit is Legalloyd

Wij zijn een tech gedreven onderneming. Wij integreren software echt met advocatuur, als eerste in Nederland. Wij zijn je business partner voor transacties, contracten en strategisch advies.

Tech Focused

Wij begrijpen waar je tegenaan loopt en kunnen je als advocaat beter helpen.

Hoe wij werken

Producten

Onze advocaten werken in hun aanpak met onze in-house gebouwde geautomatiseerde oplossingen.

Bekijk producten

Ervaren

Onze advocaten werkten bij topkantoren, toezichthouders en innovatieve bedrijven.

Team

Zelf doen

Zelf doen geeft controle, controle over kosten, controle over je agenda.
Onze software stelt de vragen die elke advocaat zou moeten vragen, maar dan beter.
Aanpassingen zijn altijd mogelijk, dus perfect op maat voor jouw business.

Doorloop de vragen

in je eigen tempo en in je eigen tijd.

Assistentie

krijg je van onze gekwalificeerde helpdeskjuristen.

Download je contract

in Word als je deze nog verder wilt bewerken of in PDF om direct te tekenen via SignRequest.

Maatwerk

Maatwerk is altijd mogelijk. Het kan je beter passen. Je organisatie kan complex zijn of je hebt simpelweg liever iemand die het van je over neemt. Onze advocaten staan voor je klaar. Wij werken meestal op basis van onze eigen contracten. Wel zo efficiënt.

Neem vandaag nog contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wat is het?

Partijen gebruiken een geheimhoudingsverklaring om bepaalde informatie of ideeën geheim te houden. De vertrouwelijke informatie mag niet openbaar gemaakt worden of met anderen gedeeld worden. Er wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel de informatie wordt verstrekt en wat de partijen wel en niet mogen doen met de geheime informatie. 

Geheimhouding bij bedrijfsovername

Bij deze geheimhoudingsverklaring wisselen koper en verkoper tijdens de onderhandelingen over de overname veel vertrouwelijke informatie uit die beschermd moet worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Klantinformatie
  • Omzet en winstinformatie
  • Productieprocessen

De koper mag de informatie alleen gebruiken om de mogelijkheden van een bedrijfsovername te bekijken. Hij verklaart dat de vertrouwelijke informatie niet op straat komt te liggen. De geheimhoudingsverklaring beschermt de verkoper tegen misbruik van zijn vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

Let op! De potentiële koper moet deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan zijn personeel en adviseurs die bij het overnameproces betrokken zijn.

Eenzijdige geheimhouding

Hiermee wordt bedoelt dat er slechts één partij is die vertrouwelijke informatie deelt met een andere partij. Bijvoorbeeld een bedenker van een nieuw innovatief product verstrekt informatie aan degene met wie die wil samenwerken.

Tweezijdige geheimhouding

In dit geval willen partijen over een weer vertrouwelijke informatie uitwisselen. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om een samenwerking te onderzoeken.

Waarom heb ik het nodig?

Als informatie niet als "vertrouwelijk" wordt aangemerkt dan mag de ontvangende partij deze in principe vrij gebruiken voor eigen gebruik. Denk aan het briljante idee voor een nieuw bedrijf in de kroeg, als je dat meteen deelt, dan is deze informatie niet vertrouwelijk, zelfs al heb jij het bedacht. 

Een geheimhoudingsverklaring beschermt je bedrijfsgevoelige informatie. De partij waarmee je onderhandelt, mag dan geen misbruik maken van deze informatie. De partij moet de informatie striikt geheimhouden voor derden. Bijvoorbeeld tijdens de onderhandeling van een overname onderneming, als je je nieuwe product wil bespreken met investeerders of een leverancier die een offerte gaat maken waarbij hij vertrouwelijke informatie dient prijs te geven.

Andere benamingen

Geheimhoudingsovereenkomst NDA, Non-Disclosure Agreement. En, hoewel dit eigenlijk iets anders is, worden met "Letter of Intent" en "Memorandum of Understanding" ook vaak een geheimhoudingsovereenkomst bedoelt. 

Belangrijke tips

Denk goed na over de aard van de informatie die je wilt gaan delen. Je kan informatie, wanneer die eenmaal gedeeld is, nu eenmaal niet wissen uit iemands hoofd. Een goede beschrijving van de informatie is daarom vaak essentieel, maar geef niet te veel informatie prijs in de overeenkomst. 

Ook als je nieuwe informatie onder een bestaande geheimhoudingsovereenkomst wil laten vallen, dan moet je eerst de wederpartij laten bevestigen dat de nieuw te verkrijgen informatie ook vertrouwelijk is. Wil je hulp hierbij, neem dan contact met ons op.

Leg duidelijk uit wat er precies onder de geheimhoudingsverklaring valt. Bij uitleg van de geheimhoudingsverklaring wordt niet alleen gekeken naar de taal, maar ook naar wat de partijen ermee bedoeld hebben.

Het is belangrijk om een boetebeding op te nemen in de geheimhoudingsverklaring. Dit is een 'stok achter de deur' voor als iemand zich niet aan de overeenkomst houdt.

Vraag je ook af hoe je de mondelinge informatie kunt beschermen? Dit wordt namelijk niet als geheim gezien. Neem bijvoorbeeld op dat de mondelinge informatie ook schriftelijk wordt vastgelegd en beschermd.

Juridische uitleg

Geheimhouding is een verbintenisrechtelijke overeenkomst. De volgende onderwerpen komen terug: het doel, een- of tweezijdige informatieverschaffing, welke informatie geheim is, wie aan de overeenkomst gebonden is, uitzonderingen, de duur en een boetebeding. De geheimhoudingsovereenkomst wordt altijd sterk aangeraden, maar overtreding van de verplichting tot geheimhouding is vaak moeilijk te bewijzen. De overeenkomst heeft daarom vaak een boetebeding erin zitten om een afschrikwekkend karakter te hebben.
Heb je weinig vertrouwen in de wederpartij, dan is het vaak beter om er in zijn geheel van af te zien om jouw vertrouwelijke informatie te delen. 

Gerelateerd

Geheimhoudingsverklaring bij éénzijdige informatieverschaffing

Geheimhoudingsverklaring bij tweezijdige informatieverschaffing

Geheimhoudingsverklaring bij bedrijfsovername