Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst leg je alle afspraken vast die je maakt met je licentiegever of licentienemer. Met de Licentieovereenkomst van Legalloyd krijg je:

 • Zekerheid: de afspraken die je met je licentiegever of licentienemer maakt, zijn goed vastgelegd in een waterdicht en up-to-date contract.
 • Begeleiding: onze wizard helpt je verder en via de chat staan onze juristen voor je klaar.
 • Digitale kluis: je contract in Word en PDF, veilig online opgeslagen in je digitale kluis.

Kies hiernaast welke licentieovereenkomst je nodig hebt. Of lees hieronder meer info over de licentieovereenkomst.

Vragen? Neem contact met ons op.


Lees meer

€ 69,-
ex. BTW

€ 69,-
ex. BTW

€ 79,-
ex. BTW

€ 69,-
ex. BTW

€ 69,-
ex. BTW

Maak Contract

Maak een keuze

Maak Contract
Al v.a. € 29,- per maand kan je onbeperkt contracten maken!
 • Opgesteld door advocaten
 • Maak je contract op maat
 • Onze helpdesk staat voor je klaar

Heeft u vragen? Bel ons!
020 303 20 24

In 3 stappen een contract maken.

Beantwoord de vragen


Reken je contract af


Ontvang direct je contract

 • of


Bekijk preview

De advocaat achter dit contract

Mr. Sjors Dobbelaar

Wat is het?

Met de licentieovereenkomst geeft de licentiehouder toestemming aan de licentienemer om bijvoorbeeld zijn kennis of werk te gebruiken. In een licentieovereenkomst leggen licentiegever en licentienemer de afspraken af die zij samen maken. In een licentieovereenkomst leg je bijvoorbeeld vast:

 • of een licentie exclusief of niet-exclusief gegeven wordt;
 • hoe lang de licentie gegeven wordt;
 • welke vergoeding de licentienemer betaalt aan de licentiegever.

Waarom heb ik het nodig?

Als je ergens het intellectueel eigendom over hebt, mag een ander niet zomaar gebruik maken van hetgene waar je het intellectueel eigendom over hebt. Met een licentieovereenkomst geeft je toestemming, zodat de die ander het wel kan gebruiken. Daarbij moet je duidelijk de belangrijkste afspraken op papier zetten om latere discussies over onduidelijkheden te voorkomen. 

Andere benamingen

 • Licentiecontract

Belangrijke tips

Een licentieovereenkomst is iets anders dan een akte van overdracht. Bij de licentieovereenkomst geef je toestemming om jouw werk of kennis te gebruiken, maar de licentienemer wordt niet de nieuwe eigenaar.

Ook is het belangrijk om te weten dat de licentienemer het werk of de kennis ook daadwerkelijk moet gebruiken. Hierbij is het belangrijker dat de licentienemer zijn best doet dan het uiteindelijke resultaat.

Juridische uitleg

In een licentieovereenkomst spreken partijen, de licentiegever en licentienemer, af hoe zij invulling geven aan de licentieverlening door de 'eigenaar' van het intellectueel eigendom. Hierbij is een redelijke vergoeding verplicht, vandaar dat deze vergoeding ook in de licentieovereenkomsten opgenomen is. Wat een redelijke vergoeding is, kan per branche heel erg verschillen. De verschillende contracten waar je tussen kunt kiezen, zijn de licentieovereenkomst voor auteursrecht, merk, model, knowhow of software.

Licentieovereenkomst voor auteursrechten

Auteursrechten beschermen werken van letterkunde, wetenschap of kunst. Hierbij kun je denken aan boeken, films en modeontwerpen. 

Licentieovereenkomst voor een merk

Bij een merk gaat het om een teken dat producten of diensten van het ene bedrijf onderscheidt van producten of diensten van een ander bedrijf. Meer weten? Lees ons blog over merken.

Licentieovereenkomst voor een model

Bij een licentieovereenkomst voor een model geeft de eigenaar of ontwerper van een model (de modelhouder) toestemming om zijn model te gebruiken. Bij modellen kun je denken zowel tweedimensionale en driedimensionale modellen, bijvoorbeeld patronen op kleding of de vorm van een stoel.

Licentieovereenkomst voor knowhow of kennis

Knowhow is geheime kennis, waar geen octrooi op rust. Vaak hebben bedrijven deze knowhow opgedaan door ervering en onderzoek. Meestal gaat het om technische kennis. Knowhow is niet in de wet gedefinieerd en is geen intellectueel eigendom. Om deze geheime kennis goed te bewaken, is een schriftelijke overeenkomst dus extra belangrijk.

Licentieovereenkomst voor software

Bij computerprogramma's spreken we over 'software'. De Licentieovereenkomst van Legalloyd is bedoeld tussen bedrijven onderling. Als je als bedrijf een licentieovereenkomst wilt geven aan een particulier, gelden er andere regels. We raden je in dat geval aan om contact met ons op te nemen.

Gerelateerd