Huurcontract kamer onbepaalde tijd

In een huurcontract voor een kamer voor onbepaalde tijd leg je de afspraken met de kamerhuurder goed vast.

 

Maak hiernaast je huurcontract.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is een huurcontract kamer voor onbepaalde tijd?

In een huurcontract voor een kamer voor onbepaalde tijd kan je afspraken maken over de verhuur van een kamer. Dit contract is bedoeld voor niet-inwoning van de verhuurder: de verhuurder woont niet in de woning waar de kamer wordt verhuurd. Verhuur je een kamer of deel van je eigen woning en blijf je hier zelf wel in wonen? Dan is er sprake van hospitaverhuur en gelden er andere regels. In een huurcontract kamer voor onbepaalde tijd kan je verschillende afspraken opnemen, bijvoorbeeld afspraken over:

 • de huurprijs;
 • welke ruimte voor eigen gebruik bestemd is en welke voor medegebruik;
 • beëindigen van de huurovereenkomst.

Huurcontract kamer bepaalde tijd

Waarom een huurcontract kamer voor onbepaalde tijd opstellen?

Woninghuur is een lastig onderwerp binnen het recht omdat huurders altijd veel rechten hebben die niet altijd in een huurcontract worden opgenomen. Het is dus belangrijk om alle afspraken op papier te hebben staan om misverstanden onderling te voorkomen, en om als verhuurder niet voor verassingen te komen staan. Belangrijke afspraken binnen dit contract zijn bijvoorbeeld afspraken over:

 • Opnamestaat;
 • Borgsom;
 • Hoe de huur opgezegd dient te worden.

Beide partijen weten zo waar zij aan toe zijn. En beide partijen hebben rechten en plichten waar zij zich aan moeten houden.
Tevens kan een huurcontract van pas komen als bewijsmateriaal. In het huurcontract kun je een opnamestaat vastleggen. Dit is een beschrijving van alle gebreken of mankementen in of aan de woning. Bij oplevering met opnamestaat moet de huurder de woning weer opleveren zoals beschreven op de opnamestaat.

Andere benamingen

 • Huurovereenkomst kamer voor onbepaalde tijd
 • Huurcontract onzelfstandige woonruime voor onbepaalde tijd
 • Contract voor kamerverhuur voor onbepaalde tijd

Belangrijke tips

Een huurcontract voor een kamer bepaalde tijd is niet te gebruiken wanneer de verhuurder zelf in de woning woont. Als verhuurder mag je dan ook niet onaangekondigd een de woning betreden. Je dient altijd te bellen of kloppen en te wachten tot de deur wordt opengedaan. Tenzij het voor een verhuurder noodzakelijk is om het gehuurde te inspecteren en je als verhuurder dit ook kan aantonen.

Wil jij als verhuurder zijnde het huurcontract laten beëindigen? Dan moet je dat doen tegen de dag dat jullie overeengekomen zijn voor de betaling van de huurprijs.
De opzegging moet gebeuren in de vorm van een exploot of aangetekende brief. Wanneer er sprake is van medehuurders van een woning, moeten alle medehuurders afzonderlijk op de hoogte worden gesteld.
In de brief moet een reden vermeld worden voor opzegging, dit is wettelijk verplicht. Een van deze redenen kan zijn dat een huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen.
De huurder moet tijdens opzegging worden gevraagd binnen 6 weken te laten weten aan de verhuurder of hij instemt met de opzegging.

Juridische uitleg

Er moet een opzegtermijn in acht worden genomen wanneer de verhuurder de huur wilt beëindigen. Er geldt een wettelijk opzegtermijn van 3 maanden, plus 1 maand voor ieder jaar dat de huurder de woning heeft gehuurd. Dit loopt tot een maximum van 6 maanden.

Staat er in het huurcontract een andere opzegtermijn, dan geldt evengoed de wettelijke opzegtermijn. Tenzij beide partijen onderling akkoord zijn gegaan met de beëindiging, dan geldt de termijn die zij hebben afgesproken.

Een huurder kan een huurcontract voor een kamer voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. Hij moet zich echter ook aan de opzegtermijn houden. Deze termijn is gelijk aan de betalingsperiode. Wanneer de huurder maandelijks de huur betaald, is de opzegtermijn dus één maand.

Gerelateerd