{{messages[0][0]}}

Huurcontract kamer bepaalde tijd

In een huurcontract voor een kamer voor bepaalde tijd leg je de afspraken met de kamerhuurder goed vast.

Maak hiernaast je huurcontract.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is een huurcontract kamer voor bepaalde tijd?

In een huurcontract kamer voor bepaalde tijd kan je afspraken maken over de verhuur van een kamer. Dit is een contract voor niet-inwoning van de verhuurder: de verhuurder woont dus niet in de woning waar de kamer wordt verhuurd. Verhuur je een kamer of deel van je eigen woning en blijf je hier zelf wel in wonen? Dan is er sprake van hospitaverhuur en gelden er andere regels. In dit huurcontract kan je verschillende afspraken opnemen, bijvoorbeeld afspraken over:

 • duur van de overeenkomst;
 • de huurprijs;
 • welke ruimte voor eigen gebruik bestemd is en welke voor medegebruik;
 • beëindigen van de huurovereenkomst.

Huurcontract kamer bepaalde tijd

Waarom een huurcontract kamer voor bepaalde tijd opstellen?

Woninghuur is een lastig onderwerp binnen het recht omdat huurders altijd veel rechten hebben die niet altijd in een huurcontract worden opgenomen. Het is dus belangrijk om alle afspraken op papier te hebben staan om misverstanden onderling te voorkomen, en om als verhuurder niet voor verassingen te komen staan. Belangrijke afspraken binnen dit contract zijn bijvoorbeeld afspraken over:

 • Opnamestaat;
 • Borgsom;
 • Hoe de huur opgezegd dient te worden.

Beide partijen weten zo waar zij aan toe zijn. En beide partijen hebben rechten en plichten waar zij zich aan moeten houden.
Tevens kan een huurcontract van pas komen als bewijsmateriaal. In het huurcontract kun je een opnamestaat vastleggen. Dit is een beschrijving van alle gebreken of mankementen in of aan de woning. Bij oplevering met opnamestaat moet de huurder de woning weer opleveren zoals beschreven op de opnamestaat.

Andere benamingen

 • Huurovereenkomst kamer voor bepaalde tijd
 • Huurcontract onzelfstandige woonruime voor bepaalde tijd
 • Tijdelijke huurovereenkomst voor kamer
 • Contract voor kamerverhuur

Belangrijke tips

Een huurcontract voor een kamer bepaalde tijd is niet te gebruiken wanneer de verhuurder zelf in de woning woont. Als verhuurder mag je dan ook niet onaangekondigd een de woning betreden. Je dient altijd te bellen of kloppen en te wachten tot de deur wordt opengedaan. Tenzij het voor een verhuurder noodzakelijk is om het gehuurde te inspecteren en je als verhuurder dit ook kan aantonen.

Het contract eindigt automatisch na de afgesproken termijn. De verhuurder moet dit wel schriftelijk meedelen aan de huurder minimaal 1 maand van tevoren. Wanneer de verhuurder dit niet doet, eindigt het contract niet maar veranderd deze in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Wanneer een huurder tussentijds wilt opzeggen, kan dat binnen de volgende termijnen:

 • Opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn;
 • Minimaal 1 maand van te voren, ongeacht de betalingstermijn;
 • Maximaal 3 maanden van tevoren, ongeacht de betalingstermijn.

De verhuurder mag niet tussentijds opzeggen.

Juridische uitleg

Is er in de huurovereenkomst een verlenging opgenomen, dan is de verhuurder hier aan gebonden. De verhuurder kan dan pas opzeggen tegen het einde van deze verlening.
Het opzeggen door de verhuurder gaat via een aangetekende brief.

Is er sprake van medehuurders van de woning? Dan hoort elke medehuurder afzonderlijk een brief te ontvangen. In de aangetekende brief moet een reden vermeldt worden voor beëindiging van de huur, een reden die wettelijk is toegestaan.
Een van deze redenen kan bijvoorbeeld zijn dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen.
Voor vragen hierover neem contact met ons op via info@legalloyd.com of 020 3032024.

Gerelateerd