Huurovereenkomst voor woonruimte

Huurovereenkomst voor woonruimte

Met een huurcontract voor woonruimte regel je de afspraken over de huur van een woning tussen een verhuurder en een huurder.

Begin hiernaast met het maken van een huurcontract. Of lees meer over de huurovereenkomst.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is het?

Met deze huurovereenkomst voor woonruimte kun je (als verhuurder of huurder) afspraken maken over de verhuur van een woning (of woonwagen) voor bepaalde of onbepaalde tijd. Deze overeenkomst is geschikt voor zowel de sociale huurwoning als de geliberaliseerde huurwoning. Ook onderhuur van de woning is mogelijk met deze overeenkomst. In deze huurovereenkomst maak je bijvoorbeeld afspraken over:

 • de huurprijs
 • de huurtermijn
 • de servicekosten
 • de waarborgsom
 • onderhuur

Op de pagina met alle huurcontracten vind je meer informatie.

Waarom heb ik het nodig?

Door de afspraken die je hebt gemaakt over de verhuur van de woning in een contract vast te leggen, voorkom je dat daar later discussie over kan ontstaan. Door alles op papier te zetten weten partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Andere benamingen

 • huurcontract woning
 • huurcontract vrije sector woning
 • huurcontract sociale huur woning

Belangrijke tips

Algemene voorwaarden

Bij deze huurovereenkomst horen de algemene voorwaarden voor huurcontract woonruimte vergeet deze dus niet ook op te stellen en te downloaden!

Huurbescherming

In het Nederlands recht wordt de huurder goed beschermd. Hierdoor kan de verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar opzeggen. Dit kan echter sinds 1 juli 2016 wel als een contract voor bepaalde tijd is aangegaan. Voor zelfstandige woonruimte geldt een maximale contractstermijn van twee jaar. Voor onzelfstandige woonruimte geldt een maximale contractstermijn van vijf jaar. De overeenkomst eindigt na de overeengekomen duur en de huurder geniet dan dus geen huurbescherming. Heeft de huurder wel recht op huurbescherming? Dan geldt dat als aan strenge voorwaarden wordt voldaan, de huurder de woning moet verlaten. Bij de vragen in de wizard geven we je hier meer uitleg over.

Vrije sector of sociale huurwoning?

Als de huurprijs hoger is dan de huurliberalisatiegrens (dit is de aanvangshuurprijs per maand) is de woning een vrije sector woning. Hoe hoog de huurliberalisatiegrens is, kan je vinden op de website van de rijksoverheid. Als de woning een vrije sector woning is, zijn er minder regels op de verhuur van de woning van toepassing. Zo is er bijvoorbeeld geen maximale huurprijs.

Juridische uitleg

Op de pagina met alle huurcontracten vind je meer informatie.

Gerelateerd